11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları ve cevapları

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları ve cevapları

 

1. Hz Muhammed (SAV)’in bize örnek olan 4 tane özelliğini yazınız.(10P)

Hz. Muhammed’in, Allah’a bağlılığı, inancındaki sebatı, ibadete düşkünlüğü, Allah yolundaki kararlılık ve fedakârlıkları, düşmanlarına karşı gösterdiği Sabrı, affediciliği, dürüstlük ve adaleti gibi pek çok meziyet ve erdemiyle insanlara bir örnek olarak gösterilmektedir.

 

2.Mutezile mezhebinin 5 temel esasını yazınız.(10P)

*tevhit, *adalet, *vaad ve vaid, *el- menzile beyne’l-menzileteyn, *el-Emru bi’l-ma’ruf ve’n-nehyu ani’l-münker olmak üzere toplam beş ilkede bir araya getirmiştir.

 

3.İslam düşüncesinde ki yorumları (Mezhepleri) birleştiren ortak noktaları yazınız.(10P)

Tevhit (Allah inancı)

Kur’an ı Kerim

Ahiret inancı

Nübüvvet (Hz Muhammed’in Peygamberliği)

 

4.Kur’an ı Kerim de örnek insanın özellikleri olarak gösterilen durumlardan 4 tanesini yazınız.(10P)

Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verilen mallardan Allah yolunda harcarlar.”

Bunun yanında boş ve yararsız işlerden uzak durmak, sözünde durmak, emanete riayet etmek, bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcamak ve affedici olmak, Kur’an’da örnek insanın özelliklerinden bazıları olarak sayılmıştır.

 

5.İslam Düşüncesinde Yorum Farklılıklarının Ortaya Çıkış Sebeplerini yazınız.(10P)

Sosyal Sebepler

Coğrafi Sebepler

Dinî Metinlerden Kaynaklanan Sebepler

Kültürel Sebepler

Siyasi Sebepler

İnsanın Yapısından Kaynaklanan Sebepler

 

6.Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.(50P)

 

1-“Rabb’inizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan ……… Cennete …koşun!” Âl-i İmran suresi, 133.ayetler

2- Onlar, yalana ………şahitlik …...…….etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman, vakar ve hoşgörü ile geçip gidenlerdir.” Furkân suresi, 72. ayet.

3-Allah’a ve Peygambere …..… itaat …….edin ki size merhamet edilsin.” Âl-i İmrân suresi, 132. Ayet

4- Bir sahabe Hz. Aişe’ye, Hz. Peygamberin ahlakı hakkında sordu. Aişe :  Hz. Muhammed’in ahlakı ……… Kur’an …………..ahlakı idi.

5-“Hiç kimse kendi elinin emeği ile kazandığından daha hayırlı bir …… lokma ………….yiyemez. Buharî, Buyu, 15.

6- Acımak, lütufta bulunmak, yufka yürekli olmak, iyilik yapmak, koruyup kollamak, ilgi ve şefkat göstermeğe ……… merhamet…denir.

7. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın; müjdeleyin………… nefret…ettirmeyin.” Müslim, Cihad, 6.

8. Kendi içinde tutarlı bir metot ve düşünce sistemine sahip olup belli fikir ve şahıslar etrafında oluşan hareketlere …. mezhep…..denir.

9- Hz Ali’nin torunlarından olan Şia’nın 6. İmamı olan mezhep imamı ………… Caferi Sadık……..tır.

10- İmamı Azam Ebu Hanife’nin en meşhur kitabı ……………… Fıkhul Ekber………dir.

 

BAŞARILAR /         DKAB ZÜMRESİ

 

Sponsor Bağlantılar:

Üyeler tarafından paylaşılan bu içerik 10009 kez görüntülenmiş.

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2.dönem 1.yazılı DKAB sınav soruları ve cevapları soru bankası soru sitesi indirmesiz sorular indirmeden sorular üyeliksiz

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri