d Harfi İle Başlayan Bilgiler

Hem sert yüzeylerin, hem de lifli nesnelerin temizlenmesini sağlayan madde. En eski deterjan, sabundur. Romalıların sabunu, Galyalılardan ve Germenlerden öğrendiği sanılıyor. Deterjan endüstrisindeki ilerlemeleri anlamak için sabun molekülünü incelem...Devamı
Her kare matrise karşılık düşen sayı tablosu ve birtakım işlemler sonucu bundan elde edilen sayı. Determinantı hesaplayabilmek için inversiyon kavramına gerek vardır. Bir permütasyonda bir tamsayı kendisinden daha küçük birinden önce geliyorsa, burad...Devamı
Felsefede bir görüş ve düşünüş şekli. Belirlenimcilik. Evrende bütün olay ve süreçlerin nedensellik bağlantısı içinde belirlendiğini öne süren görüş. Determinizme göre iradenin ahlâkî davranışlardaki seçiciliği gelişigüzel değil, toplum yaşamı, düşün...Devamı
Ulusal paranın yabancı ülke paralarına göre değerinin düşürülmesi. Ülke ekonomisinde, dış dengeyi sağlamak için başvurulacak yollardan biri de ulusal paranın dış değerinin düşürülmesidir. Devalüasyonun amacı, dış alımı pahalılandırıp dış satımı ucuzl...Devamı
Camelus dromedarius. Geviş getiren, çift toynaklı bir memeli türü. Uzun bacaklarında toynak olarak adlandırılan ikişer tırnak bulunur. Sıcak bölgelerde yaşarlar. Çift ve tek hörgüçlü olmak üzere iki türü vardır. Hörgüçün içinde yağ dokusu bulunur. Y...Devamı
Circium arvense. Birleşikgillerden, yol ve tarla kenarlarında yetişen, otsu bir bitki. Tüylü, köşeli saplı, derin dişli ve dikenli soluk yeşil yapraklıdır; çiçekleri mor renkte olur. Boyu 30-100 cm arasında değişir. Meyvesi uç kısımında 15 mm kadar u...Devamı
Kuşlar sınıfının, deve kuşları (Struthioniformes) takımındaki türlere verilen genel ad. Yaşayan en büyük kuş türü olan deve kuşu 100-150 kg ağırlığa kadar ulaşabilir. Deve kuşu uçma yeteneğine sahip olmamasına karşın saatte 60 km kadar bir hızla koşa...Devamı
Anayurdu tropikal Amerika olan, yaygın süs bitkileri (Monstera ve Philo dendron). 150-200 kadar türü vardır. Tırmanıcı, kalın ve geniş yapraklıdır. Süs bitkisi olarak yetiştirilir ve meyveleri yenir. Bazı türlerinin yaprakları parçalı, çiçekleri koça...Devamı
(1948 Osmaniye), siyaset adamı. Alparslan Türkeş'ten sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) genel başkanlığına seçildi. Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi'ni (AİTİA) bitirdi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde iktisat doktor...Devamı
Bir ülkedeki ekonomik yaşamın doğrudan devletin kontrolü altında olduğu sistem. Devletin, halkın temel ihtiyaç maddelerinin üretiminde ve temel hizmetlerin sürdürülmesinde doğrudan üretime katılmasıyla devletçilik yapılmış olur. Devletçilikte amaç, ...Devamı
Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki Filyos Irmağı'nın iki önemli kolundan biri. Abant Gölü'nden doğan Abant Deresi, bu çayın başlangıç yeri kabul edilir. Kuzeydoğuya yönelerek burada Büyük Su adını alır. Kuzeye dönerek Mengen Çayı ile birleşir, Devrek kasab...Devamı
Devlet ve toplum yapısını değiştiren köklü, hızlı ve kapsamlı dönüşüm. Genel olarak siyasal iktidarın devrilmesini anlatan bir terim olsa da toplumsal yaşamdaki büyük değişimler için de kullanılır (örneğin sanayi devrimi, harf devrimi). Belli başlı d...Devamı
Osmanlı Devleti'nde yeniçeri ocağına alınmak üzere, Hristiyan halktan toplanan 14 ilâ 18 yaşlarındaki erkek çocuklarına verilen ad. Devşirmeler önce Türk ailelerin yanına verilir ve Türkçe öğrenmeleri sağlanır, sonra da Acemi Ocağına kayıtları yapılı...Devamı
Deyim Nedir? Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı bir anlamı olan ilgi çekici bir anlatımı bulunan ifadeyi daha zengin kılan iki veya daha fazla kelimeden meydana gelen kalıplaşmış söz topluluklarına "deyim (tabir)" denir. Özellikleri: ...Devamı
Halk edebiyatında türkü, koşma, nefes, destan, tekerleme gibi türlerdeki şiirlerin genel adı. Alevî-Bektaşi halk edebiyatında ise derin anlamlı, tarikat ilkelerine uygun şiirler bu adla anılmıştır....Devamı
Hastalık yapan mikropların, kimyasal, fiziksel araç ve işlemlerle dolaysız olarak yok edilmesi. Dezenfeksiyon, hem hastalık sırasında hem de hastalık geçtikten sonra yapılmalı ve yalnız hastaya, dokunduğu eşyaya, çamaşırına, çıkardığı balgama, dışkıl...Devamı

Aramanızla ilgili ilk harfi seçerek bilgilere ulaşabilirsiniz.

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri