100 Temel Eser Eşref Saat Performans Ölçme Sınav Soruları ve Cevapları

1) Aşağıdakilerden hangisi Ernest Renan'ın verdiği öğütlerden biri değildir?

A) Dürüst olmak

B) Çalışmak

C) Aşka ihanet etmemek

D) Düzenli olmak

 

2) “75 yaşına varan bir âlim 'Ah kâbil olsa da köşe başlarında şapkamı gelene geçene uzatsam da boş geçirdikleri vakitleri içine atmaları için yalvarsam.' demiştir."

Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

 1. Vaktimizi boş yere harcamamalıyız.
 2. Geç vakitlere kadar çalışmamalıyız.
 3. Gençliğin kıymetini bilmeliyiz
 4. Boş vakitlerimizin değerini bilmeliyiz.

 

3) “…Şimdi bir kitap okuyorum. Bu kitabın muharriri: İnsan kafası, diyor, sahibinin yapmak istediği şeyi yapmak çarelerini mutlaka bulacak şekilde yaratılmış bir cihazdır.”

Yukarıdaki düşünceyle aşağıdaki sözlerden hangisi anlamca çelişmektedir?

 1. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz.
 2. Zafer benimdir, diyebilenlerindir.
 3. Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz.
 4. Su akar, yolunu bulur.

 

4) "Hepinizin ulaşmak istediğiniz fakat ulaşınca da kötülediğiniz bir insan hali vardır: İhtiyarlık. Dünyada ihtiyarlığa dair yazılmış kitapların en güzellerinden biri ………eseridir." 

Yukarıdaki metinde bahsedilen eser kime aittir?

 1. Cicero’ya
 2. Aristo’ya
 3. Andre Maurois’e
 4. Andre Luguet’e

 

5) Aşağıdakilerden hangisi nikbin ve bedbin sözcüklerinin anlamıdır?

 1. İyimser- kötümser
 2. Yaşlı- genç
 3.  Zengin-fakir
 4. Üzüntü-Neşe

 

6) Aşağıdakilerden hangisi normal insana ait özelliklerden biri değildir?

 1. Alçakgönüllü olması
 2. Hayatta bir tek dostunun olmaması
 3. Kendisinden çok etrafındakilerle meşgul olması
 4. Üzüntü ve sevinçleri dünyanın tabii hali sayması

 

7) Aşağıdakilerden hangisi esere ait özelliklerden biri değildir?

 1. Yazar kendi düşüncelerini anlatmıştır.
 2. Radyodaki söyleşilerini kitapta toplamıştır.
 3. Düşüncelerini örneklerle anlatmıştır.
 4. Olağanüstü olaylara yer verilmiştir.

 

8) “…Sizin için günün hangi saati iyidir, buradan bir şey söyleyemem ama bana sorsalar saatlerin en iyisi ne akşam saatidir, ne öğlen saati, ne de sabah saati. İnsanlar için en iyi saat muhakkak ki, şu nasıl işlediği pek de bilinmeyen adına “Eşref Saat” dediğimiz saattir."

Yukarıdaki paragrafa göre Eşref Saat ne demektir?

 1. Günün erken zamanı
 2. Tatil zamanı
 3. İsteklerin gerçekleştiği zaman
 4. Sinirlerin gerildiği zaman

 

9) Aşağıdakilerden hangisi eserde geçen söyleşi başlıklarından biri değildir?

 1. Talihe Dair
 2. Gençliğe Dair
 3. İstemeye Dair
 4. Sevmeye Dair

 

10) "...Hani ihtiyarın biri yolda iki kat olmuş, bastonuna dayana dayana güç hâlle gidiyormuş. Babasının elinden tutup yürüyen bir ufak çocuk, insanoğlu günün birinde belini dik tutmasının bile başarılması güç bir hadise olduğunu bilmediği için onu yerde bir şey arıyor zannetmiş ve babaına dönüp: 'Baba! Ne arıyor?' diye sormuş." (Şükürler Olsun)

İhtiyar ne aramaktadır?

A) Yüzüğünü

B) Düğmesini

C) Gençliğini

D) Anılarını

 

11) “Bir zamanlar Mein balıkçısı diye talihi ile meşhur bir adam vardı. Mein sahillerinde balık pek az tuttuğu halde bu adam ne zaman balığa çıksa boş dönmez sepetler dolusu balıkla dönermiş. Bir gün balıkçı ölmüş. Adamın balık avından boş dönmemesinin sebebi o zaman anlaşılmış." (Talihe Dair)

Adamın balık avından boş dönmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Talihli olması.
 2. Balığa ve suya dair çok kitap okuması.
 3. Denizi çok sevmesi.
 4. Mesleğinin aşığı olması.

 

12) "…Daima daha iyiye doğru! Ama kendi başımıza, tek başımıza yahut kendi çoluğumuzla çocuğumuzla beraber değil, cemiyet halinde daima daha iyiye doğru çalışarak bizden ileriye gitmiş olanları geri çekmeyi bir an düşünmeden onlara yetişmek için, onlarla kol kola yürümek için ileriye doğru!" (Gönül Zenginliğine Dair)

Yukarıdaki paragrafta asıl anlatılmak istenen nedir?

A) Başkalarının zenginliğini kıskanmamalıyız.

B) Çocuklarımızın geleceği bizim elimizdedir.

C) Biz ileriye giderken başkaları geri kalmalı.

D) Başkalarını engellemeden, hep birlikte başarıya ulaşmalıyız.

 

13) "-Sana, benim bu hâlim biraz garip görünüyor değil mi? Hakkın var. Ben her basamağı aştığımda Allah'ıma bir kere şükrediyorum. Sen şimdi bunun manasını anlayamazsın. Fakat bir gün gelecek, sen de merdiven basamağını aşmanın dahi bir kere değil, bin kere şükretmeye değer bir hadise olduğunu işte ancak o zaman anlayacaksın." demiş. (Şükürler Olsun)

Yukarıdaki paragrafa göre, insanın merdiven çıkmaya bile şükretmeye değer olduğunu anlayacağı zaman aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Spor yaptığı zaman

B) Sağlığını yitirdiği zaman

C) Yaşlandığı zaman

D) Merdiven çıkamadığı zaman

 

14) Yazarın “ İki Sır “ söyleşisinde bahsettiği sırlar aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Mutlu ve neşeli olmanın sırları
 2. Zengin olmanın sırları
 3. Ünlü olmanın sırları
 4. Başarılı olmanın sırları

 

15) Aşağıdakilerden hangisi eserde “Tesadüflere Dair” söyleşisinde bahsedilen olaylardan biri değildir?

 1. Newton’un yer çekimini bulması
 2. Edison’un ampulü bulması
 3. Pastör’ün kuduz aşısını bulması
 4. Fleming’in Pencilline’i bulması

 

16) "...Ama şunu bilmeliyiz ki canımızdan aziz bildiğimiz bu çocukları kollarından tutup mektebe göndermekle ana baba olarak vazifemizi tamamlamış olmuyoruz. Onların yalnız okumuş, bilmiş bir insan olarak yetişmelerinden daha mühim olan bir şey var..." (Çocukların Ana ve Babalarından Bekledikleri)

Yazara göre, ana babaya düşen daha mühim görev aşağıdakilerden hangisidir?

A) İyi insan olmaya doğru onları yöneltmek

B) Bilgili birer insan olarak onları yetiştirmek

C) Çocukların kollarından tutup mektebe götürmek

D) Çocuklarının kendi ayakları üstünde durmasını sağlamak

 

17) "Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi." sözü kime aittir? (Şükürler Olsun)

A) Kanuni Sultan Süleyman

B) Oktay Rıfat Horozcu

C) Orhan Veli Kanık

D) Fatih Sultan Mehmet

 

18) "…Pekâlâ, hatırlayacaksınız: İkinci Dünya Harbi patlamadan evvel Almanya’da baş gösteren işsizliğe bir çare olmak için birtakım boş gezen adamları toplayıp onlara iş gördürüyormuş hissini vermek için dibi delik fıçılarla su taşıtmışlardı.”

Yukarıdaki paragrafta anlatılanlar hangi söyleşiye aittir?

 1. Yaşama Zevki
 2. Daha İyi Olabilir
 3. Faydalı Bir İş Görmek Zevki
 4. Talihe Dair

 

19) “Sonra... evet sonra bir milyonerin evine gittik. Türkleri çok sevdiği için adam bizi ancak bir pazar günü akşam yemeğini tahsis edebildi. Meğer koca milyoner pazar günleri de akşama kadar çalışırmış.”

Aşağıdakilerden hangisi adamın pazar günleri çalışmasının sebebidir?

 1. Açgözlü olması
 2. Eşinin isteklerinin hiç bitmemesi
 3. Türk’ün gücünü göstermek istemesi
 4. Daha iyiye ulaşmak istemesi

 

20) “…Bir destanı yazmaya karar verirseniz ona küçük şiirlerle başlamalısınız.”

Yukarıdaki sözü açıklayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Destan büyük, şiirler küçük yazılardır.
 2. Büyük insanlar büyük işler başarır.
 3. Küçük işleri başara başara büyük işlere ulaşılır.
 4. Küçük işleri küçümsememeliyiz.

21) Aşağıdakilerden hangisi yazarın “Tatlı Dile Dair” söyleşisinde tatlı dil ile ilgili söylediği söz ve deyimlerden biri değildir?

 1. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
 2. Dilinden bal damlamak
 3. Dil yarası yaraların en derinidir.
 4. Dilin kemiği yoktur.

22) Aşağıdakilerden hangisi yazarın eserde insanlara verdiği telkinlerden biri değildir?

A) Hayatı sevmek

B) İyi olmak

C) Güçlüklerden yılmamak

D) Erken evlenmek

 

23) “Mesela başkalarının kusurlarını görmekte, kabiliyetsizliklerini açığa vurmakta pek samimi olan insanlara siz de rastlamışsınızdır. Bunların görüş kabiliyetleri bazen insanı hayretler içinde bırakır fakat buna mukabil kendi kabiliyetsizliklerini ve kusurlarını kendi kendine itiraf eden ne kadar az insan vardır.” (Kendi Kendimizi Anlatmaya Dair)

Yazar yukarıdaki paragrafta neyi eleştirmektedir?

 1. Başkalarının kusurunu görmemeliyiz.
 2. Başkalarının kusurları yerine kendi kusurlarımızı görmeliyiz.
 3. İnsanları olduğu gibi kabul etmeliyiz.
 4. Kusursuz olmalıyız.

 

24) “Bizim hekim diyor ki: 'Kendisiyle görüştüğüm zaman insan kalbinin bir başka cephesi üzerinde bizim burada yaptığımız çalışmalardan birkaçı hakkında kendisine izahat verdim. Söylediklerimi kalple hiç meşgul olmamış bir hekim gibi hayretler içinde dinledi ve izahatımı çok dikkate değer buldu.'"

Yukarıdaki paragrafa göre hekimin kendi alanıyla ilgili konuyu hiçbir şey bilmiyormuş gibi dinlenmesinin sebebidir?

 1. İyi bir hekim olmaması
 2. Konuyu bilmiyor olması
 3. Karşısındakini kırmak istememesi
 4. Alanında en iyi olmak için her bilgiyi öğrenmek istemesi

 

25) Aşağıdakilerden hangisi yazarın eserde bahsettiği konulardan biri değildir?

 1. İnsan isterse her şeyi başarabilir.
 2. Zamanımızı iyi değerlendirmeliyiz.
 3. Her yaşın bir güzelliği vardır.
 4. Kötü davranışlar kalıtsaldır.

 

CEVAP ANAHTARI

1) D 2) B 3) D 4) A 5) A 6) B 7) D 8) C 9) D 10) C 11) B 12) D 13) A 14) A 15) C 16) A 17) A 18) C 19) D 20) C 21) D 22) D 23) B 24) D 25) D

Sponsor Bağlantılar:

dersimiz.com tarafından paylaşılan bu içerik 995 kez görüntülenmiş.

100 Temel Eser Eşref Saat Performans Ölçme Sınav Soruları ve Cevapları Türkçe dersi soru bankası soru sitesi indirmesiz sorular indirmeden sorular üyeliksiz çalışma soruları sınavlara hazırlık

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri