8.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları

EMLAK KREDİ İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

8/E SINIFI TÜRKÇE DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA SORULARI

Adı-Soyadı:......................                                      Tarih: 10 / 03 / 2012

Sınıfı-Numarası: .... / .....                                                                                          Notu:                              :

Bazen yetişmiş insanların, hayatlarında birkaç gün için tamamen kör ve sağır olmalarının ne kadar gerekli olduğunu düşünürüm. O zaman karanlık, onlara ışığın ne büyük bir hazine; sessizlik ise, sesin ne kadar gerekli olduğunu öğretecektir.

                Her şeyleri normal olan arkadaşlarıma zaman zaman sorarım: "Şimdi gelirken yol boyunca neler gördün?" Cevapları hemen daima aynıdır. "Önemli hiçbir şey görmedim." İşte bunun nasıl olabileceğine şaşarım. Saatlerce bir ormanda veya parkta dolaş, önemli bir şey görme. Ben görmüyorum ama parmaklarımın değmesiyle yüzlerce önemli şeyi hissedebiliyorum. İlkbaharda küçük dallar bulmaya çalışıyor, uyuyan çiçeklerin belirtisi olan çiçekleri arıyorum. Ve bazen kendi kendime "Elimi bir dala bir an usulca değdirebilsem ve ucunda ötüp duran bir kuşun ses titreşimlerini duyabilsem ne mutlu olurdum" diye düşünüyorum.

                (1.,2. ve 3. sorular yukarıdaki paragrafa göre cevaplandırılacaktır.)

1. Parçaya göre Helen Keller, insanların birkaç gün için tamamen kör ve sağır olmalarını niçin istiyor? (6 p.)

Böylelikle karanlık, onlara ışığın ne büyük bir hazine; sessizlik ise, sesin ne kadar gerekli olduğunu öğretecektir.

2. Helen Keller'in diğer arkadaşlarından farkı nedir? (5 p.)

Helen Keller görme engelli biridir.

3. Okuduğunuz parçanın ana düşüncesini kısaca belirtiniz. (6 p.)

Gözleri gören sağlıklı insanların durumlarının kıymetini bilip hayatı hakkıyla yaşamalıdır.

4. Aşağıda bazı kelimelerin anlamları ve bu kelimelerin bu anlamda kullanıldıkları cümleler verilmiştir. Bu kelimeleri cümlelerin içinden bularak bulmacanın satırlarına yazınız. (6 p.)

a

l

a

t

u

r

k

a

m

a

l

u

m

a

t

 

o

y

u

n

 

 

 

 

Soldan Sağa: 1- Eski Türk gelenek, görenek töre ve hayatına uygun.  

 2- Bir konu, durum vb. hakkında sahip olunan bilgi.  3- Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma.

Cümleler:                                                                                                                         

- Kazanın nasıl olduğuna dair malumatım yok..

-Türlü oyunlarla onu ikna etmiş.

- Dedesinin evinin alaturka, eski tahta kapının dışarıdan da içeriden de çengelleri var

 

5- "Bir çocuk düşünde, ırmağın kıyısında kocaman bir çiçek gördü. Ata benziyordu çiçek ve etrafındaki arkadaşlarına da nasihatler ediyordu. Sonra şiddetli bir rüzgâr sesi geldi dışarıdan ve bir ağaç devrildi gürültüyle. Çocuk uyandı bu gürültüye."

-          Yukarıdaki paragraftaki söz sanatlarını açıklayınız. (10 p.)

"Ata benziyordu çiçek"derken benzetme; " etrafındaki arkadaşlarına da nasihatler ediyordu." Derken ise kişileştirme yapılmıştır.

 

6- Bu bayram, dilimizin bir kelime kaybettiğine iyice inandım. "Tandır" gibi "kağnı" gibi hayatta yeri kalmamış şöyle böyle bir kelime değil; zarif, ince, medeni bir kelime. Kapıyı çalan çöpçünün pos bıyıklarında aradım onu. Yok!.. Bahşişini alan boyacının kavlak dudaklarından onu bekledim. Yok!... İki yüz kuruş yazan taksinin şoförüne iki yüz elli kuruş veriyorsunuz. Taş gibi bir sükût! Tramvayda ayakta kalmış bir kadına yerinizi veriyorsunuz. Yüzünüze, burun delikleriyle yüksekten bir bakış! Ve hiçbirinin dilinde aradığınız o ince, o kibar, o insanı insan yapan güzel kelime yok!

Affedersiniz deminden beri, yana yakıla hasretini çektiğim bu kelimenin ne olduğunu söylemedim değil mi?...

Bu parçada yazarın hasretini çektiği, insanlara yaptığı iyilikten sonra söylemeyi unuttuğumuz ifadeyi yazınız. (6 p.)

"Teşekkür ederim." İfadesini söylemeyi unutuyoruz.

Gürültü Kirliliği

Konuşmacılar ve Konular

Aslan Eren Gürültü Kirliliğinin İnsan Sağlığına Zararları

Kadriye Başar Gürültü Kirliliği ve Çözüm Yolları

Fahri Yılmaz Gürültü Kirliliğine Yol Açan Bir Etken: Çarpık Kentleşme

Zeliha Demir Gürültü Kirliliğinin Bir Sonucu: Doğal Dengenin Bozulması

Yer: MEB Şura Salonu                         Tarih ve Saat: 10.07.2009 - 14.00

7- Açık oturuma katılacak konuşmacılardan hangisi gürültü kirliliğinin nedeniyle ilgili bir konuşma yapacaktır? (5 p.)

Fahri Yılmaz: Gürültü Kirliliğine Yol Açan Bir Etken: Çarpık Kentleşme

 

8- Bizim memleket eskiden çok hareketliydi. Değirmencilik öyle işlek bir zanaattı ki, on kilometrelik yerden çiftçiler öğütülecek buğdayı bize getirirlerdi. Köyü saran tepeler yel değirmenleriyle kaplıydı. Bu tepelerde, yollar boyunca inip çıkan çuval yüklü eşek katarlarından başka bir şey görülmezdi. Şimdi ise ne eski değirmen ve değirmenciler ne de buğday getiren köylüler kaldı...

Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Açıklayınız. (benzetme, tanık gösterme, örnekleme, karşılaştırma, sayısal verilerden faydalanma.)         (8 p.)

Memleketinin eski hali ile şimdiki halini karşılaştırıyor: karşılaştırma

9-

1. Orada burada; kitaplar, etiketlenmiş ve numaralanmış ecza şişeleriyle dolu masalar duruyordu.

2. Bunun üzerine, beklemekten usanan Meryem, laboratuvara çıktı.

3. Profesörün her yana bulaşan bu dağınıklığı, her zamanki alışkanlıklarına hiç de uymuyordu.

4. Profesör aşağı inmemişti.

5. İçeri girdiğinde babasını geniş, çok aydınlık ve her yanı makinelerle, tozlu cam eşyalarla kaplı bir odanın ortasında buldu.

Olayların oluş sırasına göre, numaralandırılmış cümleler nasıl sıralanmalıdır? (5 p.)

A) 4 - 2 - 5 - 1 - 3                   B) 4 - 2 - 3 - 1 - 5                   C) 5 - 1 - 2 - 3 - 4                       D) 5 - 1 - 3 - 4 - 2

 

10- "Odasından çıktı, derin bir nefes aldı, gözünü karşı dağa dikti."

--Siz de virgülü yukarıdaki cümledeki göreviyle özdeş olarak bir cümlede kullanınız. (5 p.)

Sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmıştır.

ÖRNEK: İçeri girdi, ceketini çıkardı, kanepeye oturdu.

 

11-   (I) Seçmenlerinizi kazanmak için konuşacaksınız. (II) Parti içinde yükselmek için konuşacaksınız. (III) Kamuoyunu kendinize çevirmek, halk kitlelerini kazanmak için konuşacaksınız. (IV) Gazetecilere şirin görünmek için konuşacaksınız. (V) O partinin bir milletvekili olduğunuz için konuşacaksınız.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir "amaç" anlamı yoktur? (4 p.) Cevap:V

 

12- (I) İçeriğine değinmeden önce bu hikâyelerin hikâyesinden de kısaca bahsetmemiz gerekiyor bence. (II) Kitap üç bölümden oluşmaktadır. (III) Birinci bölümde başarılı altı hikâye yer alır. (IV) İkinci bölümde ise "Bitmemiş Hikâyeler" başlığı ile yine altı hikâye daha vardır. (V) Son bölümde ise Raif Efendi'nin "Katili" ve "Bir Yaz Levhası" gibi hikâyelerin Yahya Kemal'in el yazısıyla yer aldığını görürüz.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangilerinde "öznel" anlatım ağır basmaktadır? İşaretleyiniz. (4 p.)

 

13- " Babasının ağır sözleri onu derinden etkilemiş." Cümlesinin;

              ÖZNE                     nesne   ZT           Y

a)       ögelerini gösteriniz. (5 p.)

b)       öge dizilişine göre çeşidini yazınız.(2 p.) Kurallı

c)       yargı sayısını belirleyerek yapısına göre türünü yazınız.(3 p.) Tek yargı var: Basit

 

14- Toplum içerisinde aksayan veya hayatımıza olumsuz etki eden bir durumu "açıklayıcı anlatım" yöntemiyle bir paragrafla anlatınız. (20 p.)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Anlatım (konuyu anlama, örnekleme, özgünlük, bütünlük .) 13 PUAN

Yazım ve noktalama (dilde duruluk, uygun kelime seçimi,.) 7 PUAN

 Başarılar Dilerim.

İsmail ESER

Türkçe Öğretmeni Sponsor Bağlantılar:
İsmail ESER tarafından paylaşılan bu içerik 10415 kez görüntülenmiş.
8.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları 8.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri