Tarihe Yardımcı Olan Bilimler

TARİHE YARDIMCI OLAN BİLİMLER(KISACA):

Tarih bilimi bilgilerini tek başına elde edemez, diğer bilimlerden destek alır. İşte tarihe yardımcı olan bilimler şunlardır.

 

Coğrafya: Yer bilimi

 

Arkeoloji: Kazı bilimidir. Toprak altında ve denizlerin altında kalmış tarihi buluntuları ortaya çıkarır.

 

Antropoloji: İnsan ırklarını fiziksel açıdan inceleyen bilim dalıdır.

 

Etnoğrafya: Toplumların örf ve adetlerini, geleneklerini inceler.

 

Hukuk: Toplumların hukuk kurallarını(kanunlarını)inceler.

 

Kronoloji: Takvim bilgisidir. Tarihi olayların oluş zamanlarını inceler.

 

Edebiyat: Duygu ve düşüncelerin söz ve yazı ile anlatma şeklidir.

 

Felsefe: Düşünce bilimidir. İnsana doğru düşünmeyi öğretir.

 

Paleoğrafya: Eski yazıları okuma bilimidir. notbak.com

 

Epigrafya: Anıtlar üzerindeki yazıları ve kitabeleri inceleyen bilim dalıdır.

 

Sosyoloji: Toplum bilimidir. İnsan topluluklarının yaşayışlarını inceler.

 

Filoloji: Geçmişte ve günümüzde var olan dilleri inceler.

 

Diplomatik: Devletlerarası yazışmaları inceler.

 

İstatistik: Belirli bir amaç için veri toplama ve grafiklerle sonuçları yorumlama bilimidir.

 

Ekoloji: Çevre bilimidir.

 

Nümizmatik (Meskûkât): Eski paraları inceler.

 

Kimya: Karbon 14 metoduyla tarihi buluntuların yaşını hesaplar.

 

Sanat Tarihi: Sanat eserlerini inceler.

 

Heraldik: Arma bilimidir.

 

Siciloğrafi: Mühürleri inceler.

 

Onomastik: Yer adlarını inceler.

tags Tarihe Yardımcı Olan Bilimler tarih ders notu konu özeti çalışma notları özetler ders anlatım Sedat Kınayı
Sedat Kınayı tarafından paylaşılan bu içerik 1317 kez görüntülenmiş.

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri