d Harfi İle Başlayan Bilgiler

(yaklaşık olarak 325-410), Yunan matematikçisi. İskenderiye okuluna bağlıdır. Birinci dereceden denklemler üzerine kuramı ile ikinci dereceden denklem çözümleri matematiğe yenilikler getirdi. "Aritmetika" adlı 13 kitaplık yapıtının ilk altısı ile "Po...Devamı
Bir devletin yabancı devletlerle kurduğu ilişkilerin ve bu ilişkilerde kullandığı, başvurduğu yöntemlerin tümü. Diplomasi, devletler hukukuna dayanır; amacı, anlaşmazlıkları, zora başvurmadan, barışçı yollardan çözümlemektir. Diplomasi, devletlerin b...Devamı
İstanbul'da Şehzadebaşı Caddesi'nin eski adı. Bizans devrinde adı Philadelphion'du. Osmanlı döneminde Direklerarası'na adını veren tahta sütunlar caddeyi genişletmek için yıktırıldı. Önceleri Yeniçerilerin gezinti yeri olan Direklerarası, Yeniçeri Oc...Devamı
Fransa'da 26 Ekim 1795'ten 9 Kasım 1799'a kadar iktidarda kalmış olan beş "direktör"den kurulu hükümet dönemi. Bu hükümet, III. yıl (1795) anayasası gereğince Konvansiyon Hükümeti'nin yerini almıştır. Direktörler, Eskiler Meclisi (Conseil des Anciens...Devamı
Elektrik akımını engelleyen devre elemanı ve bu elemanın uçlarındaki potansiyel farkının, içinden geçen akım şiddetine oranı. Direnç, bir eleman olarak devre şemasında testere dişleri biçiminde, özellik olaraksa R harfiyle gösterilir ve birimi ohm'du...Devamı
Okkanın dört yüzde biri olup eskiden kullanılan bir ağırlık ölçüsü. İlk kez Halife Ömer tarafından 2.97 gr. olarak bastırıldı. Bu ağırlık ülkeden ülkeye değişiyordu. Örneğin İstanbul'da kullanılan dirhem 3.207 gram; Mısır'da kullanılansa 3.0884 gr. a...Devamı
Kıyamette tüm ölülerin dirilip yeniden yaşama kavuşması. Bu inanç, bazı değişikliklerle Hristiyan ve İslâm inanışında da yer alır. Hristiyanlara göre tüm ölüler dirilecek, gizemli bir oluşum sonucu ölümsüzlüğe kavuşacaklar, sağlığında doğru yoldan ay...Devamı
Osmanlı İmparatorluğu'nda devlet memurlarına, rütbelerine ve memuriyetlerine göre, aylık yerine tahsis edilen vergi kaynağı. Devlet memuru kendisine tahsis edilen vergi kaynağının mülkiyetine değil, yalnızca o yerin vergisini toplama hakkına sahipti....Devamı
İki monosakkarit molekülünden bir su molekülü ayrılmasıyla oluşan karbonhidratlar. Disakkaritler hidrolize uğrayarak monosakkaritleri verirler. Monosakkaritlere göre daha kolay kristalleşirler. Suda çok, alkolde az çözünürler. Doğrudan doğruya mayala...Devamı
Disk denen yuvarlak ve yassı aracı, olabildiğince uzağa atmaya dayalı, çok eski bir atletizm dalı. Günümüzde disk, bir tahtanın etrafına demir çember geçirilerek yapılır. Sporcu, 2,5 m çapında bir dairenin içinde birkaç kez kolunu hızla sallayıp kend...Devamı
Omurgaya esneklik sağlayan ve omurlar arasında yer alan bir ara madde olan disklerin yerinden oynaması. Diskler, ortada yumuşak, süngerimsi bir madde ile; onu çevreleyen, halka biçimindeki bir bağdokusundan oluşmuştur. Bu bağdokunun herhangi bir nede...Devamı
(Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) Türkiye'deki üç işçi sendika konfederasyonundan biri (diğerleri Türk-İş ve Hak-İş). Birçok sendikanın katılımıyla 13 Şubat 1967'de kuruldu. Başlıca kurucuları Kemal Türkler, Rıza Kuas, Mehmet Alpdünd...Devamı
Y=ax2+bx+c ikinci derece fonksiyonunun katsayıları arasındaki b2-4ac ifadesi. Ayıran da denir (simgesi D). Diskriminant, fonksiyona ilişkin bazı bilgiler verir. Özellikle fonksiyonu sıfır yapan x gerçel sayılarının varlığı, bir başka deyişle bu fonks...Devamı
Periyodik cetvelin lantanidler serisinden gümüş beyazı renkte metal element. Nadir toprak metalidir. Bıçakla kesilecek kadar yumuşaktır. Oda sıcaklığında kararlıdır. Seyreltik ya da derişik inorganik asitlerde çözünür. Oksijenle disprosya adlı maddey...Devamı
İçten yanmalı benzinli motorlarda, indüksiyon bobininden sağlanan 20.000 volt dolayındaki potansiyel farkını, ateşleme sırasına göre bujilere aktaran aygıt. Ortasında, aksantrik milinden hareket alan bir mil ve bununla birlikte dönerek distribütör ka...Devamı
Ağızda, besinleri kesip koparmaya ve öğütmeye yarayan organ. Normal olarak, olgun bir insanda, her iki çenede 16'şardan 32 adet bulunur. Görev ve yapılarına göre adlandırılırlar. Önden ilk iki diş kesici, üçüncü diş köpekdişi, dördüncü ve beşinci küç...Devamı

Aramanızla ilgili ilk harfi seçerek bilgilere ulaşabilirsiniz.

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri