4.Sınıf Maddenin Halleri Çalışma Soruları

2. ÜNİTE: MADDEYİ TANIYALIM

KONU: Maddenin Halleri

Maddenin Hâlleri: Aynı maddeler farklı hâllerde bulunabilir. Maddeler doğada üç farklı hâlde bulunurlar. Bunlar katı, sıvı ve gaz hâlleridir.

Katı Maddeler: Belirli bir şekli ve hacmi vardır. Maddenin en düzenli hâlidir. Taş, kum, tahta katı maddelerdir.

Sıvı Maddeler: Belirli bir hacimleri vardır. Şekilleri bulundukları kabın şekline göre değişir. Akışkandırlar. Su, zeytinyağı gibi maddeler sıvı maddelerdir.

Gaz Maddeler: Şekil ve hacimleri bulundukları kabın hem şekline hem de hacmine göre değişir. Akışkandırlar. Sıkıştırabilirler. Maddenin en düzensiz hâlidir. Evlerimizi ısıtmak ya da yemek yapmak için kullanılan madde gazdır

Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) harfini yazınız.

1. ( ) Katı haldeki maddeler yeterince ısıtılınca sıvı hale geçerler.

2. ( ) Sıvı maddeler akışkandır.

3. ( ) Bütün katı maddeler sıkıştırılabilir.

4. ( ) Gaz maddeler sıkıştırılamaz.

5. ( ) Su doğada üç halde de bulunur.

6. ( ) Sıvılar ortama ısı vererek gaz hâline geçer.

7. ( ) Gaz maddeler bulundukları ortama yayılır.

8. ( ) Küçük tanecikli katı maddeler sıvılar gibi akışkandır.

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları, verilen uygun kelimelerle doldurunuz.

Tuz katı ısı hacmi şeklini kütlesi gaz bozunma erime

1. Katı haldeki bir maddenin ...... alarak sıvı hâle geçmesine ...... denir.

2. Su buharı ve hava ...... maddelere örnek verilebilir.

3. Un, toz şeker, ...... gibi maddeler akışkan olsa da ...... maddelerdir.

4. Sıvılar ve gazlar bulundukları kabın ............. alırlar.

5. Her maddenin .......... ve .......... vardır.

6. Odun, çay şekeri gibi maddeler ısı aldıklarında sıvı hâle geçmez renk değiştirerek kömürleşir ve etrafa koku yayar. Bu tür hal değişimine ..........

Aşağıdaki kavram haritasındaki eksikleri verilen sözcüklerle tamamlayınız

Un- zeytinyağı- sıvı-taş -su buharı -kolonya -hidrojen -pamuk- lastik -altın -cam -buz- sabun -kağıt -gaz -hava -tuz

4.Sınıf

Aşağıda katı, sıvı ve gaz maddelerin özellikleri numaralandırılarak verilmiştir. Her bir özelliği belirten numarayı tabloda ilgili kısma yazınız

1. Belli bir şekilleri vardır.

2. Belirli bir hacimleri vardır fakat belli bir şekilleri yoktur. İçinde bulundukları kabın şeklini alırlar.

3. Genellikle elle tutulup gözle görülmezler.

4. Belirli bir hacimleri yoktur.

5. Bazıları hariç genelde sıkıştırılamazlar.

6. Bulundukları ortamın her tarafına yayılırlar.

7. Sıkıştırılabilirler, sıkıştırıldıklarında da hacimleri küçülü

 

Maddenin Halleri

 

Özellikleri

Katı

 

Sıvı

 

Gaz

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

I. Bulunduğu kabın şeklini alır.    II. Belli bir hacmi vardır.     III. Akışkandır.

1. Yukarıdaki özellikleri taşıyan madde aşağıdakilerden hangisi olabilir?

           A. Süt          B. Ekmek         C. Hava        D. Peynir

2. Bazı katı maddeler ısı alınca doğrudan gaz haline geçer.

Aşağıdakilerden hangisi bu tür maddelere örnek gösterilebilir?

  A. Şeker      B. Naftalin     C. Buz       D. Margarin

 

Sponsor Bağlantılar:
Ali Akdemir tarafından paylaşılan bu içerik 17798 kez görüntülenmiş.
4.Sınıf Maddenin Halleri Çalışma Soruları fen ve teknoloji ilköğretim Ali Akdemir soru bankası

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri