7.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1.dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

1.  Aşağıdaki organlardan hangisinde hem kimyasal hem de fiziksel sindirim gerçekleşir?
A)  Mide  B) Yutak   C)  İnce Bağırsak  D) Kalın bağırsak

 

2.Aşağıdaki sindirim şekillerinden hangisi diğerlerinden farklıdır 
A) besinlerin dişlerle parçalanması
B) besinlerin ağızda tükrükle parçalanması
C) besinlerin mide asiti ile parçalanması
D) yağların pankreas öz suyu ile parçalanması


3. Besin içeriklerinin kimyasal sindirimlerinin başladığı sindirim organları ile ilgili eşleştirme aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
           Protein                     Yağ                Karbonhidrat
    A)  İnce Bağırsak            Ağız                       Mide
    B)   Ağız                      İnce Bağırsak            Mide
    C)   Mide                     İnce Bağırsak            Ağız
    D)  İnce Bağırsak            Mide                      Ağız


4.Hangi seçenekte belirtilen organların tamamı atık maddelerin vücudumuzdan uzaklaştırılmasında görevlidir?
A)Karaciğer-dalak-akciğer
B)Karaciğer-deri-akciğer
C)İnce bağırsak-pankreas-deri
D)Akciğer-pankreas-ince bağırsak


5.Aşağıdakilerden hangisi böbreğin kısımlarından biri değildir?
A)Üreter             B)Havuzcuk        C)Öz bölgesi     D)Kabuk


6. Böbrekten süzülen atık maddeler sırasıyla hangi organlardan geçerek vücuttan atılır?
         A)böbrek -idrar kesesi -üretra
         B)üretra -üreter -böbrek
        C)böbrek -üreter -anüs
       D)böbrek -üreter -idrar kesesi


7.Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) hipofiz-adrenalin            B)tiroit-tiroksin         C)yumrtalık-östrojen                D)pankreas-insülin


8.             I.büyüme hormonu salgılar
             II.Beynin alt kısmında bulunur.
             III.Tüm iç salgı bezlerinin çalışmasını düzenler.
Yukarıda verilen ifadeler hangi iç salgı bezini anlatır?
A)tiroit        B)Hipofiz     C)Pankreas            D)yumurtalık


9.Duyu iletiminde gerçekleşen etkileşimler hangisinde doğru sırayla verilmiştir?
A)Uyarı -Uyartı - duyu sinirleri- Cevap -tepki -motor sinirler
B)Uyarı - Uyartı - ara sinirler - duyu sinirleri - tepki
C)Uyartı- Uyarı- duyu sinirleri -Cevap - motor sinirler- tepki   D)Uyarı - Uyartı - duyu sinirleri -Cevap-motor sinirler- tepki


10.  I.Boşaltım        II.Hayal kurma             III.Dans etme
Yukarıdaki olayların kontrol merkezi hangi şıkta doğru sıralamayla verilmiştir?
A)Omurilik soğanı-Beyin-Beyincik
B)Beyin-Beyincik-Omurilik
C)Omurilik-Beyin-beyincik
D)Beyincik-Omurilik soğanı-Beyin


11.Acıkma ,susama ,konuşma , yürüme ,koşma ,yemek yeme gibi günlük faaliyetleri hangi organımız denetler?
a)beyin    b)beyincik   c)omurilik    d) omurilik soğanı


12.I- Ön kısımda renklenerek irisi oluşturur.
II- Gözü besleyen damarları içerir.
III- Göz merceği kaslarla bu tabakaya bağlıdır.
Yukarıdaki özellikler hangi tabakaya aittir?
   a) Ağ Tabaka      b) Damar Tabaka        c) Retina                    d) Kornea


13.Görüntü sarı lekenin arkasına düşer.İnce kenarlı mercekle düzeltilir.Kişi yakını göremez.
Yukarıdaki cümleler hangi göz kusurunun özellikleridir?
A)Miyopluk  B) Hipermetrop  C)Astigmatizm  D) Katarakt


14.Göz ve görme olayıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.?   
a)Görüntü sarı benekte oluşur.                                      b)Oluşan görüntü terstir.
c)Göz merceğimiz kalın kenarlıdır.                              d)Işık saydam tabakada kırılarak merceğe gelir.


15. Östaki borusunun görevi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) vücut Dengesini sağlar    B)kulak zarını nemlendirir.
C) İşitmeyi sağlar                 D)İç basınç-Dış basınç dengesini sağlar


16.Kulağın kısımları ve bu kısımların elemanları ile ilgili eşleştirme hangi şıkta yanlış verilmiştir?
A)Çekiç-Orta kulak                      B)Dalız-İç kulak
C)Östaki borusu-Dış kulak           D)Salyangoz-İç kulak


17. Koku almakla görevli duyu almaçları burun boşluğunun üst kısmında toplanır.bu kısma ne ad verilir?
A)Kör nokta       B)Tulumcuk     C)Mukoza       D)Sarı bölge


18.Deri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Boşaltıma ve solunuma yardımcıdır.
B)Üst deri cilt rengini veren tanecikler içerir.
C)duyu almaçları alt deridedir.
D)Üst deri her yerde aynı kalınlıktadır.


19.Aşağıdakilerden hangisi dilin görevlerinden değildir?
A)Konuşmak                           B)Tat almak       C)Yutmaya yardımcı olmak          D)Sindirmek


20.Aşağıdakilerden hangisi esnek bir cisim değildir?
A)Sünger     B)Hamur       C)Yay             D)Lastik


21.Bir yaya 500 gr.lık kütle asıldığında yay 10cm. uzuyor. Yaya 1N luk kütle asılsaydı uzama kaç cm. olurdu?
A)20           B)5              C)2             D)10


22.Guatr   hastalığına hangi bezin salgıladığı hormon  sebep olur?
a)tiroit     b)hipofiz  c)tükürük bezleri   d) pankreas


23.Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal refleks değildir?
A)Okuma       B)Hapşırma       C)İrkilme        D)Göz kırpma


24. Aşağıda verilen yapı ve organlardan hangisi proteinlerin sindirimi sonucu oluşan zehirli maddeyi üreye dönüştür?
A) Karaciğer      B) Böbrekler         C) Deri         D) Akciğer


25.   Kulak kepçesi --Kulak yolu --Kulak zarı--Çekiç?  üzengi-- örs --Oval pencere?salyangoz         
Sıralamasında yanlış yere yazılan kısım hangisidir?
A)Salyangoz        B)Örs    C)Kulak zarı         D)Oval pencere

Sponsor Bağlantılar:

Editör tarafından paylaşılan bu içerik 24429 kez görüntülenmiş.

7.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1.dönem 2.Yazılı Sınav Soruları Fen Bilimler Dersi Yazılı Sınav soruları

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri