5.Sınıf Türkçe dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları

..................

            Kurdun biri, bir koyun sürüsünü uzun süredir izliyormuş, ama saldırmak için en ufak bir harekette bulunamıyormuş. Çoban koyunların en büyük düşmanının kurt olduğunu bildiğinden, gözünü dört açmış, tetikte bekliyormuş hep. Ama bakmış ki günler geçiyor kurt kendilerini izliyor,"anlaşılan dost bu, düşman değil."diye düşünmüş.Günün birinde kente gitmek zorunda kalınca, sürüyü kurda emanet etmiş..

 

(İlk üç soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)
1. Yukarıdaki parçaya uygun bir başlık bularak aşağıdaki boşluğa yazınız.(2 puan)

  Bence bu hikayenin             başlığı;..............olabilir

2. Koyunların en büyük düşmanı kimmiş?(2 puan)


3. Çoban kurt koyunlarına saldırmayınca ne düşünmüş? (3 puan)

 

4.  Hikayenin sonu nasıl bitmiş olabilir? (5 puan)
  
5. "Doğru" sözcüğü hangi cümlede "yanlışsız, eksiksiz" anlamıyla kullanılmıştır?
A) Çocuk, okula doğru koşarak gitti.                   B) Bu konuda doğru söylediğini sanmıyorum.
C) İki noktadan yalnız bir doğru geçer.               D) O her zaman hesaplarını doğru yapar.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden -sonuç ilişkisi yoktur?
A) Sana güvenmiş, borçlanmış.                         B) Arkadaşına kızmış, saçını kestirmiş.
C) Kuşadası'nı sevmiş, tekrar gelecekmiş.       D) Bu yıl da derslerine çok çalışacakmış.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "göz"  sözcüğünden türeyen yeni bir sözcük vardır?
A) Metin kapıda gözcü olarak duruyor.                 B) Boyacı, evi gündüz gözüyle boyamak istiyor.
C) Gözlerimin ağrısından gece uyuyamadım.        D) Sakın kopya çekmeyin! Gözüm üzerinizde.

 

8. "Aydınlatmak"   kelimesi   aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde  mecaz  anlamda  kullanılmıştır? 
A)  Şu   mumu  da  yakarsak   burası   iyice aydınlanır.
B)  Bu   avize  odayı  aydınlatmak  için  yeterli  değil.
C)  Bizi   bu  konuda  aydınlatırsan  sevinirim.
D)  Banyoyu   aydınlatmak  için  farklı  bir  yol  bulmalıyız.

 

9. "Türkçe sözcüklerde ünlülerin hepsi ya kalın ya ince olmak zorundadır. Buna büyük ünlü uyumu denir."
Verilen bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi büyük ünlü uyumuna uyar?
 A) sinema  B) melodi        C) öğrenci      D) kardeş

 

10.   "Evden çıktım, otobüs durağına  doğru...................."cümlesindeki boşluğa hangi kelime getirilemez?
A) yürüdüm        B) ilerledim           C) baktım           D) durdum

 

11.  "Her akşam yemek pişirmekten bıktım." Cümlesindeki altı çizili kelimenin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A)   yorulmak  B) üşenmek         C) usanmak    D) hoşlanmak

 

12.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "duygu" dile getirilmemiştir?
A) Senden ayrılmak istemiyorum.                  B) Artık gözyaşlarımı tutamayacağım.     
C) Otobüs uzaklaştıkça içim burkuldu.          D) Ağabeyim üniversite sınavına girdi.

 

13. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "zahmet çekilmeden hiçbir şey elde edilmez" anlamında kullanılan bir atasözüdür?
A) Lafla peynir gemisi yürümez.               B) Haydan gelen huya gider.
C) Paça ıslanmadan balık tutulmaz.           D) Irmaktan geçerken at değiştirilmez.

 

14.  Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?
A) Gözü dönmek      B) Küplere binmek      C) Tepesi atmak       D) Dolap çevirmek.

 

15. Aşağıdaki kelimelerden hangisi birden çok yapım eki almıştır?
A) tamirci                     B) Kitapçılık         C) Arabalı                     D) bilgiç

16. " uçmak" kelimesi hangi cümlede gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) Kuş aniden uçtu gitti.                 B) Bu elbisenin rengi uçmuş.
C) Bina havaya uçmuş.                   D) Sevinçten havalara uçtu.

 

17.  Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel  yargı bildirir?
A) Bu gün benim için çok sıkıcı geçiyor.            B) Marttan sonra nisan gelir.
C) Bu kitap çok sürükleyici.                                D) Saçının yeni rengi sana hiç yakışmamış.

 

18.  " Sobaya büyükçe bir odun attım." cümlesinde, eylemi gerçekleştiren kimdir?
A) sobaya                       B) bir odun          C) büyükçe                     D) ben

 

19) "Hey Ömer( ) Bu gün okula gelecek misin( )" cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?
 A)   ( , )  ( ! )                 B)   ( ! )  ( . )         C)   ( ! )  ( ? )                 D)   ( , )  ( ? )  

 

20. Aşağıdakilerden hangisinde hece düşmesine uğrayan bir kelime yoktur?
A) Ablam dün kolunu kırdı.                               B) Ablamın beyni çok iyi çalışır.
C) Ablam, alnını masaya çarptı.                        D) Ablamın burnuna top çarptı.

 

21. Aşağıdaki ifadelerden hangisi öznel bir ifadedir?

A) Dünyamız, Güneş'in etrafında döner.         B) Maddeler doğada katı, sıvı ve gaz halde   bulunur.
C) Bir yıl 365 gün 6 saattir.                              D) Fen dersi çok zevkli bir derstir.

 

22. Hangi cümlede neden sonuç ilişkisi vardır?
A) Fatma, saçlarına örgü yaptırmıştı.           B) Sessizce öğretmenimizi beklemesini bilemiyoruz.
C) Saçları çok uzayınca kestirdi.                  D) İzlediğimiz film çok güzeldi.

 

23. Hangi cümlede "de" nin yazımıyla ilgili yanlışlık vardır?

A) Ayağı kayınca kendini yerde buldu.                B) Pazardan elmada aldım..
C) Soğuk havalarda kalın giyinmeliyiz.               D) Bende okuma merakı gelişti.
             
24. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde eklerle ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) Ankarada arkadaşlarım var.                B) Edirneden peynir aldık.    
C) Aliler bizimle gelmediler.                   D)  İzmiri hiç görmedim.

 

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "şaşma" anlamı vardır?
  A) Sonunda eşyalarını düzenli kullanmayı öğrenebildi.
  B) Karşımda öğretmenimi görmeyeyim mi?
  C) Uzun yıllar memleketimden ayrı yaşadım.
  D) Bu problem umduğumdan daha zor.

 

26. Aşağıdaki sözcüklerin hangisine "- i" eki getirilirse sonundaki sessiz harf değişir?
    A) kemer                   B) kümes        C) kelebek                 D) kumaş

 

27. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde " - ce "  eki "göre" anlamında kullanılmıştır?
    A) Bence oraya gitmemesi gerekirdi.           B) Yıllarca bu günü bekledik.
    C) Benimle dostça geçinmelisin.                   D) Görünce ben de anladım.


28. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bitişik yazılması gereken " -de " ayrı yazılmıştır?
    A) Sıkıntılı günlerim de arkadaşlarıma giderim.        B) Bana bir de kalem alır mısın?
    C) Eksik olmasın; beni de düşünmüş.                        D) Sınavı başarırsanız biz de mutlu oluruz.


29.Aşağıdaki tabloda yalın hali verilen adlara, adın durum eklerini getirip yazınız. (20 puan)

 

Belirtme

( -i hali)

Yönelme

(-e hali)

Bulunma 

(-de hali)

Ayrılma

(-den hali)

ekmek

 

 

 

 

ova

 

 

 

 

kerpiç

 

 

 

 

çöp

 

 

 

 

okul

 

 

 

 

 

30. Aşağıdaki isimleri yapılarına göre işaretleyiniz.(5 puan)

İsim

Basit

 

Türemiş

 

Birleşik

 

bebek

   

 

 

yürekli

 

 

 

papatya

 

 

 

aksilik

 

 

 

etobur

 

 

 

31.Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara" ki " ekini uygun şekilde yerleştiriniz. (5 puan)

Acele et.. otobüse yetişelim.

Bahçede.. ağacı dedem dikmiş.

Aldığım eteği beğendi.... hemen giydi.

Benim kitabım burada senin... nerede?

Çok kızmış.. seninle hiç konuşmadı.

Sponsor Bağlantılar:

Editör tarafından paylaşılan bu içerik 90141 kez görüntülenmiş.

5.Sınıf Türkçe dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları 5.sınıf Türkçe soruları soru bankası

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri