d Harfi İle Başlayan Bilgiler

Hastalık yapan mikropları ve bunların sporlarını organizma dışında yok eden madde. Dezenfektanlar fiziksel, mekanik ve kimyasal yönden etki ederler. En önemlileri kimyasal dezenfektanlardır. Bunlar gaz (klor, kükürtlü gazlar, formol buharı), sıvı (ba...Devamı
Google bugün yeni bir ressam logosu ile doodleyi karşımıza çıkarttı, bugün diego Rivera'nın doğum günü ve bu günü google es geçmedi ve doğum gününü hatırladı. DIEGO RIVERA KİMDİR? (1886 Guanajuato-1957 Mexico), Meksikalı ressam. Resme üç yaşındayke...Devamı
Güneydoğu Anadolu'nun ve Türkiye'nin büyük akarsularından biri. Türkiye içinde kalan çığırı 523 km (Gölcük Gölü-Irak sınırı), tüm uzunluğu 1.900 km.dir. Güneydoğu Toroslar arasında Gölcük Gölü'nden doğar. Diyarbakır'dan sonra, güneydoğu yönünde akar....Devamı
Herhangi bir konuda bilgi vermek, eğitmek ve öğretmek amacı güden yazı ya da yapıtlarda kullanılan anlatım türü. Bu anlamda öğüt veren her tür kitap (hayvan masalları, dinsel kitaplar) öğreticidir. Sözcüğün Türkçe karşılığı "öğretici"dir. Türk edebi...Devamı
Karayolu taşıtlarında itici tekerleklerin gerektiğinde farklı hızla dönmesini sağlayan mekanizma. Taşıtlarda tekerleklerle şaft arasına yerleştirilen diferansiyel, şafttan gelen dönme hareketini, iki ayrı tekerleğe farklı oranda iletebilir. Böylece, ...Devamı
Corynebacterium diphteriae adı verilen bir bakterinin yol açtığı öldürücü bir hastalık. Kuşpalazı olarak da bilinir. Bu hastalıkta tehlikeli olan, bakterilerin ürettiği toksinlerdir. Genellikle on yaşın altındaki çocuklarda görülür. Kuluçka süresi 2-...Devamı
Temas hâlindeki akışkanların ve katıların birbiri içine yayılmaları ya da karışmaları olayı. Yayınım, yayılma da denir. İçlerindeki atomların, moleküllerin ya da molekül gruplarının kinetik hareketlerinden ileri gelir. Gazlarda ve sıvılarda hızlı, k...Devamı
Verilerin sayısal olarak, genellikle de ikilik düzende sunulması. Dijital veriler sayısal elektronik devrelerle yapılmış elektronik aygıtlarda, özellikle de sayısal bilgisayar ortamında saklanır....Devamı
Dikenlibalıkgillerden bir balık türü (Gasterosteus pungitius). 4-7 cm'lik uzunluğuyla tatlı su balıklarının en küçüklerindendir. Erkeği su bitkileri arasında yuva yaparak yavrularına bakar. Yırtıcı ve kavgacıdır....Devamı
Mağaranın tavanından düşen su damlalarından CO2 (karbon dioksit) gazının uçmasıyla ortaya çıkan kireç taşının mağara tabanında birikerek oluşturduğu uzun ve sivri şekil....Devamı
Bir doğru parçasına dik olan doğru. Dikme doğru parçasının orta noktasından geçiyor ise "orta dikme" adını alır. Dikmenin doğru parçasını kestiği noktaya "dikme ayağı" denir....Devamı
Aka Gündüz'ün romanı (1927). Romanda, verilen görevi başarabilmesi için yakınlarına şehit olduğu söylenen Yüzbaşı Murat'ın nişanlısının ruhsal bunalım geçirişi, hem Murat'ı, hem de Murat'tan olduğunu sandığı ikizlerinden birini kendi babasının öldürt...Devamı
Konuşulan dilin incelenmesi ve kullanılması. Seslerin, sözcüklerin, vurguların, anlam ve heyecan duraklarının hakkını vererek söyleme, söyleyim. Diksiyon sanatı, bir şiiri, bir söylevi, bir oyundaki rolü söylemek, okumak tarzını belirtir, konuşma org...Devamı
Tüm devlet güçlerinin (yasama, yargı, yönetim), azledilemeyen bir kişi ya da komite tarafından, sınırsız olarak kullanıldığı yönetim biçimi. Diktatörlüğün kökeni, eski Roma'ya dayanır. Eski Roma'da olağanüstü durumlarda senato, konsüllere, aralarında...Devamı
Kemiklibalıklardan, yassı bir balık (Solea vulgaris). 50 cm boyundadır. Tatlı sularda da yaşayabilir. Üstü esmer, altı beyazdır. Gözleri birbirine yakındır. Ağzı ay biçimindedir. Gövdesi küçük pullarla örtülüdür. Kuzey denizlerinde ve Türkiye suların...Devamı
Bir dili doğuş, gelişme, yapılış özellikleri vb. gibi tüm yönleriyle inceleyen ve bağlı olduğu kuralları ortaya koyan bilim. Dilbilgisi, sesten cümleye kadar tüm dilbirliklerini yapı, anlam ve görev bakımından inceler. Dilbilgisi, çeşitlerine göre ba...Devamı

Aramanızla ilgili ilk harfi seçerek bilgilere ulaşabilirsiniz.

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri