Türk Dünyası ve Atatürk’ün Görüşleri

Türk Dünyası ve Atatürk’ün Görüşleri

Günümüzde Türk milleti çok geniş bir coğrafyada yaşamaktadır. Avrupa ve Asya kıtalarının  birçok alanında, Tuna Nehrinden,  Çin Seddine kadar olan geniş bir bölge içinde bağımsız veya özerk devletler biçiminde varlıklarını sürdürmektedirler. Türkler  özellikle Sovyet Rusyanın dağılmasından sonra daha fazla sayıda bağımsız devletler şeklinde ortaya çıkabilmişlerdir.

Komşularımız olan ülkeler içinde de çok sayıda Türk yaşamaktadır.

Bulgaristan’da 1.5 milyon, Yunanistan’da 150 bin,  Irak’ta 2.5 milyon , İran’da 18 milyon Türk yaşadığı bilinmektedir.Ayrıca Suriye , Gürcistan ve  Ermenistan içinde de Türkler yaşamaktadır.

Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan ve KKTC Asya kıtasında yer alan bağımsız Türk Cumhuriyetleridir. Ayrıca Tacikistan, Çin, Rusya , Afganistan İçindede birçok Türk Özerk  devletler biçiminde yer almaktadır yaşamaktadır. Yakut Türkleri ,Tuva Türkleri, Tatarlar, Çuvaşistan Başkurtlar,Kabartay-Balkar ve Dağıstan Türkleri bunlardan bazılarıdır.

Ayrıca Avrupa kıtasında Makedonya, Bosna Hersek, Arnavutluk,Karadağ ,Moldova  ve Ukrayna sınırları içinde de değişen sayılarda Türk nufusu yaşamaktadır. Ayrıca başta Almanya olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde işçi Türk ailelerinin oluşturduğu önemli bir Türk kitleside yer almaktadır.

Büyük önder Atatürk ülkemiz sınırları dışında özellikle başka ülkelerin esareti altında yaşayan Türkler için bakın neler söylüyor;

Bizim dostlarımızın idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır.Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız.Milletler buna nasıl hazırlanırlar.Manevi köprüleri sağlam tutarak. Dil bir köprüdür.İnanç bir köprüdür..Tarih bir köprüdür.

Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz.Onların bize yaklaşmasını beklememeliyiz.Bizim onlara yaklaşmamız gerekli..“

SÜHEYLA TOPALLI tarafından paylaşılan bu içerik 5044 kez görüntülenmiş.

Bölüme Son Eklenen Bilgiler

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri