6.sınıf Türkçe dersi 1.dönem 2.yazılı sınav soruları

1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?
A)  Sözlük     B)  Kırıcı       C)  Sevinçli      D)  Bakış

 

2. "İhtiyarlamışız. İstasyonlar artık gençlikteki gibi alıp başını gitme arzuları vermiyor. Evimiz, gözümüzde tütmeye başladı." diyen biri en çok hangi duygunun etkisindedir?  

A) Kaygı          B) Özlem          C) Umut       D) Korku

 

3.Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü diğerle-rinden farklıdır?  

 A) Korku                            B) Bakış              C) Kırılgan                         D)İnsancıl

 

4. Bugün aileden bir yaprak daha eksilmişti. Banyo yapmak için banyoya giren Levent, şofbenden çıkan gazdan zehirlenmişti. Anne ve babası kahroluyordu. Görenlerin içleri sızlıyordu. Levent daha yirmi dört yaşındaydı.
Bu parçada anlatılanı en iyi karşılayan atasözü
aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Son pişmanlık fayda etmez.
B) Su testisi suyolunda kırılır.
C) Ateş düştüğü yeri yakar.
D) Rüzgâr eken fırtına biçe

 

5. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? 

A) Kapta      B) Çocukca        C) Maçtan    D) Taşkın

 

6. "Bin kere söz vereceğine bir kere sözünü yerine getir!"
Sözü edilen kişi için
aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?

 

A) Sözüne güvenilir birisi olduğu
B) Kimsenin sözüne güvenmediği
C) Sözünde durmayan biri olduğu
D) Sözünün eri olan biri olduğu

 

1. Çiçekler güneş doğmadan önce toplanır.
2. Yataklar kaldırılır.
3. Ardından kabak çiçeği toplamaya gidilir.
4. Yoksa hemen akşamsefaları gibi kaparlar ağızlarını.
5. Sabahları erkenden kalkılır.
6. Topluca kahvaltı edilir.


7.  Yukarıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulur-sa sıralama nasıl olur?

A) 3-1-4-6-5-2                 B) 5-2-6-3-4-1                  C) 5-6-2-1-4-3                 D) 5-2-6-3-1-4

 

 

8. Temiz bir çevrede yaşayabilmek "Çevremizi temiz tutalım!" demekle değil çevreyi temiz tutmakla olur. Bu cümleye anlamca yakın olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sağlıklı bir çevrede yaşamayı herkes ister.
B) İnsanlar çevre temizliğine yeterince dikkat etmemektedir.
C) Çevre sözle değil onu kirletmemekle korunabilir.
D) İnsanlar çevreyi korumak isterlerse de bunu bir türlü başaramazlar.

 

9. "Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır." atasözüne en yakın anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yapılan iyilikler, aradan uzun yıllar geçse de unutulmaz.
B) Kahve ikram etmekle herkesin gönlünü alabilirsiniz.
C) Dostluklarımızı bir fincan kahveyle pekiştirmesini bilmeliyiz.
D) İnsanlar birbirlerine iyilikte bulunmalıdır.

 

10."Günler geçmez, gurbet çekilmez oldu
      Sanır mısın sana sevgim azaldı,
      Hasretin uykuyu da haram kıldı,
      Vakit bilmez ırmak gibiyim anne"

dizelerinde kaç sözcük büyük ünlü uyumu kuralına uymaz?   

A) 4                B) 3                    C) 2                   D) 1

 

11. "Soğuk" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?  

A) Ayakları soğuktan buz kesmişti.
B) Soğuk davranışlarıyla kendinden uzaklaştırıyordu herkesi.
C) Bu ürünü soğuk hava deposunda tutmalısınız.
D) Hava böyle soğuk olursa pikniğe gidemeyiz

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "da, de" lerin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?  

A) O tarafta bulunmanı istemiyorum.
B) Erzincan'da bir kuş var kanadında gümüş var.
C) Pehlivan dağlarında şafaklar büyümüş.
D) Cevizde sende, bademde sende

 

13. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sözcüklerin tümü kök durumundadır?
A) Kırmızı, gül, sunuyorum, çiçeklik
B) Simitçiler, gözlük, Ankara, çilek
C) Öğretmen, öğrenci, tebeşir, sıra
D) Oku, anne, bulut, pembe        

 

14. Aşağıdaki kelimeler zıt anlamlıları ile birlikte veri-lmiştir. Hangi kelimenin zıt anlamlısı yoktur? (hızlı, hafif, güzel, yavaş,  çirkin, dar, usta, geniş, acemi)  

A)  Usta       B)  Yavaş         C)  Geniş         D)   Hafif

                                                                          -B-

15. (I) Biz avcılar her ava gidişimizde mutlaka bir çobana rastlarız. (II) Daha uzaklardan, dağların üzerinde yürüyen, kayan beyazlıklar görürüz. (III) Çoğu kez doğruyu söylerler. Onlardan bilgi alırız. (IV) insan görmenin özlemini çekmiş gibi, ne yapar yapar çobana yaklaşırız.

Yukarıdaki cümlelerden hangisi paragrafın anlam bütünlüğünü bozmaktadır? 

A) I                B) II               C) III            D ) IV

 

16.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır?   

A) Bu kazağı beğeneceğini hiç zannetmiyorum.
B) Bisiklete binmeyi çok seviyorum.
C) Bir gün 24 saattir.
D) Bence gözlüksüz daha güzel oluyor.

 

17. Gerçek ya da gerçeğe uygun biçimde tasarlanmış hayat olaylarının bir temel düşünce etrafında yer ve zaman belirtilerek anlatıldığı kısa yazılar hangisidir?  

A) Roman     B) Hikaye      C)  Fıkra          D)  Anı

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine uğramış bir sözcük yoktur?
A) Söylediğin kitapçıda aradığımı bulamadım.
B) Ağaçtan düştü geçen yaz.
C) Bu dolapta aradığım hiçbir şeyi bulamıyorum.
D) Okuldan henüz çıkmamış.

 

19.''Ömer Seyfettin önemli bir öykücümüzdür. Ona göre dil ne kadar yalın ise öykü o derece başarılıdır. Bu özelliği ile de pek çok genç öykü yazarına örnek olmuştur.''  

 

Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemiştir?  

A) Ömer Seyfettin'in genç öykü yazarlarına örnek olması
B) Öykülerindeki kahramanları daha çok gençlerden seçmesi
C) Öykü türü ile dilin yalınlığı arasındaki ilişki
D) Ömer Seyfettin'in öykü türünde önemli bir yere sahip olması

 

20.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamında kullanılmamıştır?
A) Arkadaşım serviste arka sıraya oturdu.
B) Boş sözlerle toplumu yanlış yönlendiriyorlar.
C) Çocuğun ayakkabısında kocaman bir delik vardı.
D) Annesine kır çiçeklerinden bir demet yaptı.

 

21. Hangi Seçenekte öznel bir anlatım yoktur? 

A) Çok güzel resim yapıyorsun
B) Bugün hava çok sıcak.
C) En güzel içecek çaydır.
D) Paris, Avrupa'da bir kent merkezidir.

 

22. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlüyle başlayan bir ek aldığında ünsüz yumuşaması kuralına uymaz?

A) Ağaç           B) Dolap           C) Saç         D) Çocuk

23. Ne yaptıysam gözüne girmeyi başaramadım. Beni harçlıksız bırakmaktan zevk alırdı sanki. Kimi zaman kaçıp bahçedeki koca cevizin altında, hendekte veya damda yattığım geceler, onun umurunda bile değildim.
Aşağıdakilerden hangisi parçanın hem başı­na hem de sonuna getirilebilir?


A)Oldum olası sevmezdi beni babam.
B)Hiçbir istediğimi yerine getirmezdi.
C)Üstelik eve her dönüşümde hastalanırdım.
D)Her yıl sonunda takdir alırdım.

 

 24. Aşağıdakilerden hangisi yapım eki almış bir sözcüktür?
A) Okuldan                   C) Kitapçılık           B) Maltepe'de               D) Kalemler

 

25."Çocuklar, öğretmenlerinin söylediklerini harfi harfine yaptılar." cümlesinde harfi harfine söz öbeğinin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Kapımıza gelen adam çok yaşlıydı.
B) Anlatılanları dikkatle not aldı.
C) Doktorun verdiği diyet listesine aynen uydu.
D) Üzülerek de olsa sınıftan hemen çıktı.

 

                               Zümrüt KART

                                    Başarılar

Sponsor Bağlantılar:

Zümrüt KART tarafından paylaşılan bu içerik 7149 kez görüntülenmiş.

6.sınıf Türkçe dersi 1.dönem 2.yazılı sınav soruları Zümrüt KART indirmesiz sorular sınav sorularına çalış sınav sorusu bak

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri