Mantık Dersi 1. ve 2.Ünite Test Soruları

TEST SORULARI

1-Aşağıdakilerden hangisi, "mantık biliminin" özelliklerinden biri değildir?

A) Doğru düşünme kurallarını ortaya koyması

B) Doğru düşünme sanatı olması

C) Nasıl düşünmemiz gerektiğini gösteren ilkeler ortaya koyması

D) Düşünceler arasındaki  ilişki ve düzeni konu edinmesi.

E) Düşüncemizin gelişim evrelerini incelemesi.

 

2-Aşağıdakilerden hangisi kollektif kavramlara örnek verilemez?

A) Sendika  B) Meclis             C) Ordu

D) Okul        E) Öğrenci

 

3-Aşağıdaki terimlerden hangisinin içlemi en çoktur?

A) İnsan       B) Sanatçı            C) Ressam

D) Şair                          E) Fatih

 

4-Düşünme ilkelerinden "nedensellik ilkesi" ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir şey ne ise o dur.

B) Bir şey hem doğru hem yanlış olamaz.

C) Her olayın bir nedeni vardır.

D) Bir şey ya vardır, ya yoktur.

E) Bir şey ya doğru  ya yanlıştır.

 

5-Aşağıdaki  terimlerden hangileri arasında " eşitlik" ilişkisi  vardır?

A) İnsan - Akıllı        B) Meyve - Erik

C) Elma - Bitki           D) Balık - Memeli

E) Kalem - Kırmızı

 

6-Aşağıdakilerden hangisi terim değildir?

A) Ağlamak                B) Kitaplık           C) Menekşe       D) Herbir             E) Çanta

 

7-Aşağıdakilerden hangisi tikel terimdir?

A) Bütün insanlar    B) Kimi İnsanlar                C) Gezegen        D) Ay                    E) Bilgisayar

 

8-Bilimi  mantıktan ayırt eden özellik, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tutarlı olma

B) Yöntem Kullanma

C) Evren hakkında bilgi verme

D) Uygulanabilir olma

E) Doğruyu amaçlama

 

9-Dil içinde tek başına anlam taşıyan en küçük birime, mantıkta ne ad verilir?

A) Kelime    B) Eklem              C) Öncül              D) Sembol          E) Terim

 

10-"Ya bu deveyi güdersin, ya bu diyardan gidersin."  Cümlesi hangi düşünce ilkesini örneklendirir?

A) Özdeşlik                B) Üçüncü halin yokluğu              C) Yeter sebep ilkesi     

D) Çelişmezlik                           E) Gerekircilik

Sponsor Bağlantılar:
Ayhan Güngör tarafından paylaşılan bu içerik 24949 kez görüntülenmiş.
Mantık Dersi 1.ünite 2.Ünite Test Soruları soru bankası lise ortaöğretim Ayhan Güngör

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri