Tarih Çağları - İlk Çağ Uygarlıkları (Çin, Hint, İran Uygarlığı)

TARİH ÇAĞLARI-İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI

Tarih çağları yazının icadıyla başlar. Tarih çağları dörde ayrılır.

1-İlk Çağ (MÖ.3500-MS.375): Sümerlerin yazıyı bulmasıyla başlar, Kavimler Göçüyle son bulur.

2-Orta Çağ (375-1453): Kavimler Göçüyle başlar, İstanbul’un fethiyle son bulur.

3-Yeni Çağ (1453-1789): İstanbul’un fethi ile başlamış, Fransız İhtilali ile son bulmuştur.

4-Yakın Çağ (1789-?): Fransız İhtilali ile başlar günümüze kadar devam eder.

 

TÜRKİYE’NİN TARİH ÖNCESİ MERKEZLERİ

Karain Mağarası: Antalya yakınlarındadır. Eski ve yontma taş çağına aittir.

Beldibi Mağarası: Antalya yakınlarındadır. Eski ve yontma taş çağına aittir.

Çayönü: Diyarbakır Ergani ilçesindedir. Cilalı taş çağına ait ilk köy yerleşmesidir.

Çatalhöyük: Konya’nın Çumra ilçesindedir. İnsanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi burada olmuştur.

Hacılar: Burdur’dadır. İlk savunma amaçlı surlar burada yapılmıştır.

Truva: Çanakkale Hısarlıtepe’dedir. Üst üste 9 yerleşim merkezi bulunmuştur.

Alişar: Yozgat’ta bulunur.7 kat yerleşim merkezi bulunmuştur.

Alacahöyük: Çorum’dadır.4 yerleşim merkezi bulunmuştur.

 

İLK ÇAĞDA ANADOLU’DAKİ BAZI YER VE BÖLGE İSİMLERİ

Kapadokya: Kayseri, Nevşehir, Malatya, Yozgat

İyonya: İzmir,Aydın ve çevresi

Bitinya: İzmit ve çevresi

Frigya: Kütahya, Polatlı ve çevresi

Pamfilya: Antalya

Dardanya: Çanakkale ve çevresi

Lidya: Manisa, İzmir ve Fethiye

Likonya: Konya ve çevresi

Psidya: Isparta ve çevresi

Paflagonya: Giresun ve çevresi 

 

KÜLTÜR VE UYGARLIK

Kültür: Bir millete ait maddi ve manevi değerlerdir.

Uygarlık (medeniyet): Savaş, göç, ticaret gibi yollarla yayılmış kültürlerin birleşmesiyle oluşan bütün insanlığın ortak değerleridir.

Not: Kültür milli, uygarlık evrenseldir.

 

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI

Çin Uygarlığı:

 • Çin dünyanın en uzun tarihine sahip devletlerindendir.
 • Temelinde Türk, Moğol ve Tibetlilerin etkisi vardır.
 • Araba, Tunç ve çömlek yapımını Türklerden öğrenmişler, Türk askerlik sisteminden etkilenmişlerdir.
 • Maden az olduğu için porselen sanatı oldukça gelişmiştir.
 • İpek ve ipek böcekçiliği yaygındır.
 • MÖ XI .yüzyılda mürekkebi bularak yazılarını ipek üzerine yazmışlardır.
 • Matbaa, barut ve pusulayı icat etmişlerdir.
 • Tao, Konfiçyüs ve Budizm en yaygın dinleridir.
 • Halk soylular ve köleler diye ikiye ayrılır.
 • Ünlü Çin Seddi’ni Türklerden korunma amacıyla yapmışlardır.

 

Hint Uygarlığı:

 • Tarih boyunca birçok istilaya uğraması nedeniyle pek çok kültür oluşmuş ve sürekli ve güçlü bir Hint devleti kurulamamıştır.
 • Hindistan’a yerleşen ”ari kavimler” özlerini yitirmemek için “kast sistemini” meydana getirmişlerdir. dersimiz.com

Kast sistemi: Babadan oğla geçen bir meslek gruplaşmasıdır. Bu sistemde herkes babasının mesleğini devam ettirmek zorundadır. Daha aşağı kastlarla akrabalık kurulamaz ve evlenilemez.

Kastlar 4 gruba ayrılır.

1.Din adamları (Brahmanlar)

2.Soylular ve askerler (Kşatriyalar)

3.Tüccar, çiftçi ve zanaatkarlar(Vaysiyalar)

4.işçiler (Südralar)

Kast dışı kalanlara “paryalar” denilmiştir.

 • Hindistan’da eski inançlar “veda“ denilen kitaplarda toplanmıştır.
 • Brahmanizm, Budizm, Taoizm, Hinduizm gibi dinler yaygındır.

 

İran Uygarlığı:

 • İran Uygarlığını “Medler ve Persler” oluşturmuştur.
 • Persler bilinen ilk posta teşkilatını kurdular.
 • Kendilerine ait “Pers üslubunu “oluşturdular.
 • Pers kralı ülkeler veya krallar kralı (Şehin Şah) diye anılırdı.
 • Persler “satraplıklara (eyaletlere)” ayrılmış ve merkezden atanan ”satrap“ denilen valiler tarafından yönetilirdi.
 • İranlılar “Zerdüşt(ateşe tapıcılık)” dinine inanırdı.
 • Persler Asya’da çivi yazısını kullanan son uygarlıktır.
tags Tarih Çağları İlkçağ Uygarlıkları Kültür ve Uygarlık İran Uygarlığı Hint Uygarlığı Çin Uygarlığı Türkiye'nin Tarih Öncesi Merkezleri İlk Çağda Anadolu'daki Bazı Yer Ve Bölge İsimleri tarih ders notu konu özeti çalışma notları özetler ders anlatım Sedat Kınayı
Sedat Kınayı tarafından paylaşılan bu içerik 1357 kez görüntülenmiş.

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri