eğitim ile ilgili ders notları, konu özetleri

İskeletin Bölümleri Ve Görevleri 2271 kez görüntülendi.
İskeletin Bölümleri Ve Görevleri İSKELETİN GÖREVLERİ:1. Vücudumuza genel şeklini verir. 2. Hareket etmemizi sağlar.3. Vücudumuza desteklik sağlar....Devamı İçin Tıklayın
Anlatım Bozuklukları 2329 kez görüntülendi.
Dört tür anlatım vardır: Öznel anlatım: Kişiye göre değişen. Subjektif. Nesnel anlatım: Kişiye göre değişmeyen. Objektif....Devamı İçin Tıklayın
Sosyolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi (Sosyoloji) 2011 kez görüntülendi.
C. SOSYOLOJİNİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ / 1. Sosyoloji - Tarih : Tarih, geçmişte yaşanan olayları tek tek, belgelere dayanarak, yer ve zaman bildirerek ele alır. Sosyoloji ise tek tek yaşanan tarihsel olayların ortak noktalarından hareketle genellemelere ulaşır. Geçmişte yaşamış insan toplulukları hakkında bilgi edinir....Devamı İçin Tıklayın
Bilgi Felsefesi 2734 kez görüntülendi.
Felsefenin, insan bilgisinin kaynağını, sınırlarını, geçerliliğini ele alan dalına bilgi felsefesi denir. O, belli bir bilgi türünü değil de, bilen özne ile bilinen obje arasındaki ilişki ile ortaya konulan bilgi sürecini genel olarak ele alır;...Devamı İçin Tıklayın
Varlık Felsefesi 2863 kez görüntülendi.
Varlığı konu olarak ele alan felsefe, genel bir varlık kavramı üzerinde durur. Varlık, evrende varolan her şeyin ortak adıdır. Buna göre varlık, insan bilincinin dışında ondan bağımsız olabileceği gibi, zihne bağımlı olarak da bulunabilir....Devamı İçin Tıklayın
Ahlak Felsefesi (Etik) 2617 kez görüntülendi.
Ahlâk felsefesi, insan eylemlerini ve bu eylemlerin dayandığı ilkeleri konu alan felsefe dalıdır. Buna göre ahlâk felsefesi, ahlâk alanında hakim olan ilkeleri, "iyi" ve "kötü" nün ne olduğunu, ahlâklılığın ne anlama geldiğini ele alır....Devamı İçin Tıklayın
Siyaset Felsefesi 2459 kez görüntülendi.
Siyaset, Aristoteles'e göre "Yurttaşların, toplumu ilgilendiren işlerle ilgili olarak yaptığı herşeydir." Siyaset felsefesi siyasi yaşamı konu alan, özellikle de devletin özü, kaynağı ve değerinin ne olduğunu araştıran felsefe disiplinidir....Devamı İçin Tıklayın
Estetik ve Sanat Felsefesi 2289 kez görüntülendi.
Duyguya indirgenebilen bağımsız bilgi dalına estetik denir. Estetik ?güzel? üzerine düşünme, onun ne olduğunu açıklamadır....Devamı İçin Tıklayın
Psikolojinin Alanı 1882 kez görüntülendi.
Psikoloji organizmanın davranışlarını inceleme konusu yapan pozitif bir bilimdir. Davranışlar üzerinde araştırmaya dayalı incelemelerde bulunması onu pozitif bilim haline getirmiştir....Devamı İçin Tıklayın
Organizma ve Çevre 2256 kez görüntülendi.
Organizmanın çevreyle ilişkileri, çevredeki uyarıcıların duyu organları yoluyla beyine uyarım göndermesiyle gerçekleşir. Organizma, her zaman çevreden gelen uyarımlara uyum sağlama eğilimindedir....Devamı İçin Tıklayın
Güdülenme (Motivasyon) 2085 kez görüntülendi.
Organizmanın ihtiyaçlarını gidermek için belli hedeflere doğru harekete geçmesi halinde güdülenmeden söz ediyoruz. Güdü (motiv) organizmanın ihtiyaçlarını gidermedeki istek halini belirtir....Devamı İçin Tıklayın
Öğrenme 2236 kez görüntülendi.
Öğrenme, tekrar veya yaşantılar sonucu, eğitim veya öğretim sonucu davranışlarda meydana gelen değişmelerdir. Örneğin yabancı dil konuşmayı öğrenme bir davranış değişikliğidir. Ancak davranış değişikliklerinin öğrenme olarak nitelendirilebilmesi için sonradan kazanılması,...Devamı İçin Tıklayın
Bellek Unutma Hatırlama 2188 kez görüntülendi.
Duyum ve algılarla kazanılan bilgilerin beyinde saklanması, gerektiğinde de hatırlanması şeklinde gerçekleşen zihinsel bir işlevdir. Bellek, uzun süreli bellek ve kısa süreli bellek olarak ikiye ayrılır....Devamı İçin Tıklayın
Ruh Sağlığı 1889 kez görüntülendi.
Ruh sağlığı açısından bireyler normal ve anormal olarak iki grupta incelenir. Anormal olarak nitelenen bireyler problemlere gerçekçi çözüm bulmadıklarından, davranışlarını çevreye göre düzenleyemediklerinden uyumsuzluk gösterirler....Devamı İçin Tıklayın
Gençlik Dönemi Ve Kimlik Oluşumu 2135 kez görüntülendi.
Gelişim, döllenmeden itibaren yaşam boyunca sürer. Bu gelişim sürecinde değişik zaman dilimlerinde belirli özelliklerin öne çıktığı gözlenir. Gelişimde 11 - 21 yaş arasındaki dönem ergenlik dönemidir. Bu çağın başlangıcı ise erinlik (buluğ) çağıdır....Devamı İçin Tıklayın
Sosyolojinin Alanı (Konusu-Özellikleri) 2364 kez görüntülendi.
Sosyolojinin konusu "toplum"dur. Toplumsal olayları bilimsel ilkelere göre sebep - sonuç ilişkisinde inceleyerek genellemelere (toplumsal yasalara) ulaşır. Sosyolojinin pozitif bilim olarak kurulmasında,...Devamı İçin Tıklayın
Sosyolojinin Dalları (Sosyoloji) 2748 kez görüntülendi.
SOSYOLOJİNİN DALLARI : Bilgi Sosyolojisi: bilgiler ile toplumsal yapılar arasındaki ilişkileri inceler. Uygarlıklara göre bilgi cinsleri ve bunların sırası. Değişik toplumsal yapılarda bilginin ve onun temsilcilerinin rolü gibi konular ile ilgilenir. hangi toplumsal yapıda hangi bilgi...Devamı İçin Tıklayın
Toplumsal Kurumlar 2 (Sosyoloji) 2403 kez görüntülendi.
TOPLUMSAL KURUMLAR : Toplumsal Kurum: Bir toplumda örgütlenmiş, göreli bir bütün oluşturan, düşünceler, davranışlar, değerler, normlar ve maddi öğelerdir. Toplumsal kurumların, değerler, normlar, davranış kalıpları yönü ile soyut ve bina, tesis, örgüt, grup yönüyle de somut olarak iki boyutu vardır....Devamı İçin Tıklayın
Toplum Ve Toplumların Evrimi 1917 kez görüntülendi.
Belli bir toprak parçası üzerinde, belli bir otoriteye bağlı olarak ortak ve temel çıkarlarını korumak için sosyal ilişkilerde bulunan insanların bütünlüğü toplumu oluşturur. Toplumların içinde bulunduğu iklim koşulları, toplumu oluşturan insanların nüfusu,...Devamı İçin Tıklayın
Bilim Felsefesi 2187 kez görüntülendi.
Bilim felsefesi, bilimle ilgili sorular sorarak, bilim üzerine felsefe yapar. Bilimin yapısını, doğasını, bilimsel kuramlarla gerçeklik arasındaki ilişkiyi ve bilimde yöntem problemini ele alır....Devamı İçin Tıklayın
Zekâ Kişilik 1919 kez görüntülendi.
Karşılaşılan problemlere çözüm bulmada ve yeni durumlara uyum sağlamada incelik, kıvraklık, çabukluk gösterebilme yeteneğidir. Zekâ, potansiyel olarak doğuştan vardır. Çevre, zekânın gelişmesine olumlu veya olumsuz etkide bulunabilir....Devamı İçin Tıklayın
Sosyal Yapı 2081 kez görüntülendi.
Toplum bütünlüğünü oluşturan gerek maddi, gerekse manevi unsurların kendine özgü biçimlenişi o bütünlüğün sosyal yapısını ortaya koyar. Sosyal yapının temelinde sosyal ilişkiler, sosyal değerler, sosyal normlar vardır....Devamı İçin Tıklayın
Toplumsal Kurumlar 1 (Sosyoloji) 2384 kez görüntülendi.
Toplumdaki ortak ve temel ihtiyaçların (beslenme, barınma, korunma gibi) giderilmesine yönelik sosyal ilişkilerin ortaya koyduğu yerleşmiş davranış kalıplarının bütünlüğü temel toplumsal kurumları ortaya koyar....Devamı İçin Tıklayın
Kültürün Tanımı, Özellikleri, Kültürel Kavramlar 2 (Sosyoloji) 2100 kez görüntülendi.
Kısa ve özlü ifadesiyle kültür, bir toplumun kendine özgü yaşama tarzını ifade eder. Yaşama tarzı içindeki davranış, düşünüş tarzı, alışkanlıklar, ahlâk, inanç, sanat, bilgi, hukuk, töre vs. o toplumun kültür bütünlüğünü oluşturur....Devamı İçin Tıklayın
Sosyal Değişme 1939 kez görüntülendi.
"Değişme" önceki durumdan farklılaşmayı, başkalaşmayı ifade eder. Bu şekildeki ifadesiyle değişme kavramı değer yargısı içermeyen nesnel bir kavramdır. Yani iyiye veya kötüye doğru yön belirten niteliği yoktur....Devamı İçin Tıklayın

eğitim ile ilgili 25 içerik görüntüleniyor

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri