10.Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

ESDAL 10. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI
ADI:                                                      SOYADI:                                    NUMARASI:                     SINIFI:

 1) Müjdeleyici -Rahmet - Şefkat - Uyarıcı  Peygamber efendimizin özelliklerinden olan bu kelimeleri aşağıdaki boşluklara uygun gelecek şekilde yazınız
 "Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok ................ merhametlidir."
"Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir şahit bir .............. ve bir................ olarak gönderdik"
"(Rasulüm!) Biz seni ancak alemlere ............olarak gönderdik"


2) "Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır." "Sana ancak (Allah'ın emirlerini) tebliğ (anlatmak, açıklamak) düşer. Hesap yalnız bize aittir." Kur'an-ı Kerimdeki bu ayetler Peygamberimizin hangi özelliğini ifade etmektedir?
A)Rahmet Peygamberi oluşunu 

B)Kur'an-ı Kerimi açıklayıcı oluşu 

C)Hz. Muhammedin Peygamber oluşunu

D) Peygamberin uyarıcı oluşunu 

E)Peygamberimizin Allah'tan vahiy alışını


3)Allah, peygamberleri niçin insanlardan göndermiştir? Açıklayınız.


4)İslam'ın temel kaynaklarından Kur'an-ı Kerimi Peygamberin hadisleri ile açıklanmasını ve gerekliliğini örnek vererek açıklayınız.

 

5)Aşağıdaki hangi şıkta namazın içindeki ve dışındaki farzların her ikisinden de bahsedilmiştir?
A)Kıyam- Secde- Rüku          B)Kıraat(okuma)-Rükü- Başlama tekbiri              

C)Niyet- Vakit- Kıble           D)Kıble-Setr-i avret(giyinik olmak)- Vakit                  E)Elbisenin temiz olması- Rüku- Niyet


6)Bir günlük namazda (5 vakit) kaç rekat farz kaç rekat sünnet namazı vardır?
A)17 rekat sünnet 18 rekat farz   B)18 rekat sünnet 20 rekat farz  

C)20 rekat sünnet 17 rekat farz    D)15 rekat sünnet 17 rekat farz    E)20 rekat sünnet 20 rekat farz


7)"Kişi, ibadetleri, kendinden beklenen güzel ve ahlaki davranışları yapmazsa imandan çıkmaz, ama imanın olgunluğunu kaybederek inancını zayıflatmış olur." "İnanç, yalnızca kalpte yaşatılabilecek basit bir duygu değildir, ancak ibadetlerle eyleme dönüşür "Bu cümlelerden çıkarılacak kavram ilişkisi aşağıdaki hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A)Salih amel-namaz ilişkisi      B)İbadet- Salih amel ilişkisi     

C)Ahlak- İbadet ilişkisi      D)İbadet- iyi insan olma ilişkisi       E)İman- ibadet ilişkisi


8)"Biz kıyamet gününde adalet terazileri koyacağız. Orada hiçbir kimseye herhangi bir haksızlığa uğratılmayacaktır. Bir hardal tanesi kadar bile olsa getirir, mizana(ilahi teraziye) koyarız. Hesap görücüler olarak biz yeteriz." Bu ayette aşağıdaki hangi terimden bahsedilmektedir?
A)Ahirete iman             B)Kader ve Kazaya iman      

C)Hayır ve Şerrin Allah'ın yaratmasına iman     D)Allah'a iman               E)Kitaplara iman


9)Aşağıdaki sıfatların hangisinde Allah'ın zati ve subiti sıfatları birlikte verilmiştir?
A)Vücut- Vahdaniyet- Beka      B)İlim-Basar- Kelam       

C)Tekvin- İrade-Hayat         D)Vahdaniyet- Semi-İrade       E)Hayat-İlim-İrade


10)Hz. Peygamber (s.a.v.) tebliğe niçin en yakınlarından başlamıştır?


11)İslam'ın temel kaynaklarından Kur'an-ı Kerimde Allah insanlara emir ve yasaklar, öğütler vererek insanlara hem bu dünyanın hem de ahiret hayatının mutluluk, huzur ve kurtuluşuna yöneltmektedir. Aşağıdaki  ayette bahsedilen öğretiler en çok ve doğru olarak hangi şıkta verilmiştir. "Ey (örtüsüne) bürünüp sarınan (Resulüm)! Kalk ve (insanları) uyar. Sadece Rabbini büyük tanı. Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terk et. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma. Rabbinin rızasına ermek için sabret."( Müddesir suresi 1-7. Ayetler)
A)İnsanları uyarmak-Temiz olmak-Namaz kılmak          

B)Sabretmek-Adaletli olmak-Temiz olmak       dersimiz.com     

C)Kötü şeyleri terk etmek-Temiz olmak-Sabretmek     

D)İnsanları uyarmak-Allah'ı büyük tanımak-Şefkatli olmak   

E)Yapılan iyiliği başa kakmamak-Temiz olmak-Sadaka vermek


12)"İman edip Salih amel işleyenlere ne mutlu! Onların sonunda varacakları yer ne güzel!" "İyi iş, güzel amel yapanlara daha güzeli ve daha fazlasıyla karşılık vardır. Yüzlerine ne kara (siyah) bulaşır ne de aşağılanırlar. Cennet ehli işte bunlardır. Orada ebedi kalacaklardır." Verilen bu ayeti kerimelerde verilmek istenen öğreti ilişkisi aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)Salih amel-Düzenli olmak   B)Çalışkan olmak-Dürüst olmak  

C)İyilik yapmak-Cesur olmak  D)Ahlaklı olmak-Temiz olmak  E)Salih amel-Cennet


13)"Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık" bu ayette verilmek istenen mesaj nedir?
A)Allah'ın varlığı ve birliği        B)Salih amel              C)Allah'ın rızıklandırması              D)Peygamberlerin varlığı  


14)Tabiat olaylarını idare eden melek ile Kabirde sorguyu gerçekleştiren melek hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A)Mikail-Münker Nekir           B)Cebrail- Kiramen Katibin        

C)Azrail-İsrafil                D)İsrafil- Münker Nekir                 E)Mikail- Kiramen Katibin


15)".O'nun(Allah'ın) katında her şey bir ölçü(planlama) iledir." "De ki, Allah'ın bizim için takdir ettiğinden başkası gerçekleşmez. Mevlamız, sahibimiz odur. Onun için müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler." Bu ayetlerden imanın altı şartından hangisine vurgu yapılmaktadır?
A)Kitaplara iman   B)Kader ve Kazaya iman   C)Meleklere iman   D) Peygamberlere iman  E)Kelimeyi Şehadet


16)Haccın farzları nelerdir? Yazınız
17)İslam'ın beş şartından birisi olan zekâtın, bireysel ve toplumsal faydalarınız yazınız
18)İslam'ın beş şartından birisi olan orucun, bireysel ve toplumsal faydalarınız yazınız
19)Kur'an-ı Kerim bize temel olarak hangi bilgileri vererek yol göstermeyi amaçlar?
A)Doğru davranışı-Doğa olaylarının nasıl oluştuğu-İnsanın nasıl yaratıldığı             

B)İnsana zararlı ve faydalı şeyleri-Doğru inancı-Temizliği 

C)Ahiret hayatını-Cennet ve Cehennemi-Tarihi olayları                     

D)Doğru inancı-Doğru davranışları-Doğru bilgiyi  

E)Namazın nasıl kılınacağı-Peygamberlerin hayatı-Doğru davranışlar


20)İbadetin çeşitleri nelerdir örnekler vererek yazınız?
Not: Her soru "5" puandır.                                         Başarılar dilerim

Sponsor Bağlantılar:

Reşit Akyüz tarafından paylaşılan bu içerik 20985 kez görüntülenmiş.

10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları Soru Bankası Soru Sitesi İndirmesiz İndirmeden Reşit Akyüz

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri