6.sınıf Türkçe test soruları (25 Test Sorusu)

6. SINIF TÜRKÇE SORULARI
1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir topluluk ismi kullanılmamıştır ?
a)Sınıfça resim sergisi hazırladık.           
b)Karşılaşmaya iki takım da iyi hazırlanmış.
c)Çoban sürüyü otlatmaya götürdü.        
d)Bazı insanlar sağlığa önem vermiyor.

2-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme sıfatı vardır ?
a)Birkaç gün sonra gezmeye gideceğiz.
b)Kolay soruyu herkes cevaplandırmış.
c)Oraya üç saat sonra varırız.                        
d)Bizim köyde kaç gün kalacaksınız.

3-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bu" kelimesi farklı görevde kullanılmıştır ?
a)Bu yıl bağlar az üzüm verdi.             
b)Bu yazıda birkaç satır atlanmış.
c)Bu kalem, sizinkinin aynısı.              
d)Bu, çocuğu hayal kurmakla suçluyor

4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur ?
a)Ödevini yapmadığını söylemişti.                 
b)Sınıf başkanı herkesi uyardı.
c)Sevincinden gözlerinin içi gülüyordu.         
d)Öğretmenin sözleri herkesi etkiledi.

5.Türemiş kelimelerden hangisinin kökü diğerlerinden  farklı türdedir?
A)Ölçü         
B)Yurttaş      
C)silgi         
D)Soygun

6. "Ön" kelimesi hangi cümlede gerçek anlamda kullanılmıştır?
A) Bahçenin ön tarafını iyi bellemişsiniz
B) Her fırsatta sen ön plana çıkarsın
C) Önümüz yaz endişeye gerek yok
D) Sıkıştığında hep hastalığını öne sürüyorsun

7.Hangi kelime keynaştırma harfi almıştır?
A.Yaralıyı    
B.Sarıldın        
C.Ateşlere      
D.Gelince

8.Hangi kelimede büyük ünlü uyumu yoktur?
A.Derenin  
B.Yatağından    
C.vücuduna    
D.Kulakları

9. "İnsan..............kendini bilme............kavuşmalıdır."cümlenin boş yerlerine sırasıyla hangi ikileme gelmelidir?
A. önce-için     
B.s onra -önce     
C. önce -özgürlüğünce 
D. özgürlügünce

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olasılıl anlamı vardır?
A .Dersten çıkar çıkmaz evde olmalısın.
B. Geç zamana kadar evde olmalıyım.
C. Bu havada ıslanırsam hasta olurum.
D. Bu bahçeyi doğru işlemeliyim.

11.Hangi kelime eş sesli bir kelimedir?
A . Baş         
B. Göl 
C . Cam  
d. İpek

12. Hangi atasözünün konusu diğerlerinden farklıdır?
A. Bir elin nesi var,iki elin sesi var.
B. Tek kanatlı kuş uçmaz
C. Baş başa vermeyince taş yerinden oynamaz.
D. El elden üstündür

13.  "Taramak" hangi cümlede "araştırmak" anlamında kullanılmıştır?
A kalabalığı göz ucuyla şöyle bir tarayıp geçti.
B. Annem saçlarını güzelce bir taradı.
C. Doluı bahçeleri tarayıp geçti.
D. Bahçedeki otları tırmıkla iyice taradım.

14) Aşağıdakilerden hangisinde karşıt (zıt) anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamış-tır?
A) Bu yaptıklarına gülmek değil ağlamak gerek.
B) Sınavda üç yanlış bir doğruyu götürür.
C) Köye gelmişken eşi dostu ziyaret edelim.
D) Bir şeyi yapmak zor, yıkmak kolaydır.

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, sessiz yumuşamasına uğramış bir kelime yoktur ?
A) Anahtarı bulamayınca kilidi kırdılar.
B) Kardeşim kızamığa yakalandı.
C) Barışmaları için kardeşim aracı oldu.
D) Masadaki kitabı bana verir misin ?

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?
A. Ali'de gelmişti.
B. Oyuna Ahmet'in izniyle katıldık. 
C. Tekir'i  veterinere götürdük.
D. Yarı Ankara'ya gidiyoruz.

17. "Çocuk bir kelimenin hacmini, rengini, boyunu, adeta okuyarak, tadarak, tekrarlayarak öğrenir. Hangi kelimeyi sözlüklere bakarak öğrendik ki!"

Paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakiler-den hangisidir ?

A) Kelimeler asla sözlükten öğrenilmemelidir.
B) Kültür, bir birikimdir.
C) Sevgiyi tatmayan öğrenemez.
D) Kavramlar yaşayarak öğrenilir.

18) Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır ?
A) Kuşkonmaz  
B) Masmavi
C) Sınırdışı   
D) Karay

19.
"Yüce yüce tepesinden yol aşan
Gitmez oldu gönlümüzden endişen
Mürüvvetsiz beyden yeğdir dört köşen
Arkam sensin, kal'am sensin, dağlar hey!"

 Yukarıdaki dörtlüğe göre, Köroğlu kime güvenmektedir ?

A) Mürüvvetsiz beye  
B) Kalelere
C) Dağlara   
D) Ailesine

20.  Aşağıdakilerin hangisinde "sıcak" sözcüğü "içten, samimi" anlamında kullanılmıştır ?
A) Sıcak suya iyice alışmış olmalısınız.
B) Sıcak savaş artık yerini soğuk savaşa bıraktı.
C) Sıcak, çiftçileri kara kara düşündürüyor.
D) Burada sıcak karşılanacağımızı ummuyor-dum.

21.  Düşmek" sözcüğü hangi  cümlede gerçek anlamda kullanılmıştır ?
A) Artık dedem elden ayaktan düştü.
B) Yolum düştü köyünüze, uğrayayım dedim.
C) Top oynarken fena düşmüş.
D) Düşenin dostu olmaz.

22.  "lık" eki aşağıdakilerden hangisine getirilirse somut isim yapılır ?
A) Söz              
B) İnsan
C) Genç   
D) Güzel

23.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim kullanılmamıştır ?
A) Oyunun ikinci perdesinde herkes ağlıyordu.
B) Sanatın bilimle doğrudan ilişkisi yoktur.
C) Bağımsız olması gereken ilk şey yargıdır.
D) Karikatür düşüncelerin en yalın anlatımıdır.

24. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi basit yapılıdır?
A)korunak                    
B)börek                          
C)dalgıç                  
D)elek

25. Aşağıdaki deyimlerden hangisi "çok özlemek" anlamına gelir?
A)Gözünde tütmek   
B)Gözü açık gitmek
C)Gözü kalmak         
D)Gözü arkada kalmak

Sponsor Bağlantılar:
Editör tarafından paylaşılan bu içerik 28564 kez görüntülenmiş.
6.sınıf Türkçe test soruları soru bankası sorular ilköğretim

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri