Ansiklopedik Bilgi Bankası

En Son Eklenen Bilgi Kaynakları

Arap erkeklerinin kullandığı, omuzları da örten, uçları püsküllü başörtüsü. Genellikle ipekten yapılan kefiye, güneşten korunmak amacıyla kullanıldığından, beyaz renkte olur. Sözcük, Arapçada omuzluk anlamına gelen "keffiyye" den bozularak yapılmışt...Devamı
Bir borcun ödenmemesi ya da bir sözün yerine getirilmemesi durumunda bütün sorumluluğu üzerine almak; kefillik. Kefalet, yazılı bir sözleşmeye bağlıdır. Asıl borçlu, sözleşmede kefalete bağlı borcunu ödemezse, kefil tüm varlığıyla borcu ödemekle so...Devamı
Sütte kalsiyum tuzu olarak bulunan başlıca protein. Kaymağı alınmış sütün asitle muamelesi yoluyla çöktürülür. Yıkanıp kurutulur. Besin değeri çok yüksek olup gıda sanayiinde kullanılır. Saf kazein kokusuz, renksiz, tatsız, amorf bir katıdır. İçind...Devamı
Osmanlı Devleti'nde adalet işlerine bakan divan üyesi. 1481 yılına dek bir kazasker varken bu tarihte Anadolu kazaskeri ve Rumeli kazaskeri olmak üzere iki kazaskerlik makamı oluşturuldu. Anadolu kazaskeri Anadolu'daki kadıların, Rumeli kazaskeriys...Devamı
Bir malın yönetimi ya da bir işin yapılması amacıyla mahkeme tarafından belirlenen kişi. Bir kimsenin kendi çıkarlarını herhangi bir nedenle koruyamadığı ya da korunması gerekli olan çıkarın kime ait olduğunun bilinmediği durumlarda, sulh yargıcı ta...Devamı
Kaynama olayının başladığı, bir başka deyişle sıvının doymuş buhar basıncının açık hava basıncına eşitlenip içinde gözle görünür buharlaşmanın başladığı noktaya kaynama noktası denir. Kaynama sıcaklığı basınca bağlı olduğundan genellikle 1 ...Devamı
Yeraltındaki suların yeryüzüne doğal olarak çıktığı yer. Köy yerleşmelerinin çoğunda ve kimi kentlerde kaynak sularından yararlanılır. Kaynaklar, çok çeşitli ve farklı özellikle bulunurlar. Çoğunlukla içlerinde erimiş durumda türlü maddeler bulunur...Devamı
Kar üzerinde kayarak gitmeye yarayan aygıta kayak denir. Kayak kullanılarak yapılan spora da kayak sporu denir. Kayak, tahtadan ya da hafif bir alaşımdan yapılır. Kayın, dişbudak ve Amerikan cevizi tahtaları bu iş için elverişlidir. Ön ...Devamı
Yerkabuğunu oluşturan katı maddeler. Kütle hâlinde bulunabildikleri gibi (kumtaşı), tanecikler hâlinde de (kum) bulunabilirler. Gerçekte kayaçların, minerallerin tersine, homojen bir yapıları ve belli bir kimyasal bileşimleri yoktur. İçlerinde çeşi...Devamı
Büyük ve sert taş kütlesi. Anadolu uygarlıklarında kayaların önemli bir yeri vardır. Kayalara oyulmuş evler, sarnıçlar, mezarlar, tapınaklar, kaya yüzeylerine çizilmiş yazı ve resimler, kabartmalar ve heykeller, Anadolu'da paha biçilmez bir kültü...Devamı
Söğütgillerden bir ağaç (Populus). Birçok türü olan kavak, çoğunlukla sıcak bölgelerde yetişir. Kimi türlerinin boyu 30-40 m.ye değin çıkar. Odunu, özellikle selüloz ve kâğıt, kibrit, kontrplak yapımında, kaplamacılıkta vb. kullanılır. Başlıca kavak ...Devamı
Ağaçların, özellikle kayın ağacının odununda beyaz çürüklük yapan bazitli mantarlar türünden bitki (Fomes fomentarius). Kurusu, kav yapmaya yarar. Kav mantarlarıyla savaşmanın çaresi, nemi ortadan kaldırmak, fazla mantarlı ağaçları keserek yok etm...Devamı
Varlıklardan her birinin zihnimizdeki temel bilgisi. Kavram, böylelikle, bilgi dünyamızın ilk yapıtaşını ya da ilk birimini oluşturur. Her kavram, zihnimizde soyut ya da somut bir varlığın, bir bireyin ya da bir cinsin, bir türün, bir topluluğun en ...Devamı

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri