fen ve teknoloji ile ilgili ders notları, konu özetleri

Ses nedir? 859 kez görüntülendi.
Ses kaynakları titreşerek ses meydana getirir. Titreşim, bir cismin ileri geri gidip gelme hareketidir. Ses veren her şey titreşir. Titreşen cisimler ses oluşturur.Ses veren cisimler esnektir. Esnek olan cisimler ses dalgaları...Devamı İçin Tıklayın
Ses Kaydı 1223 kez görüntülendi.
Ses Kaydeden Araçlar İlk ses kaydı "fonograf" denen bir araçla yapılmıştır. (Thomas Edison tarafından 1877'de icat edilmiştir) Zamanla bu alanda çeşitli araçlar geliştirilmiştir. Gramafon, teyp ve modern stüdyolardaki kayıt araçlarıdır...Devamı İçin Tıklayın
Ses Yalıtımı 1274 kez görüntülendi.
Gürültüyü oluşturan ses olduğuna göre sesi geçirmeyen ve daha az geçiren maddelerin kullanılması gürültüyü önler. Günümüzde ses yalıtımı sağlayan malzemeler üretilmektedir....Devamı İçin Tıklayın
Sesin Oluşması Ve Yayılması 1531 kez görüntülendi.
Ses dalgaları titreşim kaynağından enerji taşırlar. Bu enerji, çeşitli ortamlar tarafından iletilir. Bu esnada ortam yer değiştirmez, hareket eden madde değil, hareket enerjisidir.Su yüzeyindeki dalgalar ile havada yayılan...Devamı İçin Tıklayın
Sesin Özellikleri 1063 kez görüntülendi.
Bir sesi, başka bir sesten ayıran özellikler vardır.Sesin özellikleri şunlardır: 1-Sesin şiddeti 2-Sesin yüksekliği 3-Sesin tını Titreşen bir telin frekansı...Devamı İçin Tıklayın
Yankı Nedir? 978 kez görüntülendi.
Ses dalgalarının bir engele çarptıktan sonra yansıyıp geri dönmesi olayına yankı denir. Bir engele ses dalgalarını gönderip engelden yansıyan sesin, tekrar geri dönmesi arasında geçen süreden engelin uzaklığı tespit edilir....Devamı İçin Tıklayın
Hücredeki Diğer Yönetici Molekül RNA 902 kez görüntülendi.
a. Ribozomal RNA(rRNA): Hücrede en çok bulunan RNA'dır.Ribozomları oluşturur. b. Elçi (mesajcı)RNA(mRNA): DNA'nın mesajlarını ribozoma götürür. c. Taşıyıcı RNA(tRNA): Protein yapımına yardımcı olur...Devamı İçin Tıklayın
Akraba Evliliği Neden Sakıncalı ? 980 kez görüntülendi.
İnsanda her özellik yada karakteri belirleyen bir çift gen vardır bunların biri anneden diğeri de babadan gelir. Bir özellik bakımından bir sağlam, birde hatalı gen taşıyan kişilere taşıyıcı denir. Kısa parmaklık, gece körlüğü, göz kusurları...Devamı İçin Tıklayın
Biyoteknoloji Uygulamalarının Sağladığı Yararlar 934 kez görüntülendi.
Biyoteknolojinin bir çok uygulama alanı vardır. Biyoteknolojinin yaşamımızı en çok etkileyen uygulama alanlarından biri tıptır. Şeker hastalarının hayatta kalmaları sürekli sürekli insülin kullanmalarına bağlıdır....Devamı İçin Tıklayın
Canlı Çeşitlerinin Farklılık, Benzerlik ve Değişmelerine Örnekler 882 kez görüntülendi.
Canlıların temel amacı yaşamak ve türlerinin sürekliliği için üremektir.Bitkiler üremek için yüzlerce tohum üretir.Bir kurbağa her yıl yüzlerce yumurta yumurtlar Zayıf ve aç bir kutup ayısı karlar arasında çevik bir kutup tilkisini kovalar....Devamı İçin Tıklayın
Canlıların Çeşitliliği (Türler) 867 kez görüntülendi.
Her canlı çeşidini tek tek tanımak çok güçtür.Bunun için canlıları önce benzerlik ve farklılıklarına göre gruplamak gerekir.Doğru bir gruplama yapmak için canlıların gelişim evrelerindeki ve organların yapılarındaki benzerlikler...Devamı İçin Tıklayın
Modifikasyon - Mutasyon- Doğal Seleksiyon 998 kez görüntülendi.
Canlıların içinde bulunduğu çevre, canlılardaki kalıtsal özelliklerin ortaya çıkışında önemli rol oynar. Şayet çevre şartları uygun değilse, o zaman belli kalıtsal özelliklerin ortaya çıkması mümkün değildir. Örneğin Kuzey ülkelerinde domates...Devamı İçin Tıklayın
DNA - Gen - Kromozom 1095 kez görüntülendi.
İnsan vücudunda trilyonlarca hücre bulunur.Bu hücrelerin her birinin çekirdeğinde 23 çift kromozom bulunur.Kromozom çiftlerinden biri anneden biri babadan gelir.Kromozomlar,birbirine sıkı sıkıya dolanmış DNA iplikçiklerinden ve protein moleküllerinden oluşur....Devamı İçin Tıklayın
DNA Molekülünün Yapısı 1107 kez görüntülendi.
DNA nükleotid adı verilen daha küçük moleküllerden oluşmuştur.Nükleotidler üç kısımdan oluşur: 1.Baz 2.Şeker 3.Fosfat 1.Baz : Nükleotidlerin yapısında beş çeşit organik baz bulunur:...Devamı İçin Tıklayın
DNA Molekülünün Özellikleri 1196 kez görüntülendi.
DNA zincirleri hücre bölünmesi sırasında birbirinden ayrılır.Ayrılan bu zincirlerin karşısına uygun nükleotidler gelerek yeni DNA zinciri oluşturulur.Böylece DNA'lar kendini eşlemiş olur.Karşılıklı nükleotidlerden adenin ile timin,guanin ile sitozin karşı karşıya gelir....Devamı İçin Tıklayın
Genetik Şifre (Genetik Kod) 992 kez görüntülendi.
Her hücre,DNA'daki dört harfi (A,T,G,C),64 çeşit üçlü şifreler halinde kullanarak kendisi için yüzlerce çeşit protein üretebilmektedir. DNA'daki bu üçlü baz dizilişlerinin her birinegenetik şifre veya genetik kod denir.Hücre içinde en önemli...Devamı İçin Tıklayın
Hücrede Yapı Ve Canlılık Olaylarının Yönetimi Nasıl Sağlanır ? 869 kez görüntülendi.
Hücredeki bütün yaşamsal olayları kontrol eden ve kalıtımın sağlanmasından sorumlu yapı kromozomlardır.Kromozomların temel yapısını DNA,RNA ve proteinler oluşturur.DNA ve RNA'ya Nükleik asitler denir....Devamı İçin Tıklayın
İnsanda Cinsiyetin Belirlerlenmesi 1005 kez görüntülendi.
İnsanda 23 çift yani 46 kromozom bulunur. Bunlardan 22 çifti vücut kromozomu 1 çifti de cinsiyeti belirleyen kromozomdur. Dişilerle erkeklerin vücutlarının birbirinden farklı görünmesinin sebebi eşey kromozomlarında bulunan genlerdir....Devamı İçin Tıklayın
Kalıtımla İlgili Yeni Bilgilerin 21. Yüzyılda Açtığı Ufuk 982 kez görüntülendi.
Fizik , kimya biyoloji alanında çalışan bilim adamları ortak çalışmaları sonucunda canlılarla ilgili bilgileri arttırdı. Bilim adamlarının edindikleri bilgiler arasında DNA yla ilgili olanlar geniş bir yer tutmaya başladı....Devamı İçin Tıklayın
Mendel'in Kalıtıma Kazandırdığı Bilgiler 1182 kez görüntülendi.
Avusturyalı Gregor Mendel matematik ve biyoloji öğrenimi gördü. Bezelyeler üzerinde çalışmalar yaptı.Bu deneyler sonucu KALITIM BİLİMİ ortaya çıktı. Mendel'in ölümünden 16 yıl sonra 1900 yılında De Vries (Dövrie), Correns (Korens), Tschermak (Çermak)...Devamı İçin Tıklayın
Milyonlarca Yıldan Bugüne Türlerde Değişmeler Oldu mu ? 883 kez görüntülendi.
İnsanların Bazı bitki ve hayvan türlerini seçerek istedikleri özellikte bireyler elde etme yöntemine YAPAY SEÇİLİM(yapay seleksiyon) denir.insanlar istediği özelliği taşıyan canlıyı seçerek üretip çoğalttıkça diğerlerini elemiş oluyor....Devamı İçin Tıklayın
Metallerin genel özellikleri 980 kez görüntülendi.
1. Yüzeyleri parlaktır. Işığı yansıtırlar. 2. Isı ve elektriği iyi iletirler. 3. Esnektirler. Tel ve levha haline gelebilirler....Devamı İçin Tıklayın
Periyodik Cetvel (Tablo) ve Genel Özellikleri 1130 kez görüntülendi.
Elementler arasındaki fiziksel ve kimyasal benzerliklerden esinlenerek bir çok bilim adamı benzer elementlerin bir arada bulunduğu tablolar hazırlamışlardır. Bugünkü kullandığımız periyodik cetvelin temelini 1869 yılında atan Rus bilim adamı Dimitri Mendelev,...Devamı İçin Tıklayın
Soygazların genel özellikleri ve yarı metaller 985 kez görüntülendi.
1. Saydamdırlar. Işığı geçirirler. 2. Isı ve elektriği iletmezler. 3. Oda koşullarında gaz halinde bulunurlar....Devamı İçin Tıklayın
Basınç 978 kez görüntülendi.
Kara tek ayakla bastığımızda mı iki ayakla bastığımızda mı iz daha derin olur? Su akan bir hortumun ucunu parmağımızla biraz sıkıştırırsak su daha kuvvetli fışkırır.Karda ayakkabıyla yürürken batarız, kayak ayakkabısıyla yürürken...Devamı İçin Tıklayın

fen ve teknoloji ile ilgili 25 içerik görüntüleniyor

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri