c Harfi İle Başlayan Bilgiler

İki ya da daha çok sayı veya niceliğin, önlerindeki artı ve eksi işaretleri gözönünde bulundurularak toplanması. Örneğin -3+9-2 ifadesinin cebirsel toplamı +4'tür. Bu ifadenin cebirsel olmayan anlamda toplamı sözkonusu değildir; çünkü aritmetik topla...Devamı
Peygamberlere Allah buyruklarını iletmekle görevli, Allah 'a yakın olan dört melekten biri. Tanrı ile peygamberleri arasında elçilik yapmasından, Allah 'ın buyruklarını bildirmekle görevli olduğundan, Müslümanlarca kutsal sayılır. Kutsal Kitap'a göre...Devamı
Asıl adı Ceberiye olan mezhebin, Cehm bin Safvan'ın öncüsü olduğu biçimi. Bu mezhebe göre insan, güç ve iradeden yoksun bir varlıktır, bütün güç ve irade Tanrı'dadır. İnsanın bütün davranışları Tanrı isteğine uygundur ve önceden saptanmıştır. Mezhebi...Devamı
Günah işleyenlerin öldükten sonra gideceklerine inanılan yer. İnsanın öldükten sonra dirileceği ve dünyada yaptığı kötülüklerin cezasını çekeceği inancı birçok dinde vardır. Ancak Müslümanlık'ta bu ceza, öbür dinlere göre, çok açık niteliklerle belir...Devamı
Gümüş nitrata (AgNO3) verilen yaygın ad. Gümüşle nitrik asitten elde edilir. Suda çok çözünür. Isıtılınca ayrışır. Deriye döküldüğünde siyah metalik gümüşe indirgenir. Göz hastalıklarında kullanılan kolloidal gümüş yapımında ve dağlama amacıyla kulla...Devamı
İkiçeneklilerden, çok küçük, yeşil, sarı ya da beyaz çiçekleri olan ağaç ya da çalı; akdiken (Rhamnus). Meyve, kabuk ve odunundan hekimlikte ve boya çıkarmada yararlanılır. Türkiye'de 22 türü doğal olarak yetişmektedir. ...Devamı
Manisa'da yükseköğretim kurumu. 1992'de kuruldu. Dört fakülteden (Eğitim Fak., Fen- Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi) ve 13 yüksekokuldan oluşmaktadır....Devamı
(1876 İstanbul-1971 İstanbul)yazar. Güzel Sanatlar Akademisi, Mülkiye Mektebi ve Harbiye'de öğrenim gördü. Yüzbaşı rütbesindeyken kendi isteğiyle ordudan ayrıldı (1906). Sanayii Nefise Mektebi'nde (Güzel Sanatlar Okulu) mimarlık tarihi ve şehircilik ...Devamı
(1883 İstanbul-1935 İstanbul), şair. Ortaöğrenimini Vefa İdadisi'nde tamamladı. Bir süre Hukuk Mektebi'nde okudu, bitiremeden Hariciye Nezareti'nde görev aldı (1903). Edebiyat öğretmenliği yaptı. Zonguldak'tan milletvekili seçilerek parlamentoya gird...Devamı
Anadolu Selçuklu devlet adamı (öl. Kayseri, 1254). I.Keykâvus döneminden (1211-1220) başlayarak önemli görevlerde bulundu. II.Keyhusrev'in emirlerinden Sadeddin Köpek'le çatışınca sürgüne gönderildi. Sadeddin Köpek'in ölmesinden sonra yeniden emirlik...Devamı
(?-1231, ?), Harizmşah İmparatorluğu'nun yedinci ve son hükümdarı. Tahta çıktıktan sonra ilk olarak Moğollara karşı savaş açtı. 1221'de, Cengiz yönetimindeki Moğol güçlerine yenildi. Hindistan'a geçerek üç yıl kaldı. Güçlerini toparladı ve 1225'te Te...Devamı
16. ve 17. yüzyıllarda Anadolu'da çıkan ayaklanmaların genel adı. 16. yüzyıl sonlarında, Osmanlı Devleti, dünya ekonomisindeki değişiklikler nedeniyle ekonomik bir bunalımın içine düştü. Mir topraklar üzerinde yaşayan köylülerden vergileri toplama iş...Devamı
14. ve 15. yüzyıllarda, merkezi Bağdat olmak üzere kurulan Moğol Devleti (1340-1411). İlhanlı İmparatorluğu'nun parçalanması sonucu ortaya çıkan küçük devletlerden biridir. Devletin kurucusu, İlhanlı emirlerinden Büyük Şeyh Hasan'dır. Şeyh Hasan 1340...Devamı
Ölüm cezasını uygulayan kişi. Cellât sözcüğü, Türklerde eskiden sadece kırbaçla dayak cezalarını yerine getiren kimseler için kullanılırdı. Sonraları tüm idam cezalarını yerine getirenlere cellât denildi. Osmanlılar döneminde, kadılık örgütü bulunan ...Devamı
Suyun donma noktasını 0°, kaynama noktasını 100° olarak kabul eden santigrat sıcaklık ölçeğinin 1948'den bu yana benimsenmiş olan resmî bilimsel adı. Celsius derecesi, °C simgesiyle gösterilir ve bu sıcaklık aralığının 1/100'üne eşittir (1°C=1,8°fahr...Devamı
Halife Ömer zamanında İranlılar ile Müslüman Araplar arasında yapılan savaş (637). Kadisiye Savaşı'nda Araplara yenilen İranlılar bir yıl sonra, Hürzad isimli bir komutan yönetiminde yeni bir ordu oluşturdular; ancak bu ordu da, Diyâle Irmağı'na dökü...Devamı

Aramanızla ilgili ilk harfi seçerek bilgilere ulaşabilirsiniz.

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri