10. Sınıflar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları

10. Sınıflar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları

SORU 1) Aşağıdakilerden hangisi Kuran okumayla ilgili yanlış bir bilgidir? (5 PUAN)

a) Kuran okumak ibadettir.                                      b) Kuranı anlamaya çalışmalıdır.

d) Kuran okurken Allah’la iletişim kurmuş oluruz.   e) Kuranı anlamak değil, sadece okumak önemlidir.

 

SORU 2) Aşağıda verilen Peygamber-Kutsal Kitap eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık vardır?       (5 PUAN)

a) Hz. Musa (a.s)- Tevrat            b) Hz. Davut (a.s)-Zebur           c) Hz. İsa (a.s)-İncil                   d) Hz. İbrahim(a.s)-Talmut

 

SORU 3) Aşağıda verilenlerden hangisi insanın Allah’la olan doğru iletişim yollarından biri değildir?    (5 PUAN)

a) Dua             b) Kur’an okuma      c) Türbe ziyareti                     d) Namaz

 

SORU 4) Peygamberlerin sıfatları arasında yer alan; akıllı,zeki ve uyanık anlamlarına gelen kelen           kelime hangisidir?  (5 PUAN)

a) Sıdk                    b) Emanet                          c) İsmet                     d) Fetanet

 

SORU 5) İslam dini insanlara çalışmayı emreder. Kul olarak üzerine düşeni yaptıktan sonra gerisini Allah’a teslim olarak O’na havale etmeyi onun iradesine teslim olup sığınmayı öğütler. Bu gibi insanın kendisini aşan durumlarda Allah’a güvenip sığınmasına ne ad verilir?         (5PUAN)

a) Tevekkül                           b)Kaza                 c)Kader                      d)Bağlanma

 

SORU 6) Peygamberler konusunda, hangi cümledeki bilgi yanlıştır?         (5 PUAN)

a) Her insan topluluğuna bir peygamber gönderilmiştir.

b) Müslümanlar, peygamberler arasında hiçbir ayrım yapmazlar.

c) Peygamberleri insanlardan ayıran en önemli özellik, Allah’tan vahiy almalarıdır.

d) Peygamberler, zeki, güvenilir ve doğru sözlü olmalarına rağmen, bizler gibi insandır günah işleyebilir.

 

SORU 7) Allah’ın güzel isimleri arasında yer alan, yarattıklarını koruyup gözetmesi anlamına gelen isim hangisidir?   (5 PUAN)

a) Hafîz                   b) Rezzak                 c) Settar                  d) Gaffar

 

SORU 8) Aşağıdakilerden hangisi kendisine suhuf indirilen peygamberlerden biri değildir?        (5 PUAN)

a) Hz. Adem             b) Hz. İdris               c) Hz. İbrahim           d) Hz. Yusuf

 

SORU 9) “Evrende, doğada, son derece hassas bir ölçü ve düzen vardır. Bu eşsiz düzenin kendiliğinden veya tesadüfen meydana gelmesi mümkün değildir. Bu düzeni sağlayan yüce bir varlık bulunması gerekir, o da Allah’tır.”

Yukarıda anlatılan delil, Allah’ın varlığıyla ilgili delillerden hangisidir?  (5 PUAN)

a) Hudus delili           b) İmkan delili          c) Nizam delili           d) İlk muharrik delili

 

SORU 10) Ahirette insanların diriltilip bir araya toplanacakları yere ne ad verilir?  (5 PUAN)

a ) Makber               b) Mahşer                c) Kabir                   d) Kıyamet

 

SORU 11) Allah’ın zatî sıfatları sadece O’na ait özellikleri anlamına gelir. Aşağıda verilenlerden hangisi bu sıfatlardan biri değildir? (5PUAN)

a) İrade              b) Vücut                    c) Bekâ                 d) Vahdaniyet

 

SORU 12) Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özellikleri arasında yer almaz?    (5 PUAN)

a) Çok hızlıdırlar               b) Nurani varlıklardır.             c) Günah işlemezler.             d) Bazı meleklerde isyan özelliği vardır.

 

SORU 13) “Yüce Allah’ın eşinin ve benzerinin bulunmaması; O’nun yarattığı varlıklardan hiçbirine benzememesi” anlamına gelen sıfat hangisidir?  (5 PUAN)

          a) Beka                   b) Tekvin                 c) Muhalefetün lil havadis               d) Kıyam bi nefsihi

 

SORU 14) Aşağıdaki Allah’ın sıfatlarıyla anlamlarını eşleştiriniz.     (5 PUAN)

a) İlim                                        Allah’ın varlığının kendinden olması.

b) Beka                                       Allah’ın ezeli olması.

c) Vahdaniyet                             Allah’ın bir tek olması.

d) Kıyam bi Nefsihi                    Allah’ın her şeyi bilmesi.

e) Kıdem                                    Allah’ın sonsuz olması.

 

SORU 15) Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.  (5 PUAN)

a- (     ) Kuran-ı Kerim dışındaki diğer kutsal kitaplara da Allah’tan geldiği şekliyle inanmak, inanç esaslarındandır. 

b- (     ) İlahi kitaplar Allah’ın “Kudret” sıfatının bir sonucudur.

c- (     ) Allah, varlıkları yarattıktan sonra onları kendi haline bırakmıştır.

d- (     ) Evrenin varlığının sona ermesi, Mikail adlı meleğin sûra üflemesiyle gerçekleşecektir.

e-(      ) Günahından tevbe eden kimse, hiç günah işlememiş gibi olur.

 

SORU 16) Aşağıdaki ayetlerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.                (10 PUAN)

a)Şunu iyi bilin ki üzerinizde ………………………………………………vardır…………………………..……………bilir.”

b)“ Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara)………………………….…………………………………………..veririm. O halde (kullarım da ) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar.”

 

SORU 17) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz. (15 PUAN)

a) Peygamberler Allah’tan aldıkları mesajları ilave ve eksiltme yapmaksızın insanlara bildirirler. Onların bu niteliğine…………………………………….denir.

b)…..……………….: İşlediği bir günah veya hatadan pişmanlık duyarak bir daha yapmamaya karar vermek ve Allah’tan bağışlanma dilemeye denir.

c)Temel inanç esasları (İmanın şartları)…………………………………....………………………………………......... olmak üzere  6 tanedir.

Ünal KARAMAN                 Başarılar dilerim…

DKAB Öğretmeni

Sponsor Bağlantılar:

Editör tarafından paylaşılan bu içerik 2758 kez görüntülenmiş.

10. Sınıflar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları soru bankası soru sitesi indirmesiz sorular indirmeden sorular üyeliksiz çalışma soruları sınavlara hazırlık

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri