tanımı ile ilgili bilgi kaynakları

REFERANDUM NEDİR? (36191 kez görüntülendi.)
Siyasî iktidar tarafından alınan bir kararın yönetilenler tarafından kabul edilip edilmediğini belirlemek için yapılan halkoylaması. Halkın yönetime doğrudan katılma biçimlerinden biridir. Birçok ...Devamı İçin Tıklayın
ÇEVRE NEDİR? (3818 kez görüntülendi.)
Çevre; insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır. İns...Devamı İçin Tıklayın
SİMETRİ NEDİR? (43289 kez görüntülendi.)
Simetri, ilki, belirsiz bir mükemmellik veya güzelliği yansıtan, bir muntazamlık veya estetik olarak hoşa giden bir orantılılık ve denge duygusu olarak; İkincisi kesin ve iyi tanımlanmış biçemsel sist...Devamı İçin Tıklayın
GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ NEDİR? (108550 kez görüntülendi.)
İnsanlar üzerinde olumsuz etki yapan ve hoşa gitmeyen seslere gürültü denir. Özellikle büyük kentlerimizde gürültü yoğunlukları oldukça yüksek seviyede olup, Dünya Sağlık Örgütü'nce belirlenen ...Devamı İçin Tıklayın
BARAJ NEDİR? (13564 kez görüntülendi.)
Suların depolandığı ve depolanan suların tepeden akıtılarak türbini ve jeneratörü çalıştırmasıyla elektrik enerjisinin üretildiği yerdir. Suların biriktirildiği yer baraj gölünü oluşturur. Baraj gölle...Devamı İçin Tıklayın
BASINÇ NEDİR? (4998 kez görüntülendi.)
Bir yüzey üzerine etkide bulunan dik kuvvetin, birim alana düşen miktarıdır. Katı, sıvı ve gazlar ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye bir kuvvet uygularlar. Kuvvetin kaynağı ne olursa olsun biri...Devamı İçin Tıklayın
BATARYA NEDİR? (2828 kez görüntülendi.)
Pil ve akümülatör gibi kimyevi enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren üreteçlerin seri ve paralel olarak gruplanması pil, ve akümülatör. Topçu sınıfında, belli sayıda personel, silah ve cihazdan meyd...Devamı İçin Tıklayın
BAĞIMSIZ NE DEMEKTİR? (2490 kez görüntülendi.)
1. Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, özgür, hür davranış şeklidir. "Konsolosların her biri bağımsız bir vali gibi davranırdı."- N. Cumalı ...Devamı İçin Tıklayın
BESİN NEDİR? (3344 kez görüntülendi.)
Besin, yaşamı sürdürmek için gereksinim duyulan inorganik ve organik kimyasal maddeleri topluca belirten terim. Besin maddelerini oluşturan temel bileşenler, besin zinciri çevriminin birer parçası...Devamı İçin Tıklayın
BİYOGAZ NEDİR? (2332 kez görüntülendi.)
Biyogaz organik maddelerin anaerobik (oksijensiz) ortamda, farklı mikroorganizma gruplarının varlığında, biyometanlaştırma süreçleri (havasız bozunma- biyolojik bozunma - mikrobiyal bozunma - anaerobi...Devamı İçin Tıklayın
ÇÖZÜNÜRLÜK NEDİR? (2972 kez görüntülendi.)
Katı, sıvı ya da gaz evredeki bir maddenin, belirli koşullarda bir çözücü ile homojen bir çözelti oluşturabilmesinin sınırı. Çözünürlük, genellikle 100 gram çözücü içinde doymuş bir çözelti oluşturaca...Devamı İçin Tıklayın
ESNEMEK (2200 kez görüntülendi.)
Genellikle yorgunluk anlarında ya da uykunun bastırdığı hâllerde ağır ve derin bir şekilde soluk alıp verme. Beynin bazı bölümlerinde geçici bir oksijen azlığından meydana gelen esnemenin başlıca nede...Devamı İçin Tıklayın
ESANS NEDİR? (3901 kez görüntülendi.)
Çiçek, yaprak ve köklerdeki (limon, portakal, bergamot yağı vb.) uçucu yağların ve koku maddelerinin alkolde çözünmesinden elde edilen yoğun çözelti. Doğal esanslar, bitkinin kokulu bölümünün % 96'lık...Devamı İçin Tıklayın
ENLEM NEDİR? (6598 kez görüntülendi.)
Bir noktanın ekvatora olan uzaklığı bakımından konumu. Ekvatorun enlemi 0°, kutuplarınki 90° olarak kabul edilerek yeryüzündeki herhangi bir yerin enlemi buna göre belirlenir. Bir noktadan geçen paral...Devamı İçin Tıklayın
FABL NEDİR? (46962 kez görüntülendi.)
Kişileri çoğunlukla hayvanlar, kimi zaman da bitkiler ve cansızlar olan ve bir ahlâk dersi vermek amacıyla söylenmiş kısa öykü. Masal kapsamında da değerlendirilir. Çoğunun sonunda öyküden çıkarılması...Devamı İçin Tıklayın
FANTASTİK NE DEMEKTİR? (8339 kez görüntülendi.)
Hayal ürünü, gerçekdışı olayları, kişileri konu edinen edebiyat ürünleri için kullanılır. Destanlar, fantastik edebiyatın ilk örnekleri sayılmaktadır. Eski Yunan ve Lâtin edebiyatlarında gördüğümüz ep...Devamı İçin Tıklayın
FAY NEDİR? (3158 kez görüntülendi.)
Yerkabuğunda depremler sonucunda ortaya çıkan kırık. Fay, ayrı zamanlarda sıkışıp sertleşmiş katmanların dikey doğrultuda yer değiştirirken kırılarak, kırılma düzlemi boyunca kayıp çökmeleriyle oluşur...Devamı İçin Tıklayın
GAGA NEDİR? (2744 kez görüntülendi.)
Genel olarak kuşlarda ağzın bir uzantısı biçiminde, değişik büyüklükte boynuz yapısında, katı ve çıkıntılı organ. Yalnızca kuşlarda değil birçok hayvanda aynı oluşuma rastlanır. Gagalı hayvanların çoğ...Devamı İçin Tıklayın
EROZYON NEDİR? (22011 kez görüntülendi.)
Erozyon (toprak aşınımı), toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın su ve rüzgarın etkisiyle aşınması ve taşınması olayıdır. Erozyonun başl...Devamı İçin Tıklayın
HACİZ NEDİR? (2829 kez görüntülendi.)
Borçlunun parasına, aylığına ya da malına icra dairesince el konulması. Borçlunun mallarına haciz konulabilmesi için, hacizle sonuçlanacak olan takibin kesinleşmesi gerekir. Takibin kesinleşmesi için,...Devamı İçin Tıklayın

tanımı ile ilgili kayıtlı 20 içerik görüntüleniyor.

Sponsorlu Bağlantılar

Aramanızla ilgili ilk harfi seçerek bilgilere ulaşabilirsiniz.

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri