4.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1.Dönem 3.Yazılı Sınav Soruları

4.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1.DÖNEM 3.YAZILI SINAV SORULARI

1-Aşağıdaki  cümlelerde boş bırakılan yerlere hangi seçenektekileri yazmalıyız?  

   Bir yerin kuşbakışı görünüşünün kabataslak kağıt üzerine çizimine ...........................................denir.

   Doğal sebeplerle oluşan ve büyük yıkımlara neden olan olaylara ...............................................................denir.

   Ağaçlar, çiçekler, dereler ve dağlar ………………………………………….unsurlardır.

  A) kroki -doğal afet--doğal            B)kroki -doğal afet-yapay

  C) kroki -doğal afet-akarsu            C) kroki -doğal afet-plan

2)Aşağıdakilerden hangisi havanın karlı olacağını gösterir?

3) Ülkemizde hava olaylarını inceleyen ve bilgi veren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

    A) Devlet Su İşleri                                  B) Türk Hava Kurumu   

   C) Devlet Planlama Teşkilatı                         D)  Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü


4)       I.     2004 yılında ilköğretim okuluna başladım.

         II.     1997 yılında Ankara’da doğdum

         III.   1999 yılında ailem İzmir’e taşındı.

         IV.    2007 yılında İngilizce öğrenmeye başladım.

         V.      2003 yılında ana sınıfına başladım.

 

Yukarıdaki olayların kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 A)  III-II-I-V-IV                  B)  II-III-V-I-IV 

 C)  III-II-V-I-IV                  D) II-III-IV-V-I

 

5) Hangi seçenektekilerin tamamı,  nüfus cüzdanımızda bulunan bilgilerden oluşmaktadır?

A) Kimlik numaramız,doğum yerimiz,doğum tarihimiz         B) Annemizin adı, babamızın adı, yaşadığımız yer

C) Babamızın adı, kardeşlerimizin sayısı, doğum yerimiz    D) Doğum tarihimiz, doğum yerimiz, okulumuzun adı

 

6)Karaların türlü biçimlerde denizlere uzanmış kısımlarına……………….denir.Deniz yada göl suları ile çevrili kara

    kara parçalarına……………denir.İki dağ arasındaki çukurda kalmış araziler veya geçitlere ………………….denir.

    Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi sözcükler gelmelidir?

     A) Burun,ada,vadi          B) ada.burun. vadi      C) Vadi ,ada,burun               D) burun vadi ada

 

 7) Aşağıdaki savaşlardan hangisinin kaybedilmesi ile yurdumuz işgal edilmeye başlamıştır?

  A)   I. Dünya Savaşı          B)  II. Dünya Savaşı    C)  Kurtuluş Savaşı           D) II. İnönü Savaşı

 

 8) Kroki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

     A) Nesnelerin kuşbakışı görüntüsü çizilir.        B) Ayrıntı verilmez, yalnız önemli yer ve nesneler belirtilir.

      C) Çizim kabataslak –ölçüsüz olarak yapılır.   D) Nesnelerin büyüklüğü gerçek ölçüsünde çizilir.

 

 9) Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaç sıralamasında diğerlerinden sonra gelmektedir?

       A)  Süt                  B) Saat                       C) Ayakkabı                       D) ekmek

 

  10). İnsan hayatının devamı için gerekli ve zorunlu olan maddelere…………………….denir.Yeme içme giyinme ve barınma……………………ihtiyaçlarımızdandır. Cümlelerde boş bırakılan yerlere hangi sözcükler yazılnalıdır?

        A)  İhtiyaç-  Temel      B)     İhtiyaç- bütçe         C)  Temel – bütçe     D)   bütçe-devamlı

 

11) Toprağın üst tabakasının uzun yıllar boyunca    aşınıp taşınmasına ne ad verilir?

    A) çığ     B) heyelan       C) erozyon         D) sel

 

12) Mete, okuldan çıkıp Ata sitesindeki evine gitmiş. Evden para alarak marketten ekmek almış, evine dönmüştür. Buna göre, Mete hangi yönlerde hareket etmiştir?

  A) Doğu – güney – kuzey           B) Batı – kuzey – güney   C) Kuzey – doğu – batı               D) Batı – güney – doğu

 

13) Gül sitesinde oturan Ayşe Hanım önce batı yönünde daha sonra sırasıyla güney ve doğu yönlerinde ilerlemiştir. Ayşe Hanım’ın gittiği yerler hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?

   A) Ata sitesi, çocuk parkı, banka              B) Elmas sitesi, çocuk parkı, okul

   C) Ata sitesi, market, banka                    D) Elmas sitesi, market, okul

 

14) Aşağıdakilerden hangisi deprem anında evde yapmamız gereken davranışlardan biridir?

     A)  Evi hızla terk etmek                         B) Balkona çıkmak

     B)  Pencere önünde durmak                    D) Odanın köşesine çömelmek

 

15) Aşağıdakilerden hangisi selin zararlarından korunmak için yapılır?

   A) Ekili alanları azaltmak                      B) Akarsulara baraj yapmak

   C) Kırsal bölgelere yerleşmek                  D) Dağlara geçit yapmak  

 

16) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

   A) Kutup yıldızı daima kuzeyi gösterir.                   B) Karıncalar yuvalarının güneyine toprak yığarlar.

   C) Kol saatinden yararlanarak yönümüzü bulabiliriz.    D) Güneş her zaman doğudan doğar, batıdan batar.

 

17) Akarsuyun üzerindeki baraj çok güzel görünüyordu. Dağın,  doruğuna  ilerledikçe tüneller azalıyordu.Uçsuz bucaksız ovalar yemyeşildi.  Yukarıdaki paragrafta kaç tane doğal unsurdan söz edilmiştir?

       A)  2             B)  3                C)  4                  D)  5

 

18)Hava olaylarını önceden bilmek bize ne kazandırır?

     A) Derslerimize daha dikkatli çalışmamızı sağlar.        B) Bilgi dağarcığımız genişler.

     C) Dikkatli olup tedbir almamızı sağlar.                   D) Hava durumunu öğrenmesek de olur.

 

19-Köprü ve barajlar, insanlar tarafından yapılan ……………………  unsurlardır. Yamaçlardaki taş ve toprakların yağış etkisiyle aşağıya doğru kayması sonucu  ………….. oluşur.Boşluklara hangi şıktakiler yazılmalıdır?

A)     beşeri -heyelan         B)doğal- heyelan        C)işler-heyelan              D) ovalar-erezyon

 

20) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Beşeri unsurlar oluşturulurken doğaya müdahale edilir.

B) Köylerdeki beşeri unsurlar, kentlere göre daha fazladır.

C) Canlıların yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için doğal çevreye ihtiyaçları vardır.

D) Beşeri unsurların sayısı arttıkça doğal çevre bozulmaktadır.

Sponsor Bağlantılar:
Ali Akdemir tarafından paylaşılan bu içerik 48291 kez görüntülenmiş.
4.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1.Dönem 3.Yazılı Sınav Soruları soru bankası

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri