d Harfi İle Başlayan Bilgiler

Sıkıntı ve gerginlik sonucu kişinin dış dünyayla sağlıklı ilişki kuramaması durumu, ruhsal çöküntü, bunalım. Herkes kendini zaman zaman moralsiz hisseder. Bu duygu, özel bir olay nedeniyle ya da işler kötü gittiğinde ortaya çıkan bir tür keder duygus...Devamı
Anethum graveolens. Maydanozgillerden, ince yapraklı, bazı yemeklere konulan, güzel kokulu bir bitki. Güzel kokusu nedeniyle cacık, çiroz salatası gibi bazı salatalarda ve zeytinyağlı birçok yemekte, böreklerde çiğ ve pişmiş olarak kullanılır. Sindir...Devamı
Orta Çağ'da, toprak mülkiyetine sahip olan ve himayesindeki toprağa bağlı köylülerin üretiminden büyük payı alan toprak sahiplerinin egemenliğine dayanan toplumsal düzen. Batı toplumlarındaki feodalizm ya da feodalite karşılığı kullanılan bu sözcük, ...Devamı
Bir tarikata bağlı olanların barındıkları, tapındıkları ve tören yaptıkları yer. Tekke olarak da bilinir....Devamı
Tüm omurgalı hayvanlarda bedeni kaplayan tabakaya verilen ad. Deri olarak adlandırılan bu tabaka balıklarda balık puluyla kaplıdır. Sürüngenlerde de deri pullarla kaplanmıştır. Yalnızca memelilerde deri üzerinde kıllar bulunur. Kuşlardaysa tüy bulunu...Devamı
Bir çözeltideki bulunan çözünen madde miktarını gösteren değer. Çözünen maddenin derişimi kimyasal tepkimelerin incelenmesinde önemlidir. Çünkü çözünen madde derişimi, çözeltideki moleküllerin hangi sıklıkta tepkimeye gireceğini belirler. Dolayısıyla...Devamı
Metalürjide bir metalin filizinden ayrılmasında kullanılan ilk işleme verilen ad. Deriştirme ön işlem ya da zenginleştirme olarak da adlandırılır. Bir filizde istenen metalden düşük bir yüzdede bulunuyorsa, ayrıştırma işlemine başlamadan önce bir fiz...Devamı
Hafif ya da şiddetli kaşıntının eşlik ettiği bir tür deri iltihabı. Egzama ya da dermit olarak da bilinir. Atopik dermatit, bebeklerde, çocuklarda ve gençlerde görülen alerjik bir deri hastalığıdır. Nedeni tam olarak bilinmemektedir. Atopik dermatit...Devamı
Deri hastalıklarının tanı ve tedavisini konu alan tıp dalı. Dermatoloji, iç hastalıklarının alt uzmanlık dallarından biri olarak 18. yüzyılda ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Çağdaş dermatoloji ancak 20. yüzyılın başlarında, frengiye karşı etkili ilâç t...Devamı
(1938 - Ergazi/Magosa) Kıbrıslı Türk siyaset adamı. 1976'da Ulusal Birlik Partisi'nden milletvekili seçildi. 1983'te bu partinin genel başkanı oldu. İki yıl sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başbakanlığına atandı. Toplumlar arası görüşmelerde Kıbrı...Devamı
Bir tarikata girerek, yaşayışını onun yasa ve törelerine uydurmuş kimse. Farsçada "kapı kapı dolaşan", "dilenci", "fakir", Arapçada "fakir, yoksul ve dilenci" anlamlarına gelir. Terim olarak, bir mürşidin ya da şeyhin manevî eğitiminden yararlanan ki...Devamı
Ses basıncının şiddet derecesinin ölçü birimi. Desibel fiziksel bir büyüklük olmayıp hesaplamalarda kolaylık sağlayan oransal ve logaritmik bir değerdir....Devamı
Metrenin onda biri değerinde uzunluk ölçü birimi. Kısaca dm olarak gösterilir....Devamı
Suda yaşayan ve köstebeğe benzeyen böcekçil bir memeli (Desmana moschata). 25 cm uzunluğundadır, ayakları perdelidir. Esnek bir hortumu vardır. Batı Asya ve Güney Rusya'da yaşar. Kuyruğunun altında keskin kokulu misk bezleri vardır. Desmanlar, küçük ...Devamı
Gerçeküstüyle gerçeğin, tarihle söylencenin birbirine karıştığı bir kahramanı ya da tarihsel olayı öven ve yücelten uzun yazı. Destanların belirleyici özellikleri şunlardır: 1- Konuları yiğitlik, kahramanlık ve toplumu yakından ilgilendiren doğal...Devamı
Çok hızlı giden orta büyüklükte savaş gemisi; muhrip. Orta çapta torpilsalarlar ve toplarla donatılmıştır. II. Dünya Savaşı'ndan önce, torpidobotları batırmak için kullanıldı. Günümüzde ise, uçaksavar ve denizaltısavarlarla donatılmış küçük kruvazörl...Devamı

Aramanızla ilgili ilk harfi seçerek bilgilere ulaşabilirsiniz.

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri