k Harfi İle Başlayan Bilgiler

Eski salon danslarından biri ve bu dansın müziği. 19. yüzyılda İspanya'da ortaya çıktı ve bütün Avrupa'ya yayıldı. 4 kişinin bir araya gelmesi anlamına gelen kadrilde, eski kontradanslardan türemiş, figürleri canlandıran çiftlerin sayısı 4, 6, 8 É ol...Devamı
Masallara göre dünyayı çevrelediğine inanılan, arkasında cinlerin, perilerin bulunduğu var sayılan, zümrütten dağ. İnsanların aşmasına olanak olmayan Kafdağı'na dünyanın sonu gözüyle bakılır. Bu efsanevî dağ, görünen ve görünmeyen dünyalar arasınd...Devamı
Yumuşakçaların bir sınıfı (Cephalopoda). Baş bölgelerinde sert bir gaga ve vantuzlu sekiz kol bulunur. Başlarının altındaki bir bölgeden fırlattıkları suyun basıncıyla hareket ederler. Bir tehlike karşısında, sahip oldukları mürekkep bezi denilen bez...Devamı
Beyni çevreleyen kemiklerin sıkıca kenetlenmesiyle oluşan yapı. Beyni dış etkilerden korur. Şekli yumurtamsıdır. Alt arkasında omurga ile eklemlenir. Ön tarafına yüz kemikleri bağlanır. Sekiz kemiğin birbirine eklemlenmesinden oluşur. Bunlardan dördü...Devamı
Doğu ülkeleri folklor ve inançlarında bir dağ; masal dağı. Masal ve söylencelere göre bu dağ, insanın ancak Anka kuşunun sırtında geçebileceği bir yüce dağdır ve som zümrüttendir. Arkası, cinler ve devler ülkesidir. Yunan mitolojisinde, en sarp yüzün...Devamı
Kahveden elde edilen ve kimyasal adı trimetil ksantin (C8H8N4-O2) olan bir alkaloit. Çay yaprağında, kakaoda ve kolada bulunur. Ergime noktası 238°C'tır. Merkezî sinir sistemine etki eder. Esas olarak bilinçli zihinsel fonksiyonları etkiler. Düşüncey...Devamı
Dize sonlarındaki ses benzerliği; uyak. Halk şiirinde, aynı anlamda ayak sözcüğü kullanılır. Genel olarak ses benzeşmesi biçiminde tanımlanan kafiyede kural, anlamca farklı sözcüklerdeki ses benzerliklerinden yararlanmadır. Yaş-baş, sandık-mantık, al...Devamı
Güney Rusya'da bulunan ve Asya ile Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran sıradağ kütlesi. Avrupa'nın güneyindedir. Batıda Karadeniz ile doğuda Hazar Denizi arasında, kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanır. Bu dağların uzunluğu 1.100, genişliği 100-150 km....Devamı
Genellikle ipekli kumaştan yapılan uzun, süslü ve hafif giysi. 19. yüzyılın ortalarına dek kullanılan kaftanların üzerine cübbe, kürk ya da kapaniça giyilirdi. Kaftanlar, giyen kişilerin toplumsal konumunu gösterir ve bunu renk, derece ve şeritleriyl...Devamı
İkiçeneklilerin kaktüsgiller familyasından kimi bitkilerin ortak adı. Bu bitkilerin hepsinin anayurdu Güney Amerika'dır. Kaktüs adı altında tanınan bitkiler, belli bir cins olmayıp kaktüsgillerden birçok bitki cinsindendirler. Kaktüs (Echinocactus), ...Devamı
BİLGİ : Kalay (Sn) periyodik cetvelin IV A grubunda yer alan gümüş beyazı renkte metal element. Güneydoğu Asya'da, Bolivya, Zaire ve Nijerya'da kasiterit (SnO2) olarak bulunur. Filizinin suyla yıkanıp zenginleştirilmesi, kavrularak sülfürlerin...Devamı
Sahte para basma ve piyasaya sürme eylemi. Kalpazanlık kamu güvenliğine yönelik bir suçtur. Geçmişi çok eski olan kalpazanlığı, basım tekniğindeki gelişmeler hem kolaylaştırdı hem de yaygınlaştırdı. Kalpazanlar yalnız kendi ülkelerinin değil, yabancı...Devamı
BİLGİ : Kalsiyum(Ca) periyodik cetvelin II A grubunda yer alan gümüş beyazı renkte metal element. Alkali toprak metallerindendir. Doğada en çok bulunan beşinci elementtir. Aktif olduğundan serbest hâlde rastlanmaz. En bol bulunan bileşiği kal...Devamı
Buharlı gemilerin icadından önce kullanılan yelkenli ve kürekli savaş gemilerinden birine verilen ad. Daha çok iki ve üç ambarlı, ahşap, büyük savaş gemileri bu adı alırlardı. Kalyon deyimi sonradan üç ambarlılarla iki ambarlı olan "kapak"lar için de...Devamı
Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme yeteneğine sahiptirler. Ölen hücrelerin yenilenmesi ...Devamı
Acemi Oğlanlar Ocağı: Devşirme kanununa göre toplanan Hıristiyan çocukları bu ocakta eğitilir ve kabiliyetlerine göre diğer ocaklara gönderilirdi. Yeniçeri Ocağı: Ocaklar içerisinde en önemlisi idi. Yeniçerilerin komutanı Yeniçeri Ağ...Devamı

Aramanızla ilgili ilk harfi seçerek bilgilere ulaşabilirsiniz.

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri