4.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

4.SINIF SOSYAL BİLGİLER 1. DÖNEM 1.YAZILI

A)   Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.     (15x4puan=60p)

1) Herhangi bir şahsın soyunu gösteren çizelge veya şemaya ne denir?

   A- Soy ağacı          B- Hayat çizgisi           C- Fiziksel yapı           D- Nüfus cüzdanı

 

2) Zihinsel engellilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için aşağıdakilerin hangisini yapmamalıyız?

A- Sokakları ve binaları engelli insanlara göre yapmalıyız.

B- Engelli insanlara karşıdan karşıya geçerken yardımcı olmalıyız.

C- Otobüste engelli vatandaşlara özel yerler bulundurmalıyız.

D- Yaya yollarını engelli olmayan insanlara göre düzenlemeliyiz.

 

3) Aşağıdakilerden hangisi özel günlerimiz arasında değildir?

A- Doğum günümüz                                           B- Okuldan mezun olduğumuz gün

C- Okula başladığımız gün                                  D- Gezmeye gittiğimiz gün

 

4) Yüzümüzde oluşan ifadeler bir yerde duygularımızın dışa vurulmuş şeklidir.

Hangi duygumuzu dışa vuramayız?

  A-Sevincimizi                                                    B-Ders çalışmamız gerektiğini

 C-Kızgınlığımızı                                                  D-Üzgün olduğumuzu

 

5) Ailemizle birlikte aynı evde yaşarız. Ailemizin bizden beklediği davranışlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu davranışlardan değildir?

A- Yatağımızı toplamamız                               B- Derslerimizi yapmamız

C- Arkadaşlarımızla iyi geçinmemiz                 D- Odamızı dağınık tutmamız

 

6) Bir öğretmen olsanız,  öğrencilerinizden aşağıdaki davranışlardan hangisini beklersiniz?

A- Ödevleri yapmamalarını                     C- Sınavlarda başarılı olmalarını

B- Derste arkadaşlarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmalarını D- Sıralara yazı yazmalarını

 

 7) Aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin nüfus cüzdanında yer almaz?

      A-adı                  B- doğum tarihi               C- adresi                     D- kan grubu

 

8)-Aşağıdaki duygulardan hangisi olumludur?

            A - öç              B -şefkat                     C- intikam                    D- nefret

 

 9- Sena'nın yeni bir kardeşi oluyor. Yeni doğan kardeşinin bakıma ihtiyacı olduğu için annesi Sena ile fazla        ilgilenmiyor.

               Sena'nın aşağıdaki duygulardan hangisine kapılması doğru değildir?

             A- sevinç       B- kıskançlık     C- mutluluk    D- gurur

 

 10)- Düştüğünü gördüğümüz bir çocuğa hemen yardım ederiz. Yardım etmeye sevk eden duygu hangisidir?

           A- Sevinç                                 B- Öfke                C- Acıma                   D- Kin

 

 11)-   "Duygu ve düşüncelerimizi akıl süzgecinden geçirmemek yanlış davranış yapmamıza neden olabilir."

            Hangisi buna bir örnektir?

A-   Bize hediye alana teşekkür etmek                 B- Yardım isteyene yardım etmek

              C- Üzgün olan birinin üzüntüsünü paylaşmak    D- Yazılıdan zayıf alan kardeşimize kızmak 

 

 12)-   Olayların oluş sırasına göre sıralanmasına ne ad verilir?

            A- Tarih          B- Sıralama      C-  Takvim             D-  Kronoloji  

 

 13)-   Tatile girdiği için arkadaşlarını göremeyen bir öğrenci hangi duyguları yaşar? 

            A-  Hayret                   B- Sevinç        C-  Kızgınlık       D- Özlem

 

 14)-  Hangi anlatım yanlıştır?

             A-Farklılıklar yaşantımızı kolaylaştırır.              C-  Farklılıklar saygıyla karşılanmalıdır.

 B- Bireyler arasında farklılık yoktur.                  D- Farklılıklar toplumun zenginlikleridir. 

 

15)- *Mevlana; "Ne olursan ol, yine gel." demiştir.   

        *Emre sadece kendi isteklerine öncelik verir.

       *Füsun Hanım ve Melda Hanım her türlü farklılıklarını anlayışla karşılar.

       *Serdar tüm arkadaşlarıyla iyi geçinmektedir.

Yukarıda verilen bilgilere göre kimin hoşgörülü olduğu söylenemez.

A-Mevlana        B- Füsun ve Melda Hanım    C- Emre      D- Serdar                                                                   

B)   Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara uygun olan sözcüğü yerleştiriniz. (5x2Puan=10p)

( --hoşgörü--nüfus cüzdanı--bireysel farklılıklar--duyarlı?parmak izi --)

1.         İnsanları birbirinden ayıran özellikler.............................................dır.

2.         Kimlik belgeleri arasında en önemlisi ........................................dır.

3- .................bireysel farklılıklarımızdan birisidir.

4-  Arkadaşımızın doğum gününde ona hediye almak insanlara karşı .....olduğumuza bir örnektir.

5. "Farklı duygu, düşünce ve davranışı anlayışla karşılayıp, farklılıklara saygı göstermeye .................. denir."

 

C) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D) ,yanlış olanlara (Y) yazınız.   (10 1=10p)

1.         (   ) Erkeklerin nüfus cüzdanı mavidir.

2.         (   ) On sekiz yaşından sonra nüfus cüzdanlarımızda fotoğraf olur.

3.         (   ) Bir olay hakkında herkes aynı şeyi düşünür.

4.         (    ) Nüfus cüzdanı dışında başka kimlik belgelerimiz de olabilir.

5.        (   )  Sürücü belgemiz olmadan da taşıt kullanabiliriz.

6.        (   ) Resim yapmak konusunda herkes başarılı.

7.        (  ) Her insanın nüfus cüzdanı yoktur.

8.        (  ) Zihinsel faaliyetler sonucunda ortaya düşünce çıkar.

9.        (  ) Farklı durumlarda farklı duygular içinde oluruz.

10.      (  ) Bize saygısız davranan insanlara biz de saygısız davranmalıyız.

 

D) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.  (20p)

 

 

1- Resimdeki insanların duygularını ayrı ayrı tarif edebilir misin? Anne- kız- çocuk ( 5 puan)

ANNE:..........................................KIZ:............................................ERKEK ÇOCUK:.....................

2- Kendini resimdeki erkek veya kız çocuğunun yerine koyduğunda neler hissedersin? (5 puan) .........................................................................

3- Bu olayı sen yaşamış olsaydın (sen kırsaydın)neler hissederdin? (5 puan)  ........................ ..........................................................

 

Başkalarının duygu ve düşüncelerine karşı nasıl bir tepki vermeliyiz?(5 puan)  ....................................................................................................  

............................................

...........................................................................

Sponsor Bağlantılar:
Üyeler tarafından paylaşılan bu içerik 13041 kez görüntülenmiş.
4.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları 4.sınıf soru bankası 4.sınıf soruları dördüncü sınıf soruları

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri