5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

 SOSYAL BİLGİLER DERSİ I.DÖNEM II.YAZILI SORULARI

Adı      :                                                   

Soyadı:                                                                                                            

No   :                                                                                                                               .../.../..

1)    Aşağıda yurdumuzda görülen iklim tiplerinin özellikleri verilmiştir. Özellikleri verilen bu iklim tipinin adını ve bitki örtüsünün adını  yazın

Yazlar serin, kışlar ılık, her mevsim yağışlı geçen bir iklimdir.   ..................        

Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer.                    ...................

Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer.        ...................

2)         I-Yurdumuzun en büyük gölü bu bölgemizde yer alır. 

           II-Yurdumuzun en yüksek bölgesidir.

Yukarıda özellikleri verilen bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Marmara Bölgesi              B) Ege Bölgesi          C) Doğu Anadolu Böl        D) Akdeniz Bölgesi

3) Haritalarımızda deniz, göl ve akarsular hangi renkle gösterilir?

   A) Mavi                                B) Kahverengi                        C) Yeşil                      D) Sarı

        I- İklimin çeşidi      II- Yeryüzü şekilleri          III- Geçim Kaynaklarının çeşitliliği

4) Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri bir yerin nüfus yoğunluğunu etkiler?

     A)Yalnız  I                         B) I ve III                  C)  II ve III                  D) I , II ve III

5)  İklim; bir bölgede, aşağıdaki özelliklerden hangisini en az etkiler?

 A) Çıkarılan yeraltı kaynaklarını                                          B) Yetiştirilen tarım ürünlerini

 C) İnsanların giyim biçimini                                                 D) Evlerin yapı malzemelerini

6) İnsanların dinlenmek, eğlenmek ve gezmek-görmek amacıyla bir yerden başka bir yere giderek yaptıkları ekonomik etkinliğe ne ad verilir?

A) Ticaret                   B) Turizm                  C) Madencilik                D) Ormancılık

7) Yağışın bol olduğu bölgelerdeki kırsal alanlarda görülen ahşap evler aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde daha yaygındır?

A) Ege Bölgesi           B) Karadeniz Bölgesi             C) Akdeniz Böl.          D) Güney Doğu Anadolu B.

8) Bölgemize ( İç Anadolu Bölgesi'ne ),güneyden sınır komşusu olan bölge hangisidir?

A) Akdeniz Bölgesi      B) Doğu Anadolu Bölgesi     C)  Ege Bölgesi             D)Marmara Böl.

9) Aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesi öncelikle yer altı kaynağına dayanır           

 

 A) Konya                    B) Zonguldak                        C) Edirne             D) Adana

 

10) Aşağıdaki akarsulardan hangisi Karadeniz'e dökülmez?

A) Kızılırmak              B) Çoruh Nehri                       C) Yeşilırmak             D) Fırat Nehri

11) Deprem anında aşağıdakilerde hangisini yapmalıyız?

A) Devrilmeyecek bir eşyanın yanında durmamalıyız.   B)Pencerelerin kenarında durmalıyız.

C) Binanın çıkışına doğru koşmalıyız.          D)Yere çöküp, başımızı kollarımızın arasına almalıyız.

12. En büyük gölümüz aşağıdakilerden hangisidir?

A. Tuz gölü                  B. Eğirdir  gölü      C. Beyşehir gölü         D. Van gölü

 

13) Depreme karşı hazırlıklı olmak için aşağıdakilerden hangisini yapmamıza gerek yoktur?

  A) Evde ve okulda deprem tatbikatları yapmalıyız.

  B) Yaşadığımız bölge deprem bölgesi ise burayı hemen terk etmeliyiz.

  C) Evlerimizi depreme dayanıklı hale getirmeliyiz.

  D) Evimizde ve okulumuzda deprem tahliye çantaları hazırlamalıyız.

14)" Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir."

Aşağıdakilerden hangisi bu hakkımızın bize yüklediği sorumluluklardan biridir?

A) Kişisel eşyalarımızı korumak              B) Tehlikelerden kaçınmak

C) Doğal güzellikleri korumak               D) Sosyal etkinliklerde bulunmak

15) Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü Düşün­ce Sistemi için söylenemez?

           

    A) Akla ve bilime dayanır.                                B) Bölgesel barışı yeterli görür.

  

   C) Vicdan ve düşünce hürriyetine saygılıdır.       D) Millî birlik ve bütünlüğe önem verir.

 

16) Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in, devlet yönetiminde halkın söz sahibi olmasını sağlamak için yaptığı yeniliklerle ilgili değildir?

 A) TBMM'nin açılması                                    B) Cumhuriyet'in ilan edilmesi        

C) Soyadı Kanunu'nun çıkarılması                 D) Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi

17) Atatürk Döneminde, uygar devletlerle olan ticari ilişkileri kolaylaştırmak amacıyla, aşağıdakilerden hangisinde değişiklik yapılmıştır? 

 

A) Kadın haklarında   B) Takvim, saat ve ölçülerde   C) Eğitim ve kültürde           D) Kılık ve kıyafette

 

 18) Seçme ve seçilme hakkımızın bize yüklediği sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir?

 

     A) Seçimlerde oy kullanmak                           B) Bilgimizi ve görgümüzü artırmak

    C) İşimizi zamanında yapmak                         D) Çevremizle sağlıklı iletişim kurmak

 

19 Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Afyon-kaymak          B) Diyarbakır- karpuz           C) Malatya- kayısı              D)Adana- elma

 

20) Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünü yansıtan öğelerden biri değildir?

A) Halk oyunları             B) Nasrettin hoca                  C) Bale                   D) Kına gecesi

 

   

NOT: Her soru 5 puandır. Süre 40 dakikadır.                 

 

 

BAŞARILAR

 

                                                                                                      ÜÇLER ER

                                                                                                           5/A SINIF ÖĞRETMENİ

Sponsor Bağlantılar:
ÜÇLER ER tarafından paylaşılan bu içerik 74568 kez görüntülenmiş.
5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları ÜÇLER ER

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri