d Harfi İle Başlayan Bilgiler

Yerçekimi ivmesi (g) doğrultusunda, onunla aynı ya da zıt yönde bir ilk hız (v0) kazandırılmış bir cismin hareketi. Hareket yukarıdan aşağıya doğruysa t kadarlık zaman sonunda cismin hızı (v), v = v0 + gt ve aldığı yol (s), s = v0t + (gt2/2) formülle...Devamı
Ceninin, yaşayabilecek duruma gelmeden, özellikle de gebeliğin 12. ve 28. haftaları arasında dölyatağı dışına atılması. Düşüğün belirtileri, doğum ağrılarına benzer kasık ağrıları duyulması ve dölyolundan kan gelmesidir. Düşükler genellikle gebeliğin...Devamı
Osmanlı İmparatorluğu'nun borçlarını tasfiye için kurulan uluslararası kuruluş. 1854 yılında başlayan borçlanma süreci içinde Osmanlı Devleti 1874 yılına kadar 5.297.676.500 frank itibari borç altına girmişti. Bu itibari borca karşılık Osmanlı hazine...Devamı
Bir düzlemin, ufuk çizgisine eğim derecesini saptayan, dik ya da yatay olup olmadığını anlamaya yarayan alet. Yapı işlerinde kullanılan düzeç, kabarcıklı ve ipli olmak üzere iki çeşittir. ...Devamı
Bir daire çevresi üzerinde, eşit zaman aralıklarında eşit yollar alan bir noktanın hareketi. Bu harekette, noktanın birim zamanda aldığı yola çizgisel hız, çizgisel hızın yarıçapa oranına da açısal hız denir. (bakınız) BASİT SİNÜZOİDAL HAREKET ...Devamı
Bir doğru üzerinde eşit zaman aralıklarında eşit yollar alan, yani hızı sabit olan bir noktanın hareketi. Noktanın hızı (v), aldığı yolun (s), bu yolu almak için geçen zamana (t) oranıdır (v=s/t). Düzgün doğrusal hareket hâlindeki cisme etkiyen kuvve...Devamı
Osmaniye iline bağlı ilçe ve bu ilçenin merkezi olan kasaba. İlçe, Ceyhan Irmağı'nın suladığı geniş ve verimli düzlükler üzerine kurulmuştur. Doğu kesimi Amanos Dağları'nın uzantılarıyla engebelenmiştir. İlçe halkı genellikle tarımla uğraşır. Yetişti...Devamı
Uzun duyargalı çekirgelerle cırcırböceklerinin oluşturduğu, sıçrayıcı, dört kanatlı böcekler takımı (Orthoptera). Erkekleri, arka bacakları ve elitra denen organları yardımıyla kendilerine özgü bir ses çıkarırlar. Çekirgelerin birinci karın halkasınd...Devamı
"düzlem içindeki bir doğru, düzlemi dışbükey iki bölgeye ayırır ve düzlemden ayrılmadan bir bölgeden ötekine geçmek için doğruya değmek kaçınılmazdır" biçimindeki aksiyom. ...Devamı
Tümüyle düz ve her yönde sonsuz uzanan yüzey. Düzlem, tanımsız kabul edilip anlaşılması sezgiye bırakılan kavramlardandır ve yukardaki cümle yalnızca bu terimden neyi anladığımızı açıklar. Durgun su yüzeyi (dünyanın küre biçiminde olduğu ihmal edilme...Devamı
Ayak kemiklerinin ortopedik bozukluğu (Pes planus). Bu durumda ayak tabanındaki kavis bozulmuştur ve taban tüm yüzeyiyle yere basar. Genellikle kemiklerin bağlı olduğu kaslardaki bir yetersizlik nedeniyle oluşur. Doğuştan olabileceği gibi kusurlu bas...Devamı

Aramanızla ilgili ilk harfi seçerek bilgilere ulaşabilirsiniz.

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri