9.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları

1-Müslümanlar İspanya'yı aşağıdaki hangi savaş sonucunda fethetmiştir?

a)Puwatya                    b)Kadiks                   c)Malazgirt                   d)Bedir

2-Aşağıdaki devletlerden hangisi İspanya'da kurulan son Müslüman devlettir?

a)Beni Ahmer              b)Abbasiler               c)Emeviler                    d)Selçuklular

3-Aşağıdaki bilim dallarından hangisi islami bilimlerden değildir?

a)Tefsir                         b)Hadis                        c)Kelam                       d)Astronomi

4-Anadolu'nun kapıları aşağıdaki hangi savaş sonucunda Türklere açılmıştır?

a)Malazgirt                  b)Talas                          c)Mute Seferi              d)Nihavend Savaşı

5-Sultan ünvanını alan ilk Türk hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

a)Alparslan                   b)Melikşah                 c)Tuğrul Bey                 d)Gazneli Mahmut

6-Aşağıdakilerden hangisi Mısır'da kurulan Türk Devletlerinden değildir?

a)Tolunoğulları           b)İhşidiler                      c)Memlukler                d)Emeviler

7-Türkler İslamiyetle aşağıdaki savaşlardan hangisi sonucunda tanıştılar?

a)Katvan                        b)Talas                         c)Pasinler                       d)Köprü Savaşı

8-İslamiyeti kabul eden ilk Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

a)Selçuklu Devleti       b)Göktürkler                 c)Uygurlar                     d)Karahanlılar

9-Selçuklu Devleti ile  Bizans arasında gerçekleşen ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

a)Alpasinler                 b)Dandanakan               c)Malazgirt                    d)Puvatya

10-Aşağıdakilerden hangisi Kaşgarlı Mahmut'un Türkçenin Arapçadan üstün olduğunu belirtmek için yazdığı eseridir?

a)Divan-ı Hikmet          b)Divan-ı Lügati't-Türk   c)Kutadgu Bilig          d)Atabet-ül Hakayık

Her soru 10 puandır.Sınav süresi 40 dakikadır       Sponsor Bağlantılar:
Erol BOZ tarafından paylaşılan bu içerik 32411 kez görüntülenmiş.
9.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları Soru Bankası Lise Tarih Yazılı Soruları

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri