t Harfi İle Başlayan Bilgiler

Memelilerin dişsizler takımından bir hayvan; ay (Bradypus tridactylus). Orta ve Güney Amerika'nın sıcak bölgelerinde, ormanlarda yaşar. Boyu 50 cm. kadardır. Ağaç yapraklarıyla beslenir. Yerde çok zor ve yavaş hareket eder. Zamanının büyük bölümünü ç...Devamı
Maddenin daha küçük parçacıklara ayrılmayan taneciklerinin toplu adı; temel tanecik. Temel parçacıklar, spin, yük gibi birkaç içkin özelliklerini tanımlayan bir dizi kuvantum sayılarına göre sınıflandırılırlar. İçlerinde yalnızca foton, elektron, nöt...Devamı
Bir sistemin en düşük enerjili durumu. Örneğin elektronu en küçük yarıçaplı yörüngedeyken, hidrojen atomunun enerjisi en azdır. Bu, atomun temel seviyesi olarak bilinir. Temel seviye, çekirdek fiziğinde önemli bir kavramdır....Devamı
Mahkemelerce verilen kararın yasal ve usul yönünden üst yargı organlarında incelenmesini sağlayan yasal yol....Devamı
Anlamca birbirleriyle ilgili sözcük ya da kavramların dize ya da beyitlerde bir arada kullanılması sanatı. Arapçada sözlük anlamı "uyma, yakışma"dır. Müraat-ı nazir de denir. Sözcükler arasındaki anlam ilgisinin karşıtlık olmaması gerekir....Devamı
Doğu Anadolu Bölgesi'nde volkanik dağ kütlesi; 3 600 m. Van-Ağrı il sınırında yer alır. Ağrı Dağına kadar uzanan yanardağı çizgisi üzerinde yer alan Tendürek Dağı, genel olarak bazalt, andezit ve tüflerden oluşur. İki krateri bulunan dağdan hâlâ gazl...Devamı
Yumuşak çelikten yapılmış üzeri kalayla kaplı ince sac. Teneke, eskiden ince demir levhaların erimiş kalay içine batırılmasıyla yapılırdı. Günümüzde ise kalay, elektrik akımı yardımıyla ve "galvano" yöntemiyle bu levhalara kaplanmaktadır. Bundan yapı...Devamı
Kanarya Adaları'nın en büyüğü. İspanya'nın Santa Cruz de Tenerife yönetim bölgesindedir. Büyük Kanarya Adası'nın 40 mil kuzeybatısındadır. Yüzölçümü 2.200 km2, nüfusu 700.000'den fazla; merkezi Santa Cruz'dur. Volkanik dağlarla örtülü; kıyıları genel...Devamı
Bir ağ ile ortasından ikiye bölünen bir alanda tek ya da çift oyuncuların raketle karşılıklı vurdukları ya da çeldikleri topu, belli kurallara göre, karşılanamayacak biçimde birbirlerinin alanına düşürerek sayı kazanmaları esasına dayanan oyun, alan ...Devamı
En tiz erkek sesi ve sesi böyle olan okuyucu. Genellikle operalarda yalnız göğüsten gelen seslerini kullanan sanatçılar bu gruba girer. Sesi o kadar güçlü olmayan ve yüksek notalarda bas sesini kullanmak zorunda kalan tenor, hafif ya da operakomik te...Devamı
İyodun ve sodyum iyodürün alkol ve su karışımı içindeki çözeltisi. Bir kesiğe, bir sıyrığa mikrop kapmasının önüne geçmek için kullanılır. Geniş bir bakteri ve mantar topluluğuna karşı etkilidir. Deriyi yakar ve sarımsı kahverengi bir iz bırakır....Devamı
Yassı solucanlar (Platyhelminthes) takımının Cestoda sınıfına ait üç bin kadar asalak omurgasız türünün ortak adı. Şerit adıyla da bilinir. Yetişkin tenyalar, omurgalı hayvanların bağırsaklarında asalak olarak yaşarlar. Tenyaların şeritlerden oluşmuş...Devamı
Egemenliğin kaynağının Tanrı olarak kabul edildiği ve hükümdarın da kendisini Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak gördüğü dinî yönetim şekli....Devamı
P önermesinin doğruluk değerinin (1) olması hâlinde p ? q gerektirmesine verilen ad. Teoremde p önermesi "hipotez", q önermesi de "hüküm" adıyla anılır ve hem hipotez hem de hüküm birer doğru önermedir. Örneğin p=A,B,C, ABC üçgeninin iç açılarıdır; q...Devamı
(1744 Tepedelen - 1822 Yanya)Osmanlı valisi ve veziri. Tepedelen mütesellimi Veli Paşa'nın oğludur. Delvine ve Yanya mutasarrıfı oldu. Derbentler başbuğluğuna atandı. Sırbistan'da çıkan isyanları bastırmakta başarılı oldu. 1787'de Avusturya, 1791'de ...Devamı
Alt deride bulunan ve ter salgılayan bez. İplik yumağına benzer ve bir kanalla dışarı açılır. Yumak silindirimsi hücrelerden bir epitelyum ve bunu saran çok sayıda kılcal lenf damarlarıyla kaplıdır....Devamı

Aramanızla ilgili ilk harfi seçerek bilgilere ulaşabilirsiniz.

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri