d Harfi İle Başlayan Bilgiler

Balık avlamak için kurulan geniş engel. Dalyan birçok ağ, direk, halat ve gemi demirlerinden oluşur. Denize, dikdörtgen oluşturacak biçimde çakılan direklerin arasına uçları kurşunlu ağlar sarkıtılır. Dar kenardan balıkların girmesi için yine ağlarda...Devamı
Karelere ayrılmış zemin üzerinde on altışar taşla iki kişi arasında oynanan oyun. Dama, ikişer sıra biçiminde dizilen taşların, sırayla ileride, sağda ya da soldaki boş karelere sürülmesiyle oynanır. Bitişik karede rakibin bir taşı varsa ve bu taşın ...Devamı
Canlılarda, içinde kan ve lenf gibi sıvıların dolaştığı ince boru, bitkilerde, özsu taşıyan borucuk. Canlılardaki damarlar esnek kanallardır. Yumuşak dokudan oluşmuştur. İşlevleri açısından atardamarlar, kılcaldamarlar olarak üçe ayrılır. Ameliyatlar...Devamı
Atardamarların çeperindeki media tabakasının (damar çeperindeki üç tabakanın ortada olanı) kalınlaşması. Kalınlaşan kısımda yağlı bir maddenin birikmesine yol açar. Bu durumda; damar çeperinin esnekliğini kaybetmesi ve boşluğunun daralması nedeniyle ...Devamı
Damıtma, iki veya daha fazla bileşen içeren bir karışımın ısıtılıp, buhar ve sıvı faz oluşturmak suretiyle daha uçucu bileşence zengin karışımların elde edilmesini sağlayan ayırma işlemidir. Distilasyon işlemi sırasında, buhar faz daha uçucu olan A b...Devamı
Genellikle erkeklerde ve menopoz sonrası kadınlarda görülen, başta el ve ayak başparmakları olmak üzere parmaklar, dizler, el bilekleri, dirseklerde şişkinlik ve ağrıyla beliren bir hastalık. Ayak başparmağına anî gelen bir sancının ardından kızarma ...Devamı
Yeraltı sularının mağaralarda çökeltmiş olduğu tortu. Mağara tavanından sarkan ve sarkıt (stalaktik), mağara tabanından yukarı doğru yükselen ve dikit (stalagmit) denen damlataşlar doğal durumunu hâlâ koruyan mağaralarda sık sık görülür. İçinde çok m...Devamı
Bir malı dış pazarda iç pazardan daha ucuza satmak anlamındaki ekonomik terim. Günlük kullanımda bir malı piyasa fiyatından daha ucuza satmak anlamına gelir. Damping, genellikle bir pazarı ele geçirmek ya da stokta biriken malları elden çıkarmak amac...Devamı
Sütten kesildikten sonra bir yaşına kadar olan erkek inek yavrusuna verilen ad....Devamı
Düzkanatlılardan bir böcek türü (Gryllotalpa gryllotalpa). Toprak içinde yaşar. Köklerini keserek bitkilere zarar verir. Rengi kırmızımsıdır. Tüylü kabuğu vardır. Ağır yürür ve uçar. Daha çok larvalarla beslenir. 4-6 cm boyunda olup 20 kadar türü var...Devamı
Salepgillerden, birçenekli ve tüylü bir bitki (Epictatis palustris). Nemli ormanlarda, sulak çayırlarda ve bataklıklarda yetişir. Temmuz-ağustos aylarında çiçek açar. ...Devamı
Selçuklularla Gazneliler arasında Merv civarındaki Dandanakan Kalesi yakınında 1040′ta yapılan savaş. Gaznelilerin hükümdarı Sultan Mes'ud, Selçukluların artık kendi devleti için ne kadar büyük bir tehlike olduğunu anlamış ve onlar üzerine sefe...Devamı
İnsanlara Aedes aegypti cinsi sivrisineklerin bulaştırdığı bir virüsle geçen ateşli bir hastalık. Virüslerin kuluçka süresi 5-10 gün arasında değişir. Hastalık hâlsizlik ve ateşle birden baş gösterir. 3-4 gün sonra ateş düşer ve deride döküntüler baş...Devamı
(1700 Groningen/Hollanda-1782 Basel), İsviçreli matematikçi. Johann Bernoulli'nin oğludur. Matematik konusundaki ilk bilgilerini babasından aldı. Daha sonra İtalya'da tıp öğrenimi gördü. 1725-1732 yılları arasında Petersburg'da matematik, 1733'te de ...Devamı
(1686 Danzig-1736 La Haye), Alman fizikçi. Danzigli bir tüccarın oğludur. Ticareti bırakıp fizik aletleri yapımına başladı. Areometreler ve alkollü termometreler yaptı, Römer'den edindiği bilgiler ışığında, 1709'dan sonra, göstergeleri karşılaştırabi...Devamı
Anodu, derişik bakır sülfat çözeltisine daldırılmış bakır çubuk, katodu da çinko sülfat ya da çoğunlukla seyreltik sülfürik asit çözeltisine daldırılmış çinko çubuktan oluşan sulu pil. Çözeltileri birbirinden gözenekli bir zar ayırır. Oldukça sabit v...Devamı

Aramanızla ilgili ilk harfi seçerek bilgilere ulaşabilirsiniz.

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri