10.Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1.dönem 2.yazılı sınav soruları

1-"Yüce Allah'ın emir ve yasaklarına uymaya; Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan davranışlara" ne denir?

A)İbadet         B)Dua         C)Tevbe             D)Salât

 

2-Aşağıdakilerden hangisi Peygamberlerin ortak özellikleri arasında yer almaz?

A)Güzel ahlak            B) Doğru ve güvenilir olmak       C)Akıllı ve zeki olmak     D)Kırk yaşını tamamlamış olmak

 

3- "İnsanın günahlarından pişman olup, Yüce Allah'a yönelip bağışlanma dilemesine" ne denir?

A)İstirham        B)Kader      C) İnanç      D) Tevbe

 

4- Yüce Allah tarih boyunca insanları uyarmak ve onlara rehberlik etmek için birçok peygamber göndermiştir; bu peygamberlerin bir çoğunun ismi Kur'an'da geçmez. Kur'an-ı Kerim'de kaç peygamberin ismi geçmektedir?

A)yirmi beş     B) otuz    C) yirmi     D) yüz yirmi altı

 

5-"Sadece Allah'a özgü ve Yüce Allah'ın öz varlığıyla ilgili" özelliklerine ne ad verilir?

 A)Zatî sıfatlar   B)Subuti sıfatlar  C) Külli irade  D)Sıfatı Mutlak

 

6-" Yüce Allah yaratılmış varlıklardan hiçbirisine benzemez. Düşündüğümüz her şeyin ötesinde aşkın bir varlıktır." Bu tanım aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A) Vücut    B) Kıdem    C) Muhalefetün lil havadis   D)Kudret

 

7- "Yüce Allah'ın varlığının sonunun olmamasına, Allah'ın ölümsüz, ebedî olmasına" ne ad verilir?

A) Tekvin         B)Kıdem      C)İlim       D)Bekâ

 

8- "Bir şey yaratmak istediği zaman Onun yaptığı «Ol» demekten ibarettir. Hemen oluverir.
Her şeyin üstünde tasarruf sahibi(hükümrân) olan Allah, ne yücedir; ve hepiniz O'na döndürüleceksiniz!." (Yasin:82,83)

"Yukarıdaki ayetlerde Yüce Allah'ın hangi sıfatı/sıfatları geçmektedir?

A)ilim      B)irade,tekvin       C)Kıdem,kelam     D)vahdaniyet

 

9- "(İnsanlar!) Sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz, ancak tek bir kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Unutulmasın ki, Allah her şeyi işiten ve görendir." (Lokman 28)

"Yukarıdaki ayette Yüce Allah'ın hangi sıfatı/sıfatları geçmektedir?

A) Hayat,semi      B)Semi,basar   C) Kelam,vücut     D)Kıdem

 

10-Peygamberlere vahiy getiren melek hangisidir?

A)Mikail        B)İsrafil        C)Rıdvan       D)Cebrail

 

11-Aşağıdakilerden hangisi Kuran okumayla ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Kuran okumak ibadettir. dersimiz.com                    B) Kuranı anlamaya çalışmalıdır.

C) Kuran okurken Allah'la iletişim kurmuş oluruz.        D) Kuranı anlamak değil, sadece okumak önemlidir.

  

12-Zebur  hangi peygambere gönderilmiştir?

A)Hz. İsa     B)Hz. Davut    C)Hz. Musa    D)Hz. İbrahim

 

13-İnsanların kıyametten sonra yeniden diriltilip, dünyada yapıp ettiklerinden  hesap vermek üzere toplanacakları yere ne ad verilir?

A)Mahşer         B)Kabir       C)Mizan         D)Sırat

 

14- "Yüce Allah'la insanın iletişim kurma yolarının başında gelir. En önemli ibadetlerdendir. Ergenlik çağına giren her Müslümana farzdır. Günlük yerine getirilmesi gerekir." Yukarda söz edilen ibadet hangisidir?

A)Hac          B)Namaz         C)Oruç              D)Zekat

 

15- Aşağıdakilerden hangisi meleklerin genel özellikleri arasında yer almaz?

A) Nurdan yaratılmışlardır.       B) Cinsiyetleri yoktur. 

C) Günah işlemezler.               D)Geleceği bilebilirler.

 

16-Aşağıdaki ifadelerden hangisi İhlas Suresi'nin anlamı içerisinde yer almaz?

A) De ki: O Allah birdir.          B) O doğur­mamış ve doğmamıştır.

C) O, kalplerin özünü bilir.     D) Onun hiçbir dengi ve benzeri  yoktur.

 

17- İnsan Hesap Günü'nde aşağıdakilerden hangisinden sorumlu tutulacaktır?

A)Ailesinden     B) İradesiyle yapıp ettiklerinden

C)Irkından ve soyundan              D)Cinsiyetinden

 

18-Yüce Allah'ın her şeyi önceden bilip belli  ölçü ve yasalar çerçevesinde planlamasına ne ad verilir?

 A)Kader      B)Cüz'î İrade      C)Kaza       D)Tevekkül

 

19- Kur'an'da " yağan yağmurla kuru toprağın tekrar canlanması ve yeşermesi" neye örnek olarak gösterilmiş olabilir?

A) Ölümden sonra yeniden dirilişe  B) Ölümden sonra hesaba çekilmeye    C) Yüce Allah'ın affına    D) Ziraattaki yeniliklere

 

20-"Kullarım sana, beni sorduklarında (bilsinler ki) ...........; dua edenin yakarışına her zaman karşılık veririm: Öyleyse onlar da  benim davetime uysunlar  ve Bana inansınlar ki doğru yolu bulabilsinler."   (Bakara suresi 186)

  Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  

A)Ben çok merhametliyim     B) Ben çok yakınım      C)Ben çok affediciyim     D)Ben Allah'ım

 

     Başarılar dilerim. Vefa Eroğlu

Her soru 5 puandır!         Süre: 40 dakika

Sponsor Bağlantılar:

Abdullah Kul tarafından paylaşılan bu içerik 6513 kez görüntülenmiş.

10.Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1.dönem 2.yazılı sınav soruları soru bankası soru arşivi indirmesiz sorular indirmeden Abdullah Kul

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri