7.Sınıf Türkçe Dersi 1.dönem 2.Yazılı Sınav Soruları (B)

YAMANEVLER       İLKÖĞRETİM       OKULU 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI    TÜRKÇE DERSİ  1. DÖNEM    2. YAZILI SORULARIDIR.         /                    B GRUBU

 1.(1)Tiyatro  toplumda  kültürel    gelişmeyi sağlayan  önemli güçlerin başında gelir. (2)Her  türlü  sanat  dalından, toplumun  kültür  düzeyini  geliştirmek için yararlanılabilir. (3)Öyle ki  tiyatro, sanat eserini  en etkili  biçimde topluma aktaran  bir araç durumun-dadır. (4)Çünkü  o, diğer sanat dallarından  farklı olarak  insanla doğrudan  ve canlı  bir iletişim kurar. (5)Kültürel gelişmenin  sağlamasında  da iletişimin  bu gücünden yararlanılır.

 Bu parçadaki  numaralanmış  cümlelerden hangisi  anlatımın akışını  bozmaktadır?

A)2.               B)3.               C)4.                      D)5.

 Aşağıda  bir  metnin  ''giriş, gelişme, sonuç'' bölümleri  karışık olarak verilmiştir. Y, Z ,V  harfleriyle belirtilen  paragrafları  dikkatle  okuyunuz. 2, 3, 4.  soruları   bu  metne göre  cevaplayınız.

Y. Milli  kültür, bir  devleti   ayakta  tutan unsurların   en önemlisidir. Çünkü milli  kültür oluştuğunda  ortaya  millet çıkar. Millet, kültürüne  sahip  çıkarsa ayakta  kalır.

Z.Öyleyse  geleceğe  emin adımlarla  yürümek  için, yeni  nesillere  milli  kültürümüz   en iyi  şekilde  öğretilmelidir. Bu  da ancak  eğitimle olur. Eğitim kurumlarında, milli  kültürümüz  gençlerimize  en iyi  şekilde öğretildikçe   milletimiz  var olmaya devam edecektir.

V.Dünya tarihine  baktığımızda, bunu  açıkça görmek mümkündür. Mesela  bizim  milletimiz  tarih  boyunca   pek  çok  zorluklar yaşamış, savaşlar  ve yıkımlar  görmüştür. Ancak  kendi  kültürüne  sahip  çıkan milletimiz, ayakta kalmayı  başarmıştır.

2.Buna  göre, aşağıdakilerin  hangisinde  metnin  bölümlerini ifade eden harfler  ''giriş, gelişme, sonuç'' şeklinde sıralanmıştır?

A) Y, V, Z          B) V, Z, Y               C) V, Y, Z            D) Z, V, Y

3.Bu metnin  sonuç  bölümünde  bir  milletin ayakta kalması  aşağıdakilerin hangisine bağlanmıştır?

A) Kültürel  etkinliklerin  yaygınlaşmasına                    B) Eğitim kalitesinin yükselmesine

C) Gençlere  milli kültürün öğretilmesine                      D) Tarihi  olaylardan  ders  alınmasına

4. Bu metnin  anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yaralanılmıştır?

 A) Betimleme                B) Örneklendirme                  C) Tanımlama              D) Tanık gösterme

5. İnsan  hakları, kişinin kendi  özüyle  yaşamasıyla  ilgilidir. İnsanın insana  hükmet-mesi , onu ezmesi  insan onuruna yakışmayan  ve  kabul edilmeyecek  bir  davranıştır. Bu tür davranışların  sürdüğü toplumlarda  kavga, çatışma eksik olmamıştır. İnsanlar  arasında hak, eşitlik,  adalet, özgürlük   düşüncesi yaygınlaştıkça  bu konuyla ilgili  mücadeleler de artmıştır. Özgürce  yaşamak  her insanın  en doğal hakkıdır. Dünya kaynaklarından eşit   şekilde yararlanmak, beslenmek, eğitim gör-mek, sosyal  bir  konum elde etmek, can ve mal güvenliğine  sahip olmak da öyle.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi   çıkarılamaz?

A)İnsanlara  eşit şekilde davranılmayan  toplumlarda  huzursuzluk çıkar.

B)Bir  insanın başka bir  insana  baskı yapması  yanlış bir davranıştır.

C)Eğitim görmek , insanın en temel haklarından biridir.

D)Bir insanın, dünyanın  her yerini  özgürce dolaşabilme  hakkı vardır.

6.İnsan, dost bildiği kişiye  gönül rahatlığı ile  her şeyini  anlatır. Onunla  duygu  ve düşüncelerini  paylaşır. Bütün sırlarını onlara açar. Onu ailesinin bir  ferdi olarak görür.Onun yanında huzur bulur. En zor  anlarında onun  yanında olur. Ona inanır, saygı  duyar. Elindeki  bir  parça  ekmeği, bir  yudum  suyu  onunla paylaşır.  Ancak bütün  bunların  gerçekleşmesi için  insanın  dost bildiği kişiye  güvenmesi gerekir.

Bu parçada anlatılanlara göre  dostluğun temelinde  aşağıdakilerden hangisi  vardır?

A)Güven                   B)Sevgi               C)Saygı                     D)Paylaşma

7.''Evde  Nasrettin  Hoca'nın canı tarhana çorbası çekmiş. Başlamış  ağzı sulana sulana   hayal kurmaya. O sırada  kapı çalınmış  ve komşunun oğlu: ''Hocam ,annem  hasta ,bir tas çorba istiyor.'' demiş. Hoca söylenmiş kendi kendine :Hey  Allah'ım  bizim komşular  hayalin bile kokusunu  alıyor!''

Yukarıdaki  fıkranın  hikaye  haritası oluşturulursa  bu haritada  aşağıdakilerden hangisi  verilemez?

A)Kişiler                           B)Yer             C)Zaman                          D)Olay

8.Aşağıdaki   cümlelerin hangisinde  anlam (zaman) kaymasından  söz edilemez?

A)Birazdan siparişleriniz  gelir.                                  B)Biraz  sonra  arkadaşlar  burada toplanır.

C)Şehir  şehir dolaşmayı  çok seviyorum.                   D)Şirket olarak   önlemlerimizi  aldık.

9.Elimdeki işe   göre değişir. Bazen bir işi  farklı zaman dilimlerinde yapar, bazen de  bir iş üzerinde kesintisiz dururum. Bu başlangıçta  zor olsa da  birkaç  gün üst üste  aynı  iş üzerinde yoğunlaştığımda  içimde onun  havası oluşur ve onu bir daha bırakmam. Hatta çalışmasam bile günlerce bende o hava devam eder. Bu durum ancak  araya  başka bir iş girdiğinde kesintiye uğrar. O  zaman bu havayı  yeniden bulmak için beklemem gerekir.

Bu parça aşağıdaki  sorulardan  hangisine yanıt  olarak  söylenmiştir?

A)Her  zaman çalışır mısınız?                   B)Nerede çalışırsınız?

C)Konularınızı  nasıl seçersiniz?               D)Nasıl çalışırsınız?

10. Doğu Anadolu 'yu  seyran eyleyin

      Erzurum'dan  Hasankale'yi  boylayın

      Ağrı  Eleşkirt'te şarkı söyleyin

      Çekmeyin  gam, keder;  gülün turnalar

Bu  dizelerde  aşağıdakilerden  hangisi vardır?

A)Abartma                  B)Özlem               C)Kişileştirme          D)Merak

11.(1)Erkenden  işe gitti.

      (2)Parka  birlikte  gidelim.

      (3)Yarın geziye gideceğiz.

      (4)Alışverişe  kendi  gider.

Yukarıdaki cümlelerden hangisi  haber  kipiy-le  çekimlenmemiştir?

A)1.                  B)2.              C)3.            D)4

12.Aşağıdaki  cümlelerin hangisinde  bir  yazım yanlışı  vardır?

A)Sokak  lambaları  yarın gece hiç yanmıyacak.

B)Taksim  Meydanı'nda   büyük  bir kalabalık vardı.

C)Atatürk  Lisesi ,  bizim evin olduğu  yere   çok yakındır.

D)Anadolu   bir yarımadadır.

 13.Aşağıdaki  cümlelerden hangisinde  amaç-sonuç ilişkisi  vardı?

A)Evimiz uzak  olduğu  için erkenden yola çıkıyorum.

B)Çığ düştüğü  için kasabayı kente bağlayan yol kapanmış.

C)Akrabalarımı ziyaret etmek için  köyüme gidiyorum.

D)Her yer karla kaplı olduğu için  kuşlar  yiyecek bulamıyorlar.

14.''Kalmak'' sözcüğü, aşağıdaki  cümlelerin hangisinde ''oturmak,  yaşamak'' anlamında kullanılmıştır?

A)O  ünlü aileden  şimdi sadece  bu çocuk kaldı.

B)Her insan  gibi onun da bazı huyları  çocukluktan kalmış.

C)Üniversite  okurken tam dört yıl bizimle  birlikte kaldı.

D)Son durağa  geldiğimizde arabada  sadece beş  yolcu kaldı.

 15.''Yol'' sözcüğü  aşağıdaki kelimelerin hangisinde  deyim içinde  kullanılmıştır?

A)Bir yolunu  bulup  bu sorunu çözmeliyiz.

B)Çocukluk arkadaşımla   ilkokuldan sonra yollarımız ayrılmıştı.

C)Babam   beni  almak için   arabayla  yola  kadar  gelmişti.

D)Erciyes'e  tırmanacak  ekip  erkenden  yola düştü.

 16.Aşağıdaki  kelimelerden  hangisi   soyut anlamlı değildir?

A)Rüzgar              B)hayal                   C)Rüya             D)Fikir

 17.Bir kediyle bir serçe ,

      Bir arada büyümüşler kardeşçe.

      Sepet,kafes bir arada ,

      Gerçi  kedi ara sıra ,

      Serçeye sinirlenirmiş

      Suratında gagasıyla süngü talimi yapıyor diye,

     Ama o da zaman zaman ,

     Bir pençecik atarmış fareye ,

     Fazla canını yakmadan ,

     Tırnaklarını tutarak,

     Yumuşak yumuşak.

     Bu metin parçası  aşağıdaki  yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

     A)Öykü           B)Masal                 C)Fabl              D)Efsane

 18.Karanlıklar  yağarken

      Yağmur gibi

      O sımsıcak  ümitlerimize

      Gün, gece

      Gurbet

       İşliyor  içimize

      Bu dizeleri  söyleyen  şair için aşağıda-kilerden hangisi  söylenebilir?

A)Karamsar            B)Öfkeli              C)Sevinçli            D)Umutlu

19.Aşağıdaki  cümlelerin hangisinde  masalın tanımı yapılmıştır?

A)Okuyucuya  bilgi vermek amacıyla  yazılan yazı türüdür.

B)Yaşanmış ya da yaşanabilir olayların işlendiği  kısa yazı türüdür.

C)Ünlü  bir  şahsiyetin  veya  onun eserlerinin anlatıldığı yazı türüdür.

D)Olağanüstü varlıkları  ve onların yapmış oldukları olayları anlatan yazı türüdür.


20.Aşağıdaki  cümlelerde   geçen altı çizili  sözcüklerden  hangisi  mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A)Boş  sözlerle  bizi oyalayıp durmayın.              B)Yeni  evimize  bu hafta taşınacağız.

C)Soğuk  bir kış günü  doğmuşum ben.                D)Dar   yolları  genişletiyorlarmış artık.

 21.Aşağıdaki  deyimlerden hangisi ''bir şeye farkına  varmayarak, elinde olmayarak  bakmak''  anlamına  gelmez?

A)Gözü  ilişmek            B)Gözü gitmek             C)Gözü  dalmak            D)Gözü kaymak

 22.''Ya  ağacın dalı  kırılırsa!'' cümlesinde  aşağıdaki  anlamlardan hangisi  vardır?

A)Sitem         B)Pişmanlık               C)Eleştri            D)Kaygı

23.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  bir karşılaştırma yapılmıştır?

A)Trafik  kurallarına uyalım, uymayanları  uyaralım.

B)Geçen yıla  göre  trafik  kurallarında  azalma olmuş.

C)Sürücülerin  dikkatsizliği trafik  kazalarına  sebep oluyor.

D)Trafik  kazaları  ekonomik  açıdan  büyük  zararlara  sebep oluyor.

24.Aşağıdakilerden  hangisinde  öznel  bir  yargı  vardır?

A)Kedi , kendini insana  çabuk sevdiren  şirin  evcil  bir hayvandır.

B)Kediler  yılan, akrep  ve  fare  avlayabilirler.

C)Kedinin kökeni  Mısır  uygarlığına  ve Kuzey  Afrika  coğrafyasına dayanır.

D)Doğurarak  çoğalan  kediler  ortalama 14  yıl yaşamaktadır.

25.   (1)İnsanoğlu, hayatı  boyunca  güzeli  istemiştir.(2)Sözünde, yazısında, sesinde, kullanabildiği renklerde, yaşadığı mekanda, iş-leyebildiği  her türlü maddede  güzeli  ara-mıştır. (3)Bu arayış  güzel  sanatlar dediğimiz  sanat  dallarını ortaya  çıkarmıştır. (4)Edebi-yat; dil  ile  gerçekleştirilen, malzemesi  dil olan   güzel  sanat etkinliğidir. (5) Bu nedenle   edebi  eserlerde dikkatle  kullanılmış  bir dil vardır.

Bu parça  ikiye  bölünse  ikinci  paragraf   numaralanmış  cümlelerin  hangisiyle   başlar?

A)2.                         B)3.                   C)4.                         D)5.

Başarılar.

YAMANEVLER İLKÖĞRETİM OKULU /   TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİ

Sponsor Bağlantılar:
m uysal tarafından paylaşılan bu içerik 5433 kez görüntülenmiş.
7.Sınıf Türkçe Dersi 1.dönem 2.Yazılı Sınav Soruları Soru Bankası Yazılı Soruları Sorular Türkçe soruları ilköğretim Yamanevler

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri