8.Sınıf Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Dersi 2.Dönem 1.Sınav Soruları

MEHMET GÜREL ORTA OKULU  II.DÖNEM

8.SINIFLAR VATANDAŞLIK BİLGİLERİ VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ DERSİ  I.SINAVI

1- Aşağıdakilerden hangisi ‘’Adalet’’ kelimesinin karşılığıdır?

A)İnsanların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini belirleyen yasalardır.

B)Kişinin kendisine ve başkasına karşı yerine getirmesi gereken yükümlülüklerdir.

C) Haklının hakkını almaması ve haksızın cezalandırılmamasıdır.

D) Kanun ve yasalar karşısında insanlar arasında ayrım yapılmaması durumudur.

 

2-Fenerbahçe - Trabzonspor maçında, Trabzonsporlu futbolcu Zokora;   “Emre Belözoğlu net bir şekilde

  bana ‘pis zenci’ dedi. Bu olay yenilgiye  olan üzüntümün bile önüne  geçti” ifadelerini kullandı.

  Emre Belezoğlu ise “Maç atmosferinde böyle bir ifade kullanmış  olabilirim. Aptalca bir ifadeydi.” dedi. Buna göre Emre’nin yaptığı ne tür  

  bir ayrımcılığa örnektir?

   A-Irk                        B-Cinsiyet                    C-Din                           D-Engelli

 

3-Karşılaştığımız sorunlarda ilk çözüm yolu hangisi olmalıdır?

A.Uzlaşma                  B.Polise başvurma      C.Şiddete başvurma               D.Mahkemeye başvurma

 

4-Okullar, çocuklara demokrasi ve insan haklarını ve bu hakları kullanmayı öğretmelidir. Bunun için öğrencilere içi boş demokrasi tanımları ve çeşitli kavramlar ezberletmek yerine, okulda demokrasinin ve insan haklarının yaşamda uygulanılmasına ve öğrencilerin bu kavramları yaşayarak öğrenmelerine çalışılmalıdır.

Bu metindeki görüşün dayanağı, aşağıdakilerden hangisidir?

A.Demokrasi bir yaşam biçimidir.                                    C.İnsan onuru, demokrasinin temel değeridir.

B.Demokrasi gelişmiş toplumlara özgüdür.                     D.Demokrasilerde insan amaç değil, araçtır.

 

5- İnsan ne durumda ve hangi koşullar altında bulunursa bulunsun,sadece insan olduğu için değerlidir.

     Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu düşünceyi desteklemez?

A)Farklı düşüncelere sahip olan insanlara saygı gösterilmesi

B)İnsanların farklı inançlara sahip olabileceğinin kabul edilmesi

C)Farklı mesleklere sahip insanların eşit haklara sahip olması

D)Ten renginden dolayı insanlara farklı davranılması

 

6-Çevremize baktığımızda herkesin ilgi ve yeteneğine göre farklı işler yaptığını görürüz. Kimi bakkal, kimi kasap, kimi ayakkabı tamircisi, kimi tesisatçı, kimi doktor, kimi, öğretmen, kimisi de polistir. Bu işlerin her biri toplumun bir ihtiyacını karşılar. Sıraladığımız bu mesleklerin biri diğerini tamamlar. Toplumdaki bireylerin huzurlu bir şekilde birlikte yaşamasına yardımcı olur.   Buna göre;

I. İnsanlar birey olarak toplumun bir parçasıdır

II. Topluma faydalı olabilmek için en çok kazanç sağlayan meslekler tercih edilmelidir

III. Toplumsal hayatı sürdürebilmek için bireyler birbirine ihtiyaç duyar.                   Yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

A- Yalnız I                            B- I ve II                                  C- I ve III                                    D- II ve III

 

7-Okullarda demokrasi kültürünün oluşturulması ve hayata geçirilmesinde en etkili yöntem, öğrencilerin eğitim süreçlerinde rol almalarını sağlamaktır.Bu da öğrencilerin karar alma süreçlerinde etkin olabilmesiyle mümkündür.

Buna göre demokrasi kültürünün oluşmasında aşağıdakilerden hangisi gerekli görülmektedir?

A)Eşitlik                                    B) Katılımcılık                                     C) Uzlaşma                         D) Özgürlük

 

8-Sivil toplum örgütleri, toplumsal bir görevi yerine getiren, üyelerinin; kendi dünya görüşlerine uygun olarak toplumsal etkilerini yansıttığı, sahip oldukları insan hak ve özgürlüklerini birliktelikleri aracılığıyla daha etkili yoldan kullandıkları Örgütlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bir sivil toplum örgütü sayılamaz?
A) Mahkemeler                              B) Vakıflar                               C) Dernekler                         D) Sendikalar

 

9-“Evimizi memur olmayanlara kiralamıyoruz. Kiralayacak olan memurların da en fazla iki çocuklu olmasını istiyoruz.Siz bu özelliklere sahip olmadığınızdan kiracımız olmazsınız.”  Bu konuşmayı yapan kişi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Karşısındakilerle empati kurmaktadır.                     C)Bazı insanları dışlamaktadır. 

B) İnsan onurunu zedelemektedir.                              D) Ön yargılı davranmaktadır.

 

10- I. Farklılıklara saygı gösterir                                                        II. Düşünce özgürlüğüne inanır    

   III. Kendi inancını karşısındakine kabul ettirmeye çalışır               IV. Demokraside insan iradesinin önemini savunur

Yukarıda verilen seçeneklerden hangisi veya hangileri demokrat bir insanın özellikleri arasında yer alır?

A) Yalnız I                                 B)  II  ve  III                    C) II  ve  IV                              D) I , II  ve  IV

 

HER SORU 10 PUAN DEĞERİNDEDİR.               SÜRE 40dk.                    BAŞARILAR….

Sponsor Bağlantılar:

Ali Özlü tarafından paylaşılan bu içerik 7141 kez görüntülenmiş.

8.Sınıflar Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları Vatandaşlık Soru Bankası Soru Sitesi

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri