11. Sınıflar Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları

TEST SORULARINI ÇÖZÜNÜZ.(HER BİRİ 5x5=25 puan)

1.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

a)   Devlet iktidarının kaynağı halktır. 

b)   Çağdaş demokrasilerde egemenlik ilahidir.

c)   Devletin egemenliği, sınırsız ve keyfi bir iktidar değildir.

d)   Devlet iktidarının sınırları öncelikle anayasalarda yer alır.

e)   Devlet, iktidarı yasama, yürütme ve yargı organları aracılığıyla kullanır.

 

2. Bir ülkede farklı fikir ve düşüncelerin olması, kişilerin kendi düşüncelerine uygun sivil toplum kuruluşlarında örgütlenebilmeleri ve iktidar yarışına farklı fikirlere sahip siyasi partilerin katılabilmesi en çok aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

a)   Laiklik   b)  Hukukun üstünlüğü    c)  Anayasanın bağlayıcılığı    d)  Çoğulculculuk    e)  Güçler ayrılığı

 

3. Aşağıdakilerden hangisinin laik bir devlette olması  beklenmez?

a) Yasaların dinin emirlerine göre düzenlenmesi.

b) Devletin inançlar konusunda kişilerin birbirlerine baskı yapmasına engel olması.

c) Devletin farklı dinlere karşı eşit mesafede durması. 

d) Herkesin serbestçe ibadet edebilmesi.  dersimiz.com

e) Devletin din ve vicdan özgürlüğünü sağlaması

 

4. Aşağıdakilerden hangisi, demokratik devletlerin benimseyeceği bir ilke olamaz?
a)  Özgürlük    b)  Halkın egemenliği    c)  Hukukun üstünlüğü   d)  Adalet  e)  Yönetenlerin subjektif( öznel) tutumları.

 

5. Türkiye’de 2019 ‘dan itibaren yürütme organını kim temsil edecek?

A-Başbakan   B-Cumhurbaşkanı  C-Meclis başkanı   D-Parti başkanı    E-Anayasa mahkemesi başkanı

 

İFADE DOĞRU İSE D YANLIŞ İSE Y YAZINIZ. (  HERBİRİ   2,5X10=25PUAN  )

1.VEDA HUTBESİNDE  EŞİTLİK   VURGULANMIŞTIR.(     )

2.MAGNA  CARTA  1225 YILINDA ALMANYA’DA  YAYINLANDI.(     )

3.FRANSIZ  DEVRİMİ  1789 YILINDA OLMUŞTUR.(     )

4.TOTALİTER  YÖNETİMLER  BASKICI    DEVLETLERDİR.(     )

5.AKTİF  VATANDAŞLIK  İLETİŞİM İMKANLARININ  GELİŞMESİYLE  ORTAYA  ÇIKMIŞ  BİR  KAVRAMDIR.(     )

6.SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ  İLE  SİYASİ  PARTİLERİN KURULUŞ  AMAÇLARI  FARKLIDIR.(     )

7.TÜRKİYE’DE    YASAMA  GÜCÜ  T.B.M.M. BAŞKANI’NA  AİTTİR. (     )

8.BİLİNEN  İLK  İNSAN HAKLARI  BELGESİ  HAMMURABİ KANUNLARI KABUL EDİLMEKTEDİR.(     )

9. DOĞRUDAN DEMOKRASİYİ  EN  İYİ  UYGULAYAN ÜLKE  İSVEÇTİR.(     )

10. ÜLKEMİZDE HALEN  1982  ANAYASASI GEÇERLİDİR.(     )

 

BOŞLUKLARI DOLDURUNUZ.(HER BOŞLUĞUN CEVABI 5 PUAN)

1.MAGNA  CARTA   …………  YILINDA YAYINLANDI.

2.KANUNİ ESASİ    ………….    YILINDA YAYINLANDI.

3.İLK  TBMM’DE    ………………………………………   İLKESİ YOKTU.

4.VEDA HUTBESİ    ……………………………….   TARAFINDAN  OKUNMUŞTUR.

5.EŞİT VE ADİL HUKUK SİSTEMİNİN TAMAMLAYICI UNSURU   …………………………………………………………………DİR.                                             

6.İNSAN  HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ   …………………………..…………………………………..  TARAFINDAN YAYINLANMIŞTIR.            

 

7.TÜRKİYE CUMHURİYETİ ;   ……………..…  ,   ……………………. ,    ………..……………….………..  BİR …………………..   DEVLETİDİR.

Sponsor Bağlantılar:

Murat ÖZBİRECİKLİ tarafından paylaşılan bu içerik 4283 kez görüntülenmiş.

11. Sınıflar Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları çalışma soruları sınavlara hazırlık Murat ÖZBİRECİKLİ

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri