b Harfi İle Başlayan Bilgiler

Bahar betimlemesiyle başlayan kasidelerin adı. Bahar betimlemeleri gerçekçi değildir. Baharın çağrışımlarından yararlanılarak aşırı abartmalara gidildiği görülür. Nef'i'nin IV. Murat'ı övdüğü "Esti nesim-i nevbahar..." sözcükleriyle başlayan kasidesi...Devamı
Osmaniye iline bağlı ilçe ve bu ilçenin merkezi olan kasaba. Amanos Dağları'nın kuzey kesiminde, Adana-Gaziantep karayoluna 18 km. uzaklıktadır. 1996'da il olan Osmaniye'nin sınırları içine alındı. Yüzölçümü 180 km2, ilçe nüfusu 27.486, merkez nüfusu...Devamı
İstanbul kentini oluşturan ilçelerden biri. Yüzölçümü 16.7 km2. Eskiden Bakırköy'e bağlı olan Bahçelievler, 1992'de yapılan yasal bir düzenlemeyle ilçe hâline getirildi. 1960'larda kötü altyapı koşullarına karşın Kocasinan ve Şirinevler'de hızlı bir ...Devamı
Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Van iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kasaba. Yüzölçümü 474 km2. Eskiden Gevaş'a bağlı bir bucak olan Bahçesaray, 1987'de ilçe yapıldı. İlçe topraklarını Güneydoğu Toroslar'a bağlı Kavuşşahap Dağları engebelendirir. Ekime elv...Devamı
(Ar.: al-Bahrayn, İng.: Bahrain), İran Körfezi'nde bir Arap devleti. Katar Yarımadası ile Suudi Arabistan'ın al-Hasa kıyıları arasındaki sığ körfezde, 33 ada üzerinde kurulmuştur. Yüzölçümü 670 km2'dir. 598.000 olan nüfusun yarıdan çoğu Manama, Muhar...Devamı
Bir devletin deniz kuvvetleri ve denizle ilgili kuruluşlarının tümüne denir. Bahriye askeri ise, deniz kuvvetlerinin gemilerinde veya karadaki tesislerinde mecburi askerlik yapanlara verilen isimdir....Devamı
(1919 Trabzon-1990 Ankara), tarihçi ve siyasetçi. Ankara Dil, Tarih-Coğrafya Fakültesi'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'ne asistan olarak girdi (1953). 1964'te doçent oldu. 1971'de kontenjan senatörü olarak Cumhuriyet Senatosu'na gi...Devamı
Bir hizmete karşılık teşekkür borcunu ödemek amacı ile birine fazladan verilen paradır. Bahşiş almak, görülen bir işe karşılık ek bir ücret almaktır....Devamı
Gelecek olayları kaçınılmaz bir şekilde tayin eden ihali iradenin insan için veya toplum için çizdiği hayat tarzıdır. Kader, talih gibi. Bahtı açık olmak, işleri yolunda gitmek, şanslı olmak birer örnektir....Devamı
Fenol ya da krezollerin formaldehitle birleşmesi sonucu elde edilen sentetik reçine. Dolgu maddesi olarak odun tozu, amyant vb. kullanılır. Bir termosetting plastiğidir. Leo Baekeland tarafından bulunmuştur (1907). Sert ve dayanıklı bir malzemedir. E...Devamı
Memleketimizde, kamuyu ilgilendiren genel işlerden birinin başında bulunan kimsedir. Bakanlar, Büyük Millet Meclisi'nin haiz olduğu yürütme yetkisini, bağlı oldukları alanda kullanırlar. Bakanlar, Anayasamıza göre, Cumhurbaşkanı`nın Meclis üyeleri ar...Devamı
Yurdun genel işlerinden birini yönetmek üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ya da milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından başbakan tarafından seçilerek cumhurbaşkanlığınca onaylandıktan sonra işbaşına getirilen kimse. Eskiden...Devamı
Başbakan ve bakanlardan oluşan kurul, kabine. Üyeleri, Türkiye'de başbakan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ya da milletvekili seçilme özelliğine sahip kişiler arasından seçilir ve cumhurbaşkanınca atanır. Bakanlar Kurulu, başbakanın b...Devamı
Başında bir bakan bulunan ve kamu hizmetlerinin belirli bir bölümünü yürüten devlet örgütü. Osmanlı İmparatorluğu döneminde "nezaret", cumhuriyet devrindeyse "vekâlet" adı verilen bakanlık kurumu, bugünkü adını 10 Ocak 1945'te almıştır. Bakanlık başl...Devamı
Her yörede, özellikle dağlık yörelerde bir yamacın, güneş ışınlarına, güney ya da kuzeye karşı konumunu belirleyen, bu nedenle doğal koşullarını saptayan durumu....Devamı
BİLGİ : Bakır (Cu) periyodik cetvelin IB grubunda yer alan kırmızı renkli metal element. Doğada serbest hâlde çok az, kuprit (CU2O), kalkopirit (CuFeS2), kalkosit (Cu2 S), bornit (Cu5 FeS4 ), azurit [Cu2 (CO3)2 (OH)2] ve malakit [Cu2 CO3 (OH)2...Devamı

Aramanızla ilgili ilk harfi seçerek bilgilere ulaşabilirsiniz.

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri