d Harfi İle Başlayan Bilgiler

Kuran'da sözü edilmemekle birlikte, hadislerde anlatılan ve İslâm dünyasında, kıyamet gününe yakın çağlarda ortaya çıkacağına inanılan yalancı Mesih. Eşek üstünde dünyayı dolaşacak, aç insanlara yiyecek dağıtarak kendine bağlayıp onları kötülük yapma...Devamı
Roma'da On İki Levha Kanunları'nı hazırlayan on hukukçudan oluşan komisyon. Roma'da patrici-pleb mücadelesi sırasında pleblerin, sözlü örf ve âdet hukukunun yazılı hukuk hâline gelmesini istemeleri sonucu oluştu. Bu iş için on hukukçu görevlendirildi...Devamı
Radyasyon, parçacık vb.nin varlığını saptamaya yarayan araç ya da iletişimde, modüle edilmiş taşıyıcı dalgadan, ses vb. kaynaktaki bilgiyi ayırmaya yarayan devre ya da aygıt. Telsiz tekniğinde de kullanılan detektörlerin en basiti kristalli detektörl...Devamı
Tef olarak da bilinen, bir kasnağa deri geçirilerek oluşturulan vurmalı müzik aleti. Defin kenarına ziller ya da ses çıkarması için saçma taneleri yerleştirilebilir. "Bendir" ve "girbal" de def türlerindendir. Özellikle tasavvuf müziğinde kullanılan ...Devamı
Demir yolu raylarındaki madenin yapısındaki bir değişikliği, araya karışmış yabancı maddeleri ve çatlakları bulmaya yarayan aygıt. Defektoskopun elektromanyetik ve ses ötesi gibi değişik yöntemlerle çalışan modelleri kullanılmaktadır....Devamı
İktisatta para hacmini azaltarak, tüketimi kısıtlamayı ve bu yolla enflasyonu düşürmeyi öngören politika. Bu kuram, enflasyonun, dolaşımda gereğinden fazla para bulunması ya da işletme veya özel kişilerin aşırı derecede kredilendirilmesi sonucu meyda...Devamı
İkiçeneklilerin defnegiller familyasından, herdemyeşil ağaç (Laurus nobilis). Akdeniz iklimine özgü maki bitkilerinin tipik olanlarından biridir. Boyu 8-10 m kadar, yaprakları 5-10 cm boyunda, sert, üst yüzleri parlak koyu yeşil, alt yüzleri donuk ye...Devamı
Osmanlı Devleti'nde malî işlerin en büyük amiri. Fatih Kanunnamesi'ne göre defterdar, padişah, malının vekili ve divanıhümayunun tabiî üyesiydi. 1837 yılında, II.Mahmut zamanında maliye nazırı deyimi kullanılmaya başlanarak, merkezî hükümetteki defte...Devamı
Taneli cisimleri öğüten makine ya da alet. İşlevlerine göre kahve değirmeni, un değirmeni gibi adlarla anılır. Tarihi çok eski olan değirmenin ortaya çıkışı tarımın başlamasına dayanır. İlkel biçimleri hâlâ köylerde kullanılmaktadır. İki yassı taştan...Devamı
Canlı hücreyi oluşturan protein molekülünün yapısında, birdenbire meydana gelen değişiklik, mutasyon. Değşinim olayının nedeni çok çeşitli olabilir. Kimi zaman yeni bir protein molekülü meydana getirilirken, gerekli olan bir nükleotit (protein molekü...Devamı
DEHİDRASYON (KURUTULMUŞ) YONCA NEDİR? Tarlada biçilip gazı atılarak, fabrikada ısıl işlemden geçtikten sonra elde edilen, yüksek kalitede yonca ürünüdür. Özel fırınlarda dehidratasyon (kurutma) yapılarak yoncadaki protein ve diğer m...Devamı
19. yüzyıl sonlarında Fransa'da Parnasçıların katı tutumlarına karşılık simgeciliğin incelik ve duyarlıklarını benimseyen sanatçılara verilen ad. Baudelaire'den başlayarak Mallarmé, Verlaine gibi sembolistler Fransızcada "düşkünleşmiş, çöküntüye uğra...Devamı
Ray aralığı 40-60 cm eninde olan küçük demiryolu. Fransız sanayicisi Paul Decauville tarafından yapılmıştır. En çok maden ocaklarında kullanılır. Raylar madenî traversler üzerine oturtulur. Kolaylıkla sökülüp takılır ve başka bir yere taşınabilir. Bu...Devamı
Nişastayla aynı kapalı formüle sahip [(C6H10O5)n] ama ondan daha küçük moleküllü (n=10-30) yapışkan madde. Dekstrin, nişastanın doğrudan doğruya 200°C dolayında ısıtılmasıyla ya da sulu asitler, diyastaz gibi katalizörler aracılığıyla değişik sıcaklı...Devamı
Eski Yunanistan'da aynı adı taşıyan şehirde, Tanrı Apollon adına yapılan tapınak. Apollon aynı zamanda bir kehanet tanrısı kabul edildiğinden, bu tapınak Yunanistan'da en büyük kehanet ocaklarından biri olmuştur. Ünü zamanla Yunanistan dışına taşmışt...Devamı
Dede Korkut Kitabı'ndaki öykülerden birinin erkek kahramanı. Yaptırdığı köprüden geçenden otuz, geçmeyenden kırk akçe alan Deli Dumrul, kendine savaşacak birini aramaktadır. Bu sırada obadan bir genç ölür. Bunu Azrail'in yaptığını öğrenince Azrail'e ...Devamı

Aramanızla ilgili ilk harfi seçerek bilgilere ulaşabilirsiniz.

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri