Ders Notları ile ilgili ders notları, konu özetleri

İslamiyetin Doğuşu ve Yayılışı 2223 kez görüntülendi.
Din ve İnanışları: İslamiyetten önce Arapların büyük çoğunluğu puta tapardı. Putlarını Kâbe'ye koyarlar, her yıl hac mevsiminde ziyaret ederlerdi. Musevilik, Hristiyanlık ve Hanif dini de vardı. Sosyal Yaşamları: Araplar kabileler halinde yaşarlardı. Kabileler arasında sürekli kan davaları vardı. Şehir ve köylerde oturanlar tarım ve ticaretle, göçebelerde hayvancılıkla uğraşırdı....Devamı İçin Tıklayın
İslam Uygarlığının Temelleri 2572 kez görüntülendi.
İslam Dünyasında bilimsel alanda ilk gelişmeler Emevilerle birlikte başladı. Bu dönemde İran, Hint, Süryani, Yunan dillerinden birçok eser Arapça'ya tercüme edildi. Tercüme faaliyetleri Abbasiler döneminde da ha yoğunlaştı. Tercüme faaliyetleri sonucunda eski medeniyetlere ait önemli bilgiler İslam Dünyasına giriyor ve Müslüman bilginler bu bilgilere kendi bilgilerini de katarak yeni ve daha gelişmiş bir bilim ortaya çıkarıyorlardı....Devamı İçin Tıklayın
İslamda Bilim ve Sanat 2201 kez görüntülendi.
İbni Sina'nın "Kitab-ül Şifa" adlı eserinin yüzlerce yıl Aristo'nun eseri olarak Avrupa'da okutulduğunu, Biruni'nin Yerçekimi Yasası'nı Newton'dan önce bulduğunu, Cabir Hayyan'ın 8. yüzyılda akıl yoluyla insanın kopyalanabileceğini ortaya attığını, Harezmi'nin 9. yüzyılda "0" rakamını bularak matematik biliminin bugünkü düzeyine ulaşmasını sağladığını kaçımız biliyor? ...Devamı İçin Tıklayın
Lale Devri Ve Islahatları 2189 kez görüntülendi.
1718 Pasarofça Ant. ile barış dönemine giren Osmanlı Devleti'nde Avrupa'nın etkisinde kalınarak ıslahatlar yapılmış, ayrıca zevk, eğlence ve dünya güzelliklerinden yararlanma düşüncesi ortaya çıkmıştır. - Adını bu dönemde bolca yetiştirilen lalelerden almıştır....Devamı İçin Tıklayın
Muhammed (A.S.) Vahy Gelişi 2405 kez görüntülendi.
Muhammed (A.S), kırk yaşına gelince, Allah(C.C) onun kerametini açıklamayı ve kullarına,onunla rahmet etmeyi dilediği zaman,Kendisine, ilk vahiy ve peygamberlik başlangıcı,uykuda Sadık rü`yalar görmekle olmuştur....Devamı İçin Tıklayın
Allah'ın 99 İsmi Ve Türkçe Anlamları(Esma-Ül Hüsna ) 2461 kez görüntülendi.
"En güzel isimler (Esmaü'l Hüsna) Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin." [ ArafSuresi,180 ] "Allah'ın 99 ismi vardır, Kim bunları sayarsa [Ahsaha] cennete gider" [ Buhari, Müslim ] 1- Allah: "Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine...Devamı İçin Tıklayın
Okyanuslar 2104 kez görüntülendi.
Okyanus:Yeryüzünün derin,çok geniş,sularla kaplı alanlarına okyanus denir. Yeryüzünün %71'i okyanuslar ve onları kara içlerine sokulmuş kolları olan denizler kaplar....Devamı İçin Tıklayın
Dünyamızın Hareketleri Ve Sonuçları 1991 kez görüntülendi.
Dünyamızın 2 türlü hareketi vardır: 1-Kendi ekseni etrafındaki hareketi(Dünyanın Günlük Hareketi):Dünyamız bu hareketini 24 saatte(bir günde) tamamlar ve bu hareketinin en önemli sonucu olarak Gece-Gündüz meydana gelir....Devamı İçin Tıklayın
Yazım Kuralları - Harfler 1933 kez görüntülendi.
Kulağımızın duyabildiği hava titreşimlerine ses denir. Ses, ağzımızdan bir çırpıda çıkan, hece ve sözcük oluşturmaya yarayan dil bilgisi birimidir. Sesleri yazılı anlatımda göstermek için kullandığımız işaretlere harf adı verilir....Devamı İçin Tıklayın
Sıfatlar 2406 kez görüntülendi.
Varlıkları niteleyen, onların durumlarını açıklayan, onları değişik yollarla belirten kelimelere denir. Sıfat, isim soylu bir kelimedir. Bir isim başka bir ismi nitelerse sıfat görevini üstlenmiş olur. Sıfatlar tek başına sıfat olmaz. Mutlaka bir ismi nitelemesi gerekmektedir....Devamı İçin Tıklayın
Göz İle İlgili Deyimler ve Anlamları 1979 kez görüntülendi.
Göz İle İlgili Deyimler ve Anlamları, deyimler ile ilgili güncel örnekler...Devamı İçin Tıklayın
Anlatım Bozuklukları 2329 kez görüntülendi.
Dört tür anlatım vardır: Öznel anlatım: Kişiye göre değişen. Subjektif. Nesnel anlatım: Kişiye göre değişmeyen. Objektif....Devamı İçin Tıklayın
Ardışık Sayılar Konu Anlatımı 2670 kez görüntülendi.
Belli bir kurala göre bir birini takip eden sayı gruplarına ardışık sayılar denir. Ardışık doğal sayılar; 0, 1, 2, 3, 4, 5, ?.... Ardışık tek sayılar; 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ?.........Devamı İçin Tıklayın
Peygamberlerin Sıfatları ve Anlamları 2187 kez görüntülendi.
Peygamberlerin sıfatları deyince onlarda bulunması caiz olan sıfatlarla gerekli (vacip) ve zorunlu olan sıfatlar anlaşılır. Kur'an-ı Kerîm'in pek çok yerinde vurgulandığı gibi peygamberler de insandır. Onlar da diğer insanlar gibi oturup kalkar, yiyip içerler,...Devamı İçin Tıklayın
Türkiyedeki Başlıca Madenler Ve Çıkarıldığı Yerler 1829 kez görüntülendi.
Türkiyedeki başlıca madenler ve çıkarıldığı yerler. 1.DEMİR:Modern sanayinin ana metali demirdir. Kullanım alanı oldukça geniştir. Çıkarıldığı yerler: Divriği -Gürün (Sivas), Hekimhan-Hasan çelebi (Malatya), Çam dağı (Sakarya) ...Devamı İçin Tıklayın
Sözcük Anlamı 1943 kez görüntülendi.
Sözcük Anlamı :Sözcük: İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan dilin anlamlı en küçük parçasıdır. Sözcükler bulundukları cümleye göre değişik anlam ve görev kazanırlar....Devamı İçin Tıklayın
Gerçek (Temel) Anlam 1886 kez görüntülendi.
Gerçek (Temel) Anlam : Sözcüğün akla gelen ilk anlamıdır.Çocuğun elinde ağır bir çanta vardı....Devamı İçin Tıklayın
Mecaz Anlam 2057 kez görüntülendi.
Mecaz Anlam :Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak başka anlam kazanmasıdır. -Babası çok ağır bir işte çalışıyormuş. (zor, güç)...Devamı İçin Tıklayın
Matematiksel Kısaltmalar 2043 kez görüntülendi.
MATEMATİKSEL KISALTMALAR EBOB en büyük ortak bölen, EKOK en küçük ortak kat, m metre...Devamı İçin Tıklayın
Matematik Terimleri Sözlüğü 1997 kez görüntülendi.
Matematik Terimleri Sözlüğü :açık önerme: İçinde değişken bulunan ve bu değişkene verilen değerlerle doğruluğu veya yanlışlığı belli olan önerme. aksiyom: Doğruluğu ispatsız kabul edilen önerme.alt küme: A kümesinin her elamanı B kümesinin de elemanı ise...Devamı İçin Tıklayın
Şimdiki Zamanın Hikayesi (The Past Continuous Tense) 2251 kez görüntülendi.
"THE PAST CONTINUOUS TENSE" geçmişte belirli bir anda devam etmekte olan eylemleri anlatmak için kullanılır. Süreklilik gösteren bu eylemlerin ne zaman başladığı ve ne zaman biteceği önemli değildir. Bizi ilgilendiren şey, bir eylemin geçmişte...Devamı İçin Tıklayın
Eş Anlamlı Kelimeler 2165 kez görüntülendi.
Yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan sözcüklere EŞ ANLAMLI KELİMELER(ANLAMDAŞ) denir.Örneğin; GÜZ yaprakların döküldüğü kış dan önceki mevsimdir.SONBAHAR da ayı anlamı ifade eder.O halde güz ve sonbahar sözcükleri eş anlamlı kelimelerdir....Devamı İçin Tıklayın
Zıtanlamlı (Karşıt) Kelimeler 1885 kez görüntülendi.
"Ayşegül büyük bir ekmek aldı. Mustafa küçük bir ekmek aldı." tümcelerinde kırmızı yazılı sözcükler anlamca birbirinin karşıtıdır.Yazılışları farklı, anlamları birbirinin karşıtı olan sözcüklere ZIT ANLAMLI(KARŞIT) SÖZCÜKLER denir....Devamı İçin Tıklayın
Servet-i Fünûn Romanının Genel Özellikleri 1996 kez görüntülendi.
Servet-i Fünûn Romanının Dil ve Anlatım Özellikleri: Tanzimat'la başlayan Türk romanı, Servet-i Fünûn döneminde Namık Kemal'in açtığı sanatkârane üslup ile gelişimini devam ettirmiştir. Bu dönemde roman, gerek üslup gerekse teknik bakımdan önceki döneme göre...Devamı İçin Tıklayın
9.Sınıf Biyoloji Hücre Organelleri ve Hücerenin Yapısı Ders Notları 3012 kez görüntülendi.
Hücre teorisi:1)Bütün canlılar hücrelerden meydana gelmiştir.2)Hücreler bağımsız hareket ettikleri halde birlikte iş görürler.3)Hücreler bölünerek çoğalırlar. ? Tek hücrelilerde bütün olaylar hücre içerisinde gerçekleşir.İş bölümü ve doku oluşumu yoktur.Çok hücrelilerde bütün olaylar hücre grupları arasındaki iş bölümü ile olur....Devamı İçin Tıklayın

Ders Notları ile ilgili 25 içerik görüntüleniyor

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri