bilgi ansiklopedisi ile ilgili bilgi kaynakları

JAVEL SUYU NEDİR? (3183 kez görüntülendi.)
Sodyum hidroksit üzerinden klor gazı geçirilerek elde edilen sulu sodyum klorür ve sodyum hipoklorit çözeltisi. Ağartıcı ve dezenfektan olarak kullanılır. 5 cm3 javel suyu, 1 litre suyu iki saatte tem...Devamı İçin Tıklayın
TERKİBİ BEND, TERCİİ BEND NEDİR? (3408 kez görüntülendi.)
Divan şiirinde gazel uzunluğundaki bendlerle kurulmuş nazım biçimleri. Biçim özellikleri şunlardır: Terkibi bendde, her bend iki parçadan birleşiktir: Vasıta ve terkibhane. Vasıta, bendlerin son beyit...Devamı İçin Tıklayın
TERBİYUM NEDİR? (1529 kez görüntülendi.)
Periyodik cetvelin lantanitler serisinde yer alan metal element. Renksiz tuzlar yapar. Önemli bir kullanımı yoktur....Devamı İçin Tıklayın
TERCAN BARAJI (1529 kez görüntülendi.)
Erzincan ilinde, Tuzla Çayı üzerinde baraj. 1988'de hizmete girdi. Su toplama hacmi 178 milyon m3, göl alanı 8,85 km2 sulama alanı 29.725 ha. Üzerinde kurulu hidroelektrik santralının kurululu gücü 15...Devamı İçin Tıklayın
TERCÜMAN-I AHVAL GAZETESİ (1912 kez görüntülendi.)
İstanbul'da yayımlanan gazete (1860-1866). Agâh Efendi tarafından, ilk özel Türkçe gazete olarak yayımlanmaya başladı (22 Ekim 1860). Önceleri yalnızca pazar günleri, sonra haftada üç gün çıktı. 11 Ma...Devamı İçin Tıklayın
ASTRAGAN NEDİR? (2759 kez görüntülendi.)
Dünya piyasasında en eski ve en çok aranılan bir kürk çeşidi. Adını, Hazar Denizi kıyısındaki önemli bir ticaret merkezi ve limanı olan, büyük çoğunluğunu Tatar ve Kazakların teşkil ettiği 300.000 nüf...Devamı İçin Tıklayın
GOLF NEDİR? (6573 kez görüntülendi.)
Golf. Küçük ve sert lastik topları sopalarla saha üzerindeki delikler arasında ilerletip, sahanın sonunda bulunan belirli bir deliğe düşürmek gâyesiyle oynanan oyun. Golf ilk olarak 1400 yıllarınd...Devamı İçin Tıklayın
İKTİSAT NEDİR? (2319 kez görüntülendi.)
İnsanların malları istihsal (üretim) etmek ve bunları istihlâk (tüketim) edilmek üzere toplumun çeşitli üyelerine dağıtmak için kıt veya sınırlı istihsal kaynaklarının (toprak, işgücü, makina gibi se...Devamı İçin Tıklayın
İL NEDİR? (3274 kez görüntülendi.)
Merkezî idârenin taşra birimlerinin en büyüğü; bir memleketin, bir vâli tarafından idâre edilen bölümlerinden her biri. Merkezî idârede millî varlığın devâmını sağlayan, kânunların uygulanması, kamu d...Devamı İçin Tıklayın
İLÂH NEDİR? (2962 kez görüntülendi.)
Tapılan varlık, tanrı. İlâh kelimesi, kökü esas alındığında, tapmak, şaşırmak, bocalamak, himâye ve huzur ihtiyâcı ile birisine teveccüh etmek, gizli olmak ve yüksek olmak mânâlarına gelmektedir. Keli...Devamı İçin Tıklayın
İLETKENLİK NEDİR? (20430 kez görüntülendi.)
İletken olma hâli. Cisimlerin veya ortamların, kütlelerinin bir noktasından diğerine ısı veya elektriği az çok iletmesi özelliği. Isı iletkenliği: Bir cismin ısıyı iletme kâbiliyeti. Isının yayılm...Devamı İçin Tıklayın
İLİK (Kemik iliği) NEDİR? (19611 kez görüntülendi.)
Kemik boşluklarını dolduran, yumuşak, damardan zengin doku. İlik; yağ, su, alyuvarlar ve akyuvarlar ihtivâ eder. Bâzı kemiklerde ise tamâmına yakını yağdan meydana gelen "sarı ilik" bulunur. "Kırmızı...Devamı İçin Tıklayın
İLK YARDIM NEDİR? (4057 kez görüntülendi.)
Âni bir yaralanma veya rahatsızlık karşısında, vak'ayı ilk görenler tarafından, bir hekimin müdâhalesine kadar yapılması gereken işler. Hastayı sâkinleştirmek ve güvenliğini sağlamak yanında fizikî ih...Devamı İçin Tıklayın
İLKBAHAR NEDİR? (2471 kez görüntülendi.)
İlkbaharda, güneşin ufuk üstünde kalma zamânı senelik ortalamadan başlayarak en büyük değerine erişir. Genel olarak hareketsiz olan bir kış devresinden sonra, bu devrede, bitkiler büyümeye başlar. Kuz...Devamı İçin Tıklayın
İLLER BANKASI NEDİR? (2481 kez görüntülendi.)
mahallî idârelerin (il özel idâresi, belediye, köy) yapacakları hizmetlerin gerçekleşmesi için kredi vermek, yatırım projelerinin yapılmasını sağlamak ve diğer bankacılık hizmetlerini yapmak gâyesiyle...Devamı İçin Tıklayın
İLTİHAP NEDİR? (2952 kez görüntülendi.)
Vücûdun, allerjisi olduğu kimyâsal veya fiziksel tahriş edicilere ve mikroorganizmaların sebeb olduğu lokal tahrişe verdiği cevap. İltihâbî her rahatsızlık -it (veya -itis) sonlanmasıyla ifâde edilir...Devamı İçin Tıklayın
İLYADA VE ODYSSEİA (17894 kez görüntülendi.)
Eski Yunan edebiyatının iki büyük destanı. Sözlü edebiyat ürünü olan bu eserlerin Homeros adlı bir şâire âit olduğu kabul edilir. Her iki eser de klâsik Yunan kültürü üzerindeki etkileriyle, Batı edeb...Devamı İçin Tıklayın
İMRALI ADASI (2673 kez görüntülendi.)
Marmara Denizinin en küçük adalarınan biri. Adanın yüzölçümü 10 km2 dir. Kuzey güney doğrultusunda 6 km uzunluğa ve 3 km genişliğe sâhiptir. En yüksek yeri (217 m) olan Türk Tepesi buradadır. Bu çizgi...Devamı İçin Tıklayın
İMROZ ADASI (GÖKÇEADA) (3944 kez görüntülendi.)
yeni adıyla Gökçeada olan bir adamız. Çanakkale Boğazının kuzeybatısında 274 km2lik bir alana sâhip, Çanakkale iline bağlı bir ilçedir. 1990 sayımına göre toplam nüfûsu 7947 olup, nüfus yoğunluğu 29'd...Devamı İçin Tıklayın
İNCİR AĞACI (Ficus carica) (4200 kez görüntülendi.)
Türkiye'de yetiştiği yerler: Ege veAkdeniz bölgesi. Mart-nisan aylarında çiçek açan, 1,5-6 m yüksekliğinde, süt taşıyan iki evcikli bir ağaç. Yabanî olarak bulunursa da, daha çok yetiştirilir. Yemi...Devamı İçin Tıklayın

bilgi ansiklopedisi ile ilgili kayıtlı 20 içerik görüntüleniyor.

Sponsorlu Bağlantılar

Aramanızla ilgili ilk harfi seçerek bilgilere ulaşabilirsiniz.

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri