d Harfi İle Başlayan Bilgiler

Genel anlamıyla, düşünceleri anlatan göstergeler sistemi. Gösterge, insanlar arasındaki anlaşmayı sağlayan her türlü simgedir. Dilbilim kurucularından Ferdinand Saussure'a göre "dil" taşıdığı toplumsal özellikler nedeniyle, bireysel nitelikte olan "s...Devamı
Boğazın tabanına bağlı olarak hareket edebilen, adaleden oluşmuş organ. En önemli görevleri, çiğnemeye yardımcı olmak, besini yutmak, tat almak ve konuşma işlevini sağlamaktır. Tat alma kabarcıkları, dilin her iki yanında bulunur. Bunlara papilla da ...Devamı
Genleşme ölçen, özellikle sıvıların görünen genleşmelerini ölçen araç. Bölümlendirilmiş kılcal bir borusu olan küçük bir cam balondan ibarettir. Genleşme katsayısı ölçülecek sıvı, belli bir bölüme kadar doldurulup sıcaklık artırılır. Genleşen sıvının...Devamı
Dili inceleyen bilim, dilin bilimi. Dil, insanın fiziksel, düşünsel, ruhsal yapısı ve çeşitli eylemleriyle ilişkili olduğu için dilbilim de bütün bunları konu edinen diğer bilim dallarıyla sıkı sıkıya ilişkilidir. Sanatçıların dilini inceleyen anlatı...Devamı
Minerallerin tanınmasına yarayan fiziksel bir özellik. Kimi mineraller bileşimlerinde bulunan moleküllerin meydana getirdiği yapıya göre, yüzey boyunca ya da kristal yüzlerine paralel olarak yarılırlar. Böylece oluşan dilinim, mükemmelliğine göre zay...Devamı
İnsanların Tanrı'ya, kaderini bağlı gördüğü üstün bir güç ya da ilkeye inanış ve bağlanışı; varlıkları, davranışları kutsal-kutsaldışı diye ikiye ayırmaya dayanan tasarımlar ve işlemler sistemi; Tanrı'ya inanma ve tapınma konusunda kurulan düşünce ve...Devamı
Hareketi ve hareket kanunlarını kuvvetle ilgi kurarak inceleyen mekaniğin bir dalı. Kinematik de mekaniğin bir dalıdır, fakat sadece hareketi inceler, kuvvetle münasebet kurmazdinamik Kuvvetleri; cisimlere tatbik edildiğinde şeklini ve boyutunu veya...Devamı
Trinitrogliserinden yapılan patlayıcı bir madde. Trinitrogliserin normal koşullar altında sıvıdır ve taşınması çok zordur, patlayıcı olarak kullanmaya pek elverişli değildir. Bu nedenle 3/1 oranında nitro-gliserin-kizelgur karışımı hâline getirilerek...Devamı
Manyetik bir alan içinde bulunan kapalı bir devrenin dönme hareketinin, devrede süresi, hareketin süresi kadar olan bir indüksiyon akımı oluşturacağı ilkesine dayanan doğru akım üreteci. Üç ana bölümden oluşur: Hareketsiz bir mıknatıs (indükleyen), b...Devamı
Bir motor, türbin ya da makinenin gücünü ölçen araç. Gücü ölçülecek makinenin çıkış mili tarafından döndürülen ve bir kafes içine yerleştirilmiş bir rotordan oluşur. Rotor döndükçe, etrafındaki kafesi de döndürmeye çalışır. Kafesin hareketlenmesi içi...Devamı
Köpekgillerden, Avustralya'da yaşayan yırtıcı bir memeli (Canis dingo). Kıllı ve sarkık olan kuyruğu dışında, gövdesinin uzunluğu 80 cm kadardır. Sivri burunludur; ses çıkarır, ancak havlayamaz. Postu kızıl kahverengiye çalar ve beyaz beneklidir. Diğ...Devamı
Günümüzden 200 milyon yıl önce, tebeşir devrinde ortaya çıkmış, 120 milyon yıl yaşamış ve 80 milyon yıl önce kesinlikle bilinemeyen nedenlerle nesli yok olmuş hayvanlar (Dinosauria). Dinozorlar sürüngenlerdendi. Genellikle dev yapılı hayvanlar olarak...Devamı
(Rus.: Dnepr), Rusya Avrupası'nın batı ve güneybatısında ırmak. Valday Platosu'nda, Volga kaynağı yakınında doğar; yer yer batı ya da doğuya kıvrılarak güney yönünde akar; Beyaz Rusya ve Ukrayna'dan geçer ve Kerson yakınında Karadeniz'e dökülür. 2.25...Devamı
Dinyester, Ukrayna'nın Polonya sınırında bulunan Drohobych şehrinden doğar ve Karadenize akar. Kısa bir mesafe Ukrayna-Moldova sınırında ilerler sonra Moldova'dan ayrılır ve Transdinyester'de 398 km devam eder. Bu bölgeden ayrıldıktan sonra tekrar Mo...Devamı
(İ.S. 245 Split-313 Split), Roma imparatoru. İmparator Numerianus'u öldüren hassa alayı kumandanı Flavius Aper'i öldürerek imparator oldu (İ.S. 284). Bir yıl sonra Numerianus'un kardeşi Carinus'u da yenerek tüm Roma İmparatorluğu'na tek başına egemen...Devamı
Yunan mitolojisinde şarap, bereket ve bitki tanrısı. Zeus ile Semele'nin oğludur. Semele, gebe kaldığı Zeus'u görmek ister, ancak yıldırım tanrısı biçiminde gözüken Zeus, Semele'nin ölümüne yol açar. Karnındaki yedi aylık çocuğu da Zeus alıp baldırın...Devamı

Aramanızla ilgili ilk harfi seçerek bilgilere ulaşabilirsiniz.

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri