d Harfi İle Başlayan Bilgiler

Karşılıklı konuşma; oyun, roman, öykü gibi edebiyat türlerinde iki ya da daha çok kişi arasındaki konuşma; karşılıklı konuşma biçiminde yazılmış yapıt. Eski Yunan'da özellikle son anlamıyla kullanılmıştır. Yunan düşünürlerinin, felsefî kavramları ve ...Devamı
Manyetik geçirgenliği boşluğundakinden daha az olan maddelerin, içinde bulundukları manyetik alanın ters yönünde mıknatıslanmaları. Buna, çekirdek çevresindeki elektronların hareketi neden olur. Orbital elektronları, tıpkı bir iletken telden geçen el...Devamı
Türkiye'de din işlerini yürüten, 3 Mart 1924 tarihinde kurulmuş, Başbakanlığa bağlı devlet kuruluşu. Görevleri İslâm dininin ibadet, ahlâk ve toplulukla ilgili işlerini düzenlemek, bu konuda toplumu aydınlatmak, ibadet yerlerini yönetmek, kendi teşki...Devamı
Titreştirildiğinde ana seslerden birini veren, U harfi biçiminde, saplı küçük metal araç. Normal olarak zayıf bir ana ses ve çok titreştirildiğinde bu sesin genellikle armonik olmayan zayıf birkaç üst tonunu daha verir. Diyapazon uzun süre aynı freka...Devamı
Genellikle beyaz bir perdeye resim yansıtmakta kullanılan, saydam bir yüzeye alınmış pozitif film. İki cam arasında ya da karton çerçevelerde saklanır. Bazıları şerit şeklindedir. Büyüklükleri 85x100 mm, 60x60 mm, 18x24 mm, olabilir 24x36 ve 18x24 mm...Devamı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin orta bölümünde il ve bu ilin merkezi olan kent. Yüzölçümü 15.400 km2 olan il toprakları, 37º30' ve 38º43' kuzey enlemleriyle, 40º37' ve 41º20' doğu boylamları arasında kalmaktadır. İlin doğusunda Batman, Muş; güneyinde M...Devamı
Orta Çağ'da Müslüman Arapların Anadolu'ya verdikleri, "Roma Ülkesi" anlamına gelen ad. Bu deyim Osmanlılarca da kullanıldı. Önceleri tüm Hristiyan toprakları anlamına gelirken 7. yüzyıldan sonra yalnızca Anadolu için kullanılmaya başlandı. 850'li yıl...Devamı
Maltta bulunan ve nişastayı maltoza çeviren enzim grubu. Hayvan ve bitkilerde bulunan diyastaz, ilk kez 1835'te A. Payen ve J. Persoz tarafından elde edildi. Nişastayı, glikojeni ve dekstrini hidrolize ederek, glikoz, maltoz ve öbür dekstrinlerin eld...Devamı
Yüksek frekanslı elektrik akımının dokularda oluşturduğu ısıdan yararlanılarak uygulanan bir tedavi yöntemi. Burada kullanılan akım, saniyede 10-100 milyon frekanslı ve 30-3 m dalga boyludur. Akım verilen dokuda damarlar genişler, kasların kasılması ...Devamı
Tatlı, acı veya tuzlu sularda yaşayan kabuklu ve hareketli, mikroskobik tek hücreli alg (yosun) türlerinin genel adı. Dikdörtgen, yuvarlak, üçgen, oval, mekik veya kayık biçiminde olabilir. Bâzan yeşil, çoğu kez altûnî kahverengi olurlar. Suyun d...Devamı
Kâtilin vereceği para cezası. Bir milletin kamu ile ilgili meselelerinin tartışıldığı siyâsî meclislerin adına da diyet denilmiştir. Ortaçağda Roma-Germen İmparatorluğu, Polonya, Macaristan, İsveç, Danimarka ve Hırvatistan'daki meclislere diyet adı v...Devamı
(İ.Ö. 413 Sinop-323, ?), Yunan düşünürü. Atina'da yaşadı. Kinik düşünce okulunun kurucusu Antisthenes'in öğrencisiydi. Platon tarafından "Çılgın Sokrates" adıyla nitelenen Diogenes, gerçek mutluluğa ulaşmanın yolu olarak zenginliği aşağılar, tutkular...Devamı
Gözlük mercekleri için kullanılan güç birimi. Daha çok ince kenarlı merceklerin yakınsamasını belirtmekte kullanılır. Bir merceğin kaç diyoptrilik olduğunu bulmak için, odak uzaklığını metre cinsinden alıp 1 sayısına bölmek gerekir. İnce kenarlı merc...Devamı
Elektronik doğrultucu olarak kullanılan, biri bir akkor fitili olmak üzere iki elektrotlu, havası boşaltılmış lamba. Akkorlaşan fitilden yayılan elektronlar pozitif yüklü elektroda (anot) çekilerek dış devrede bir miliampermetreyle ölçülebilen bir an...Devamı
Genel olarak elektron tüpleri adı verilen vakumlu elektronik devre elemanlarından ilki olan iki elektrotlu bir düzen. Elektronların boşluktaki hareketlerine ilişkin fizikî özelliklere dayanılarak geliştirilmiştir. İlk önce vakumlu diyot lambaları...Devamı
Vücudumuzdaki en büyük mafsal. Baldır kemiği (tibia) ve uyluk kemiği (femur) arasında yer alır. Bu mafsalın iç ve dış yan bağları çok sağlam olduğundan, çıkıkları çok az görülür, fakat diğer rahatsızlıklarına (romatizmal hastalıklar, menisküs, mafsal...Devamı

Aramanızla ilgili ilk harfi seçerek bilgilere ulaşabilirsiniz.

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri