genetik ile ilgili ders notları, konu özetleri

Hücredeki Diğer Yönetici Molekül RNA 1820 kez görüntülendi.
a. Ribozomal RNA(rRNA): Hücrede en çok bulunan RNA'dır.Ribozomları oluşturur. b. Elçi (mesajcı)RNA(mRNA): DNA'nın mesajlarını ribozoma götürür. c. Taşıyıcı RNA(tRNA): Protein yapımına yardımcı olur...Devamı İçin Tıklayın
Canlı Çeşitlerinin Farklılık, Benzerlik ve Değişmelerine Örnekler 1826 kez görüntülendi.
Canlıların temel amacı yaşamak ve türlerinin sürekliliği için üremektir.Bitkiler üremek için yüzlerce tohum üretir.Bir kurbağa her yıl yüzlerce yumurta yumurtlar Zayıf ve aç bir kutup ayısı karlar arasında çevik bir kutup tilkisini kovalar....Devamı İçin Tıklayın
Modifikasyon - Mutasyon- Doğal Seleksiyon 2023 kez görüntülendi.
Canlıların içinde bulunduğu çevre, canlılardaki kalıtsal özelliklerin ortaya çıkışında önemli rol oynar. Şayet çevre şartları uygun değilse, o zaman belli kalıtsal özelliklerin ortaya çıkması mümkün değildir. Örneğin Kuzey ülkelerinde domates...Devamı İçin Tıklayın
DNA - Gen - Kromozom 2161 kez görüntülendi.
İnsan vücudunda trilyonlarca hücre bulunur.Bu hücrelerin her birinin çekirdeğinde 23 çift kromozom bulunur.Kromozom çiftlerinden biri anneden biri babadan gelir.Kromozomlar,birbirine sıkı sıkıya dolanmış DNA iplikçiklerinden ve protein moleküllerinden oluşur....Devamı İçin Tıklayın
DNA Molekülünün Yapısı 2224 kez görüntülendi.
DNA nükleotid adı verilen daha küçük moleküllerden oluşmuştur.Nükleotidler üç kısımdan oluşur: 1.Baz 2.Şeker 3.Fosfat 1.Baz : Nükleotidlerin yapısında beş çeşit organik baz bulunur:...Devamı İçin Tıklayın
DNA Molekülünün Özellikleri 2270 kez görüntülendi.
DNA zincirleri hücre bölünmesi sırasında birbirinden ayrılır.Ayrılan bu zincirlerin karşısına uygun nükleotidler gelerek yeni DNA zinciri oluşturulur.Böylece DNA'lar kendini eşlemiş olur.Karşılıklı nükleotidlerden adenin ile timin,guanin ile sitozin karşı karşıya gelir....Devamı İçin Tıklayın
Genetik Alanındaki Gelişmeler 2104 kez görüntülendi.
Gen mühendislerinin çalışma materyali gendir. Gen mühendisleri gen iyileştirmesiyle canlılarda istenmeyen özelliklerin ayıklanması, amacına yönelik olanların bir araya toplanması yada bulunmayan bir özelliğin başka bir canlıdan nakil yoluyla...Devamı İçin Tıklayın
Genetik Şifre (Genetik Kod) 1925 kez görüntülendi.
Her hücre,DNA'daki dört harfi (A,T,G,C),64 çeşit üçlü şifreler halinde kullanarak kendisi için yüzlerce çeşit protein üretebilmektedir. DNA'daki bu üçlü baz dizilişlerinin her birinegenetik şifre veya genetik kod denir.Hücre içinde en önemli...Devamı İçin Tıklayın
Hücrede Yapı Ve Canlılık Olaylarının Yönetimi Nasıl Sağlanır ? 1781 kez görüntülendi.
Hücredeki bütün yaşamsal olayları kontrol eden ve kalıtımın sağlanmasından sorumlu yapı kromozomlardır.Kromozomların temel yapısını DNA,RNA ve proteinler oluşturur.DNA ve RNA'ya Nükleik asitler denir....Devamı İçin Tıklayın
İnsanda Cinsiyetin Belirlerlenmesi 2092 kez görüntülendi.
İnsanda 23 çift yani 46 kromozom bulunur. Bunlardan 22 çifti vücut kromozomu 1 çifti de cinsiyeti belirleyen kromozomdur. Dişilerle erkeklerin vücutlarının birbirinden farklı görünmesinin sebebi eşey kromozomlarında bulunan genlerdir....Devamı İçin Tıklayın
Kalıtımla İlgili Yeni Bilgilerin 21. Yüzyılda Açtığı Ufuk 1935 kez görüntülendi.
Fizik , kimya biyoloji alanında çalışan bilim adamları ortak çalışmaları sonucunda canlılarla ilgili bilgileri arttırdı. Bilim adamlarının edindikleri bilgiler arasında DNA yla ilgili olanlar geniş bir yer tutmaya başladı....Devamı İçin Tıklayın
Mendel'in Kalıtıma Kazandırdığı Bilgiler 2346 kez görüntülendi.
Avusturyalı Gregor Mendel matematik ve biyoloji öğrenimi gördü. Bezelyeler üzerinde çalışmalar yaptı.Bu deneyler sonucu KALITIM BİLİMİ ortaya çıktı. Mendel'in ölümünden 16 yıl sonra 1900 yılında De Vries (Dövrie), Correns (Korens), Tschermak (Çermak)...Devamı İçin Tıklayın
Milyonlarca Yıldan Bugüne Türlerde Değişmeler Oldu mu ? 1847 kez görüntülendi.
İnsanların Bazı bitki ve hayvan türlerini seçerek istedikleri özellikte bireyler elde etme yöntemine YAPAY SEÇİLİM(yapay seleksiyon) denir.insanlar istediği özelliği taşıyan canlıyı seçerek üretip çoğalttıkça diğerlerini elemiş oluyor....Devamı İçin Tıklayın
Genetik ve Temel Kavramlar 1993 kez görüntülendi.
GENETİK İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE TERİMLER : Yeryüzünde iki milyonun üzerinde canlı türü yaşamaktadır. Bu canlı türlerinin birbirine benzer ve farklı özellikleri bulunur. Hatta bir türün tüm bireylerinde de benzer ve farklı özellikler bulunabilmektedir. Bu durumun temelinde bireylerin kalıtsal maddesi olan GENLER...Devamı İçin Tıklayın
Mendel'in Genetik Alanındaki Çalışmaları 2153 kez görüntülendi.
Kalıtım kurallarının temelini oluşturan ilk çalışmalar GREGOR MENDEL tarafından yapılmıştır. (1860) Mendel bir manastır bahçesinde bu konuyla ilgili deneyleri bezelyeler üzerinde yapmıştır. Elde ettiği sonuçlar ilginç ve düzenli bir matemiksel denkleme benzediği için, daha sonraları kalıtımın kurallarını oluşturmuştur....Devamı İçin Tıklayın
DNA (Deoksiribo Nükleik Asit) - Genetik Çaprazlamalar 1966 kez görüntülendi.
DNA(DEOKSİRİBO NÜKLEİK ASİT): DNA bütün hücrelerin çekirdeğinde bulunur. Kromozomların yapısının büyük bir kısmını oluşturur ve bütün vücut hücrelerinde aynı miktarda bulunur. Bu da aynı canlının bütün hücrelerindeki DNA'nın(poliploit hücrelerde hariç) aynı olduğunu gösterir....Devamı İçin Tıklayın
Genetik Mühendisliği 1941 kez görüntülendi.
GENETİK MÜHENDİSLİĞİ : Canlıların sahip olduğu özellikler ya genler sayesinde aktarılır ya da çevre etkisiyle sonrada kazanılır. Canlıların sahip olduğu özellikleri belirleyen DNA molekülü ve yapısı hakkında araştırmalar yapan bilim dalına moleküler biyoloji denir. DNA'yı oluşturan ve...Devamı İçin Tıklayın

genetik ile ilgili 17 içerik görüntüleniyor

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri