4.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

4.  SINIFLAR MATEMATİK DERSİ I. DÖNEM II. YAZILISI SORULARI

1.BÖLÜM 

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.                                                         

1. )  Aşağıdaki sayının bölük ve basamak isimlerini tabloya yazınız. Sayının okunuşunu altına yazınız. (10 Puan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   5

       6

        7

       6

         9

      4

 

 

 

2. ) Aşağıda okunuşları verilen sayıları yazınız. ( 4 Puan)

Beş bin altı yüz üç=........                        

 

3.)  Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını karşılarına yazınız. (5 Puan)

8 013         :  ............................

 

34 006       : ............................

 

70 085       : .............................

 

842 060     : .............................

 

507 001     : ............................

 

4.) Aşağıdaki sayıları çözümleyiniz.(10 Puan)

      12.876 =...............................

      32.045=...............................

      58.001=...............................

      6.008=...............................

      6.754=...............................

  

5.)  Aşağıda çözümlenmiş olarak verilen sayıları yazınız. (6 Puan)

       9 on binlik + 5 binlik + 3 yüzlük + 6 birlik=...........

 

      4 yüz binlik + 6 on binlik + 9 binlik + 3 yüzlük + 2 onluk + 7 birlik=........

 

 

 

6.)      487 366,  580 960,  487 400,  600 300,  580 690

       sayılarını büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız. ( 5 Puan)

 

 

      ...... ...> ....... .> ...... ...> ....... > .......

 

 

7.)  "8, 3, 0, 6" rakamlarını bir kez kullanarak oluşturulan dört basamaklı; ( 4 Puan)

       En büyük sayı ...................................... 'dur.

 

      En küçük sayı ....................................... 'dir

 

 

8.) Aşağıdaki sayıları en yakın onluğa yuvarlayınız.(4 puan)

                    945 =  ....         569 =....            1805 =  ...                2578 = ....

 

 

9.) Aşağıdaki doğal sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayınız.4 puan) 

                   71238 = ....          62600 =  ....          3792 = ....                367 = ......

              

 

10.) 

Aşağıdaki soruları grafiğe göre cevaplayınız. ( 8 Puan)

Grafiğe göre, en az öğrenci hangi sınıflarda var? ........

Grafiğe göre, 4.sınıfların 5. sınıflara eşit olması için kaç öğrenci daha eklenmelidir?............

Grafiğe göre, en az öğrenci ile en çok öğrenci arasındaki fark kaçtır?..................

Grafiğe göre,tüm okulun öğrenci sayısı kaçtır?...................

      

2. BÖLÜM

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız  ( Her doğru cevap 4 puandır.)

 

1.)  936. 478 sayısındaki 6 ve 7 rakamlarının basamak değerleri toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

 

      A) 13                    B) 670             C) 6700                      D)  6070

  

2.)              a + 3 = 7

      a + b = 6

      b + c = 5 olduğuna göre a+b+c =? İşleminin sonucu kaçtır?

     A) 4                        B) 9                    C)15                             D) 18

 

3.)  1140 yolcu ile hareket eden bir tren ilk durakta 179 yolcu almış, ikinci durakta 364 yolcu indirmiştir. Üçüncü durağa geldiğinde trende kaç yolcu vardır?

      

A)    955                    B) 1486                C) 1325                  D) 1683 

4.)

      Yukarıdaki ABCD dikdörtgeninde s(BÊC) = 125o ise s(DBE) açısı kaç derecedir?

             A) 70                 B) 50                       C) 45                 D) 35

 

 

5.) Bir inek her gün bir önceki günden 3 litre fazla süt vermektedir. Birinci gün 3 litre süt veren inek 4 günün sonunda toplam kaç litre süt vermiş olur?

A)    30                   B) 12                           C)  10                          D) 7

 

 6.) Hilal,2002 yılında doğdu. Hilal'ın doğduğu yıl artık yıl olduğuna göre, aşağıdaki yıllardan hangisi bir artık yıl değildir?

A) 1994                      B) 2018                      C) 2032                       D) 2042

 

 

7.)                    ABC         Yandaki toplama işleminde  A+B+C kaç olur?

                    +     BC

                        1 6  8

A) 8                            B) 9                            C)10                           D) 11

 

 

8.)  Batuhan 8, Taha 9, Yelda 10 yaşındadır.4 yıl sonra yaşları toplamı kaç olur?

A)  27                         B) 31                          C) 35                          D)  39

 

9.) Aşağıdaki kutulara sayıları soldan sağa doğru 6 artı­rarak, yukarıdan aşağıya doğru 9 artırarak örüntü oluşturulduğunda '"?" ye­rine yazılacak sayı kaç olur?

 

3

9

 

 

12

 

 

 

 

 

 

?

 

A) 21                          B) 27                           C) 39                          D) 42

 

 

10.)   Ekim ayında kaç hafta kaç gün vardır?

A) 5 hafta 4 gün                                            B) 4 hafta 4 gün                    

C) 4 hafta 5 gün                                             D) 4 hafta 3 gün

 

    Yahya OCAK

Sponsor Bağlantılar:
Yahya OCAK tarafından paylaşılan bu içerik 26829 kez görüntülenmiş.
4.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları 4.sınıf soru bankası 4.sınıf soruları Yahya OCAK

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri