10.Sınıf Seçmeli Türkçe dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları ve cevapları

10.Sınıf Seçmeli Türkçe dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları ve cevapları

1.Şiir dili ile düzyazı dili arasındaki farklar nelerdir?

Şiirde az kelime, çok anlam içerir; düz yazıda ise uzun ve doğal dil yer alır. Şiirde neyin söylendiğinden çok nasıl söylendiği önemlidir. Şiir dilinde imgeler, çağrışımlar, söz oyunları vardır; düz yazı dilinde bu yoktur.

 

2.Güzel sanatların tanımı içerisinde yer alan sanat dallarının adlarını veriniz.

Plastik(görsel) sanatlar, fonetik (işitsel) sanatlar ve ritmik (dramatik) sanatlar diye üçe ayrılır.

 

3.Edebiyatın güzel sanatlar içindeki yeri nedir?

Edebiyat; duygu,düşünce,olay ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü ya da yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatıdır.

Edebiyat, fonetik bir sanattır. Çünkü edebiyatın malzemesi dildir.Dil ise seslere dayanan bir iletişim sistemidir.

 

4.Atatürk’ün yazdığı eserler nelerdir?

Nutuk, Geometri, Taktik ve Tatbikat Gezisi, Cumalı Ordugahı, Takımın Muharebe Eğitimi, Subay ve Komutanlar ile Konuşmalar, Medeni Bilgiler

 

5.Aşağıdaki eserlerin sanatçılarını veriniz, birer cümleyle bu eserlerin konularını belirtiniz.

Çalıkuşu: Reşat Nuri Güntekin'e aittir.Feride adlı bir genç kızın teyzesinin oğlu Kamran’a aşık olması ve bir

yanlış anlama sonunda onun aşkından kaçıp Anadolu’nun ücra köşelerine giderek oralarda öğretmenlik yapması

  anlatılıyor.

Araba  Sevdası:R.Mahmut Ekrem’e aittir.Alafrangalığa özenen Bihruz Bey adlı bir gencin düşmüş bir kadın uğruna servetini harcaması anlatılıyor.

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulara yanıt veriniz.(30p)                                       

6. Tırnak işareti (" ") aşağıdakilerin hangisinde yanlış kullanılmıştır?                                                     

A)  Bir atasözümüz: "Çok bilen, çok yanılır." der.                                                                                             

B)    Bütün dünyaya "huzur" gerekiyor artık.                                                                                             

C)     Yapıtlarında sıkça tasvir "betimleme" yap­maya özen gösterir.                                                  

D)   Öğretmenimiz: "Düzenli çalışırsanız başa­rılı olursunuz." derdi                                                                        

E)     Yahya Kemal, "Ok" adlı şiirini hece vezniy­le yazmıştır.

7.    I.    Yarın seni arayacağım, dedi.                                                                                                                                

II.    Bayan, tezgâhtara yaklaştı.                                                                                                                                              

III.   Hayır, sizin gibi düşünmüyorum.                                                                                                                     

IV.   Uzun, sarı saçları vardı çocuğun.                                                                                                               

Yukarıdaki cümlelerde "virgül"ün aşağıdaki işlevlerinden hangisine örnek yoktur?                      

A.     Hitaplardan sonra kullanılır.                                                                                                                   

B.     Tırnak  içine alınmamış alıntı  sözlerden sonra getirilir.                                                                    

C.     Eş görevli sözcükleri ayırır.                                                                                                                                     

D.     "Evet, peki" gibi sözcüklerden sonra cümle devam ediyorsa kullanılır.                                        

E.     Anlam karışıklığına yol açan adlaşmış sı­fatlardan sonra getirilir                                                      

 

8.Aşağıdakilerin hangisinde tırnak işareti ge­reksiz kullanılmıştır?

A)     Zafer, "Zafer benimdir." diyebilenindir.                                                                                    

B)     Yunus Emre: "Ben gönüller yapmaya gel­dim." diyor.                                                       

C) "Huzur",  edebiyatımızdaki  psikolojik ro­manların zirvesidir.                                                         

D)    Âşık Veysel "sadık yârinin kara toprak oldu­ğunu" söyler.                                                    

E)     "Suç ve Ceza"yı üçüncü seferdir okuyor. 

 (I) Tekrarlamak isterim, aslında suçlu olan benim burada. (II) Tanınmamış insan hiç değil, herkes biliyor. (III) Tabii Tunç’tan başka bazı hikâyeci adlarını da anmak isterim. (IV) Başkalarına geldiği gibi bana da birçok kitap geliyor. (V) Tunç’un yanı sıra saymak isteyeceğim başka isimlerde var.

 

9.Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.    E) V.

 

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) Ölümü nasıl karşılıyacağına karar vermek zorundadır.
B) Hatırladığım kadarıyla bunların arasında hiç Viyana’lı yok.
C) Belliki böyle zamanlarda kendini rahat hissediyordu.
D) Hastane programı yüklü olduğu için Perşembe günü gelmeyecek.
(E) Gerçeği keşfetmek isteyen insanın önce kendini tanıması gerekir.
 

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ünsüz benzeş­mesi (sertleşmesi) kuralı örneklenmemiştir?                    

A) Yıllar sonra, şu ağacın altında buluştuk.                                                                                                                  

B) Durmadan o koltuğun üzerinde uyukluyor.                                                                                                        

C) Yalnızlıktır, yaşamda herkesi korkutan.                                                                                                                              

D) Doğruları söylemekten hiç çekinmem.                                                                                                                                 

E) Günler, nasıl geçti gitti anlamadım.

 

12. Gülmenin ve tebessümün insan ilişkilerindeki yerini anlatan bir kompozisyon yazınız.

Başlık: 2 puan

İmla ve noktalama:5 puan

Dil ve anlatım:5 puan

Buluş gücü:3 puan

Giriş , gelişme ve sonuç bölümlerine uygunluk:5 puan

Sponsor Bağlantılar:

Üyeliksiz tarafından paylaşılan bu içerik 4062 kez görüntülenmiş.

10.Sınıf Seçmeli Türkçe dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları ve cevapları soru bankası soru sitesi indirmesiz sorular indirmeden sorular üyeliksiz

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri