a Harfi İle Başlayan Bilgiler

(1360 ?, Merağa - 1435 Herat) Türk bestecisi ve müzik bilgini. İslâm dünyasının yetiştirdiği en büyük müzik dehası olarak kabul edilir. Timur'un ve II. Murat'ın saraylarında yaşamıştır. Günümüze otuz kadar bestesi ulaşmıştır. Başlıca yapıtları, "Câmi...Devamı
Afrika'da ve Akdeniz bölgesinde yetişen bir ağacın, dut kurusuna benzeyen, yağlı, tatlıca yemişi (Cyperus esculentus). Aslı "habbülleziz" (tatlı tane). ...Devamı
(1868 İstanbul - 1944 Paris) son Osmanlı halifesi. Padişah Abdülaziz'in oğludur. İkinci Meşrutiyet'e (1908) kadar sarayda kapalı bir hayat yaşadı. Düzenli bir eğitim ve öğretim görmedi. Güzel sanatlara ve özellikle resme meraklıydı. Türkiye Büyük Mil...Devamı
(646 Medine - 705 Şam)5. Emevî halifesi. Halife Mervan'ın oğludur. 685 - 705 yılları arasında halifelik yaptı. Emevî halifelerinin en güçlülerinden biridir. Halife olduğu zaman Emevî Devleti en buhranlı zamanlarından birini yaşıyordu. Irak'ta, Arabis...Devamı
(1835 İstanbul-1914 İstanbul) "Komik Abdürrezzak" adıyla tanınan tuluat sanatçısı. Tuluat tiyatroculuğunun öncülerinden sayılır. 1875-1895 yılları arasında İstanbul'un en ünlü güldürü sanatçısı oldu. 1895-96 yıllarında saraya alındı. "Müzikai Hümayun...Devamı
Bir dildeki sesleri gösteren ve belirli bir sıraya göre dizilmiş harflerin tümü. Sözcük, Türk abecesindeki ilk üç harfin okunuşu bir araya getirilerek üretilmiştir; alfabe sözcüğüyle eş anlamlıdır. İlk abecenin Suriye-Filistin bölgesinde M.Ö.16. ve 1...Devamı
İskoçya'nın, Dee Nehri halicinde kurulmuş, üçüncü büyük kenti ve en önemli balıkçılık limanı. Nüfusu 203.927 (1981) olan kentte kâğıt, yağ, kimya ve plastik madde sanayileri gelişmiştir....Devamı
Abhazya Cumhuriyeti'nde yaşayan Kafkasyalı bir kavim. Anayurtları, Batı Kafkasya'nın Karadeniz kıyılarıdır. 17. yüzyıldan sonra bir bölümü Kuzey Kafkasya'ya göç etti. Osmanlıların Karadeniz kıyılarına yerleşmelerinden sonra bir bölümü Müslüman oldu. ...Devamı
Gürcistan'da özerk cumhuriyet. Karadeniz ile Büyük Kafkas sıradağlarının doruk çizgisi arasında yer alır. Yüzölçümü 8.600 km2, nüfusu 516.000 (1993 tahmini). Merkezi Suhumi. Ülke Karadeniz kıyısında 200km boyunca dağlık ve engebeli bir arazide dar bi...Devamı
Abıhayat İçene ölümsüzlük bağışladığına inanılan su, hayat suyu, bengisu. Efsaneye göre, İskender-i Zülkarneyn, Hızır ve İlyas, karanlıklar ülkesinde bu suyu aramaya çıkmışlar. İskender kaybolmuş, Hızır ve İlyas, abıhayatı bulup içmişler. İnanışa gör...Devamı
İstanbul'un Şişli semtindeki Hürriyet Tepesi üzerinde 31 Mart şehitlerinin anısına dikilmiş anıt. Anıt 23 Temmuz 1911'de açıldı. Mimarı, bu anıtın yapımı için açılan yarışmayı birincilikle kazanan Muzaffer Bey'dir. Anıt, yeniklasik üslupta, Türk ve O...Devamı
(1913 İstanbul-1993 Paris), yazar, ressam. Ortaöğrenimini İstanbul Robert Kolej'de tamamladıktan sonra Sovyetler Birliği'nde sinema dekoratörlüğü eğitimi gördü. İlkin Ses (1938-1940) dergisinde yayımladığı yazı ve desenleriyle tanındı. Sonra Küllük, ...Devamı
Fildişi Kıyısı'nın başkenti ve en önemli limanı. Nüfusu 2.168.000 (1990 tahmini). Bir kanalla Gine Körfezi'ne bağlanan Ebrié kıyı gölü içinde, bir yarımada üzerinde kuruludur. Afrika'nın en modern kentlerinden biri olan Abidjan'da uluslararası bir ha...Devamı
Okyanusların bazı kesimlerinde görülen, alanı küçük, ancak derinliği 10.000 metre dolaylarında bulunan derin dip. Güneş ışığının erişemediği kısım olarak bilinen abislerin taranması, birçok araştırmacının ilgisini çekmiştir. Yakın zamanlarda, Prof. P...Devamı
Bir devletin, kendisi için tehlikeli bulduğu bir stratejik alanın, bir ülkenin ya da bir kentin dış dünyayla bağlantısını zor kullanarak kesmesi. Abluka denizden, karadan ya da havadan uygulanabilir. Ünlü abluka örnekleri, I. Dünya Savaşı'nda İngilte...Devamı
Kabalistlerin büyü sözü ya da formülü. Çeşitli harflerin bir kâğıt parçası üzerine üçgen biçiminde yazılmasıyla oluşturulur ve sıtmaya, ateşli hastalıklara iyi geldiğine inanılır. Dörde katlanan kâğıt, hastanın boynuna asılır, dokuz gün taşındıktan s...Devamı

Aramanızla ilgili ilk harfi seçerek bilgilere ulaşabilirsiniz.

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri