4.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1.Dönem 3.Yazılı Sınav Soruları

4.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1.  DÖNEM 3. YAZILI SINAV SORULARI

Not: Her soru 5 puandır. Başarılar

1)İçinde kendisinden başka madde bulunmayan maddelere.....denir.Bir çok maddenin meydana gelmesiyle oluşan maddelere.....denir.Doğada kendiliğinden bulunan maddelere......kaynak denir. Cümlelerdeki boşluklara sırasıyla hangi seçenektekini yazmalıyız

A)  Saf, karışım,doğal                B) doğal. Karışım, saf  

C) karışım ,saf, doğal                 D)Doğal, saf, hacim

2) Sıcaklığı ölçmek için..........kullanılır.Isı etkisiyle eriyip eski haline dönmeyen maddelerin uğradığı olaya ........denir.Maddenin uzayda kapladığı  yere ......denir Cümlelerdeki boşluklara sırasıyla hangi seçenektekini yazmalıyız

      A)Hacim,bozunma,termometre         B) Termometre,bozunma,hacim

       C) bozunma,hacim, termometre          D)  Karışım. Termometre, bozunma

3) 3 litre suya 150 cm³ hacminde bir taş atıldığında dereceli kaptaki değişiklik nasıl olur?

      A. değişmez            B. 2850 cm³ olur               C. 3150 cm³ olur         D. hiçbiri

4)  Buzlu cam ışığı geçirme özelliği bakımından nasıl bir maddedir?

     A. saydam                  B. yarı saydam                    C. opak                         D. hiçbiri

5)Aşağıdakilerden hangisi yassı kemiklere örnektir?

   A)kol ve bacak kemikleri                          B) bilek kemikleri     

     C) kafatası kemikleri                            D) omurga kemikleri

6)  Hava, toprak, kum, taş ve suyun ortak noktası aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)Hepsi birer cisimdir.                B)Hepsi birer maddedir.

C)Hepsi birer malzemedir.             D)Hepsi birer alettir

7)Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi 20 derece suyun içine 55 derece sıcaklıktaki  katı madde bırakılıyor.Bu durumda hangisi doğru olur?

 

A)   maddesinin sıcaklığı artar.         B)-Suyun sıcaklığı azalır.

C)  maddesinin sıcaklığı azalır.       D)-Suyun sıcaklığı değişmez.

8)- Aşağıdakilerden hangisi karışımdır?

     A)- Salata                         B) Süt                     C) Su                        D)  Tuz

9)-Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir?

  A) Ballı süt                             B) Ayran             C) Şeker                D) Çikolata

10)-Buz erirken aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

    A) Isı alır                     B) Isı verir                  C)Soğuma olur         D)-Kütlesi artar

11)- Aşağıdakilerden hangisinin kütlesi yoktur?

      A)- Su                              B) Isı                          C) Buz                      D)  Ekmek

12)-Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Çekiç bir malzemedir.                                       B) Tornavida  bir alettir.    

  C) Düğme bir malzemedir.                                     D) Koltuk bir eşyadır.  

 

 

13)Aşağıda doğal, işlenmiş ve yapay  maddelere verilen örneklerden hangisi yanlıştır?

 

A)buğday, doğal madde      B)pamuk ipliğinden üretilen kumaş,işlenmiş madde

C)masa, doğal madde          D)göl doğal ortam, akvaryum ya­pay ortam

 

14)    Alican günlük hayatta karışımları ayır­mak için kullandığımız yöntemlere örnek vermektedir. Alican'ın örnekleri aşağıda­ki gibidir:

> Makarnayı ve suyu birbirinden ayırma

> Toplu iğne ve boncuk karışımını birbi­rinden ayırma

>- Un içine karışmış maddelerle unu bir­birinden ayırma

           Alican'ın verdiği örneklerde kullanı­lan ayırma yöntemleri aşağıdakiler­den       hangisinde doğru olarak veril­miştir?

A)Eleme, mıknatısla ayırma, süzme               B)Mıknatısla ayırma, eleme, süzme

C)Süzme, mıknatısla ayırma, eleme             D)Süzme, eleme, mıknatısla ayırma

 

15)  Aşağıdaki    verilen   örneklerden hangisi doğru değildir?

 

   A)şekerli su - çözelti                   B) salata- karışım

   C) su - saf madde                      D) limonata - saf madde

 

16)Katı, sıvı ve gaz maddelerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlış­tır?

 

A)Katı maddelerin belli bir şekli var­dır.      B)Sıvı maddeler, bulundukları kabın şeklini alır.

C)Gazlar, bulundukları ortamda ya­yılmaz.    D)Kütle, maddelerin ortak özelliği­dir.

 

17) Boş bir küp tartıldığında 5 kg gel­mekte, içine bir miktar sirke konu­lup tekrar tartıldığında     27 kg gel­mektedir. Küpe konulan sirke kaç gramdır?

 

 A) 220          B) 2200                   C) 22 000                D) 32 000

 

18)Sıvı hâldeki bir maddenin yeterince ısı kaybederek katı hâle geçmesine ne ad verilir? 

       A)Yoğunlaşma             B) bozunma            C)Erime                     D) donma

 

   19) Maddenin ısı etkisi ile katı hâlden sıvı hâle geçmesine .... denir." cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalı­dır?

 

A) erime                B) buharlaşma                 C) Yoğunlaşma             D) donma

20)Aşağıdaki verilen seçeneklerden hangisinde hacim birimleri (L-mL ,mL-L) doğru biçimde verilmiştir?

A)   2L = 2000 mL          B) 1400mL= 14L          C) 10L = 100mL        D) 500 mL = 5 L

Sponsor Bağlantılar:
Ali Akdemir tarafından paylaşılan bu içerik 34813 kez görüntülenmiş.
4.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1.Dönem 3.Yazılı Sınav Soruları test soruları soru bankası

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri