11. Sınıf İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları

11. SINIF İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI

AŞAĞIDAKİ SORULARDA DOĞRU ŞIKKI İŞARETLEYİNİZ?

1-Mustfa Kemal aşağıdaki okullardan hangisine gitmemiştir?

A)Manastır Askeri İdadisi   B)Selanik Askeri Rüştiyesi   C) Selanik Askeri İdadisi D) İstanbul Harp Okulu  E) Şemsi Efendi Okulu

 

2-Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in etkilendiği kişilerden birisi değildir?

A) Ziya Gökalp   B) Volter   C)Fethi Okyar   D) Ziya Gökalp   E) J.J.Russo

 

3-Mustafa’ya hangi okulda Kemal ismi ilave edilmiştir ?

A) Selanik Askeri Rüştiyesi   B) Manastır Askeri idadisi C) Mahalle Mektebi D)Harp Okulu e ) Harp Akademisi

 

4-Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşında düşmanın birkaç gün içinde bölgeyi terkedeceğini söylemesi onun hangi kişisel özelliğini gösterir ?

A) Yaratıcı düşüncesi B) İleri görüşlülüğü C) Vatan ve Millet Sevgisi D)Teşkilatçılığı E) İnkilapçılığı

 

5-1911 yılında İtalya’nın Trablusgarp’ı işgal etmesi sonucu İtalya ile imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paris Antlaşması  B) Londra Antlaşması C) Sevr Antlaşması D) Uşi Antlaşması E) Mondros Antlaşması

 

6-Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya savaşının nedenleri arsında değildir ?

A)Milliyetçilik Akımı  B) Silahlanma Yarışı C) Fransa’nın Alsas-Loren bölgeisini almak istemesi D)Sömürgecilik Yarışı E) Yunanistan’ın Ege bölgesini işgal etmesi

 

7-Aşağıdaki devletlerden hangisi ittifak devletleri arasında yer almaz?

A) Almanya B)Bulgaristan C) Osmanlı D) Romanya  E)Avusturya – Macaristan

 

8-Aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın 1. Dünya savaşında Osmanlı Devleti ile müttefik olmak istemesinin nedenlerinden birisi değildir? dersimiz.com

A) Halifeliğin gücünden yararlanmak

B) Yeni cephelerin açılmasını sağlamak

C) İngilizlerin sömürgelerine giden yolu kesmek

D) Osmanlı Devleti ‘nin insan gücünden yararlanmak.

E) Avusturya Macaristan üzerinde hakimiyet  kurmak

 

9-Aaşağıdakilerden hangisi 1. Dünya savaşı sonrasında kurulan devletlerden birisi değildir ?

A) Polonya    B)İsrail    C) Yugoslavya D)Çekoslovakya  E) Türkiye

 

10-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesinin sonuçlarından  birisi değildir ?

A) Savaş daha geniş alana yayılmıştır.

B) Rusya savaştan çekilmiştir.

C) Yeni cepheler açılmıştır 

D) İngiltere Kıbrıs’ı topraklarına katmıştır.

E) Osmanlı toprakları gizli antlaşmalarla paylaşılmıştır.

 

AŞAĞIDA VERLİLEN CÜMLERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERİ DOLDURUNUZ?

11-Mustafa Kemal Selanik Askeri Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra………………………………………….ne girdi.

12-Mustafa Kemal  Vatan ve Hürriyet Cemiyetini ilk görev yeri olan ………………………………..şehrinde kurdu.

13-Atatürk’ü  milliyetçilik dayanışma ve bütünleştiricilik fikirleriyle etkileyen düşünür………………………….dir.

14-İşgal edilmiş ve dağılmış bir devlet yerine bağımsız bir devlet kurması Atatürk’ün …………………………….. örneğidir.

15-1. Dünya savaşından önce ittifak grubunda iken sonra itilaf grubuna geçen devlet………………………….dır.

 

AŞAĞIDAKİ SORULARI DOĞRU YANLIŞ OLARAK DEĞERLENDİRİNİZ

16-(    ) İngiliz donanmasından kaçarak Osmanlı Devleti’ne sığınan Alman gemilerine Yavuz ve Fatih adları verilmiştir.

17-(    )Belçika 1. Dünya Savaşında İtilaf Grubunda yer almıştır.

18-(    )Mustafa Kemal İlk Savaş tecrübesini Trablusgarp’ta yaşamıştır.

19-(    ) Mustafa Kemal Kanal cephesinde Ruslarla mücadele etmiştir.

20-(    )1. Dünya Savaşından sonra kurulan devletlerden birisi de Macaristan’dır.

NOT: HER SORU 5 PUAN SÜRE 1 DERS SAATİDİR / BAŞARILAR

TAMER DURU

CEVAP ANAHTARI

1-C   2- C    3-A    4-B   5-D    6-E    7-D    8- E     9-B    10-B

11-MANASTIR ASKERİ İDADİSİ

12ŞAM

13-ZİYA GÖKALP

14-YARATICI DÜŞÜNCE

15-İTALYA

16-Y

17-D

18-D

19-Y

20-D

Sponsor Bağlantılar:

Üyeler tarafından paylaşılan bu içerik 3447 kez görüntülenmiş.

11. Sınıf İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları soru bankası soru sitesi indirmesiz sorular indirmeden sorular üyeliksiz çalışma soruları sınavlara hazırlık

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri