AÇIKLAMALI TÜRKÇE ATASÖZLERİ SÖZLÜĞÜ

Aradığınız Atasözünün İlk Harfini Seçerek Kayıtlı Açıklamalara Ulaşabilirsiniz.
Zahirenin ambarı sabanın ucundadır.
Zahmetsiz rahmet olmaz.
Zaman sana uymazsa sen zamana uy.
Zararın neresinden dönersen kârdır.
Zemheride sür de çalı ile sür.
Zemheride yoğurt isteyen, cebinde bir inek taşır.
Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır.
Zengin dağlar aşar, olmayan yolda şaşar.
Zengin kesesini, züğürt dizini döver.
Zengine bir kıvılcım, güzele bir sivilce yetermiş.
Zenginin basması ipekli görünür.
Zenginin horozu bile yumurtlar.
Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar.
Zırva tevil götürmez.
Ziyan olan koyunun kuyruğu yağlı olur.
Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar.
Zor oyunu bozar.
Zora dağlar dayanmaz.
Zorla güzellik olmaz.
Zurnada peşrev olmaz

z Harfi İle Başlayan Toplam 22 Atasözü Var.

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri