3. Sınıflar Türkçe dersi 1. dönem 1. değerlendirme sınavı soruları

DİNLEMENİN ÖNEMİ

        Günlük hayatımızda vaktimizin çoğu dinlemekle geçer. Evde annemizi, babamızı, kardeşlerimizi dinleriz. Okulda öğretmenleri, arkadaşlarımızı dinleriz.Çevremizde tanıdıklarımızı dinleriz. Bilmediğimiz birçok şeyi başkalarını dinleyerek öğreniriz.

        Konuşulanı ve okunanı istekli dinlemeliyiz. Kendi kendimizle veya yanımızdakilerle konuşmamalıyız. Başka şeylerle meşgul olmamalıyız. Dinlerken anlamadığımız olursa not almalıyız. Dinlediğimiz konu hakkında soru sormak istiyorsak konuşmanın sonunu beklemeliyiz.En önemlisi kendimizin dinlenilmesini istiyorsak , karşımızdakileri dinlemeliyiz.

 

1.Evde kimleri dinleriz? 

…………………………………………………………………………………………………………..

 

2. Bilmediğimiz birçok şeyi nasıl öğreniriz

………………………………………………………………………………………………………….

 

3. Dinlediğimiz konu hakkında soru sormak istiyorsak ne zaman sormalıyız?

………………………………………………………………………………………………………..

 

4. Ana fikir nedir?

……………………………………………………………………………………………………….

 

5.Türkçe sözcüklerin başında iki ünsüz harf yan yana bulunmaz.

Yukarıdaki kurala göre aşağıdakilerden hangisi Türkçe değildir?

A-Gram          B-Kalem         C-Kilo

 

6-Altı çizili sözcüklerden hangisi eş seslidir?

A-Babam bana yüz lira verdi.

B-Bugünkü gazeteyi mutlaka oku.

C-kardeşinin elinden tut da yürü.

 

7.

3soru

Yukarıdaki “  ?     “ yerine hangi ay adı yazılmaz?

A-Haziran            B-Aralık         C-Ağustos

 

8- “………………………………., çünkü çok yorgunum.” cümlesinde noktalı yere hangisi yazılamaz?

A) Sana yardım edebilirim           B) Bu gün erken yatacağım               C) Sana yardım edemem

 

9- Hangi sözcük, eş anlamlısı ile eşleştirilmiştir?

     A)beyaz         siyah            B) masal           fıkra                C) şehir           kent

 

10- “Duvarın dibinde küçük bir köpek vardı.” Yandaki cümlede, hangi sorunun cevabı yoktur?

    A) Nerede?                          B) Ne?                                               C) Niçin?

 

11- “Cimri         cömert” kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi, aşağıdakilerden hangisinde yoktur?

     A) ıslak            yaş              B) eski          yeni                                  C) zengin          yoksul

 

12- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, noktalama işaretleri ile ilgili yazım yanlışı vardır?

     A) Yaşasın, dedem gelmiş                                           

     B) Ali, Emre, Turgut ve ben parka gittik.                                              

     C) Annem çok güzel yemek yapar,

     

13- “Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna   ?  konulmalıdır?

    A) Ne büyük bir eviniz varmış

    B) Haberi duymayan kalmadı ki                                                  

    C) Hangi haberi duymadın

 

14-   I- Yemeğimi yedim.

II- Elimi yüzümü yıkadım

III- Okuldan eve geldim.

IV- Ödevlerime başladım.

Yukarıdaki olayların oluş sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?  

A) III – II – IV – I                                   B) III – I – II – IV                              C) III – II – I – IV 

 

15- “bin” kelimesi eş sesli bir kelimedir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bin” kelimesi farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Ata binmeyi çok seviyorum.

B) Arabaya bin de gidelim.

C) Toplama sonucum binden büyük çıktı.

 

16- Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi farklıdır?

A) alçak-yüksek                      B) hızlı-süratli                  C) uyarı – ikaz

 

17- Aşağıdaki sesteş kelimeleri farklı anlamları ile  iki tümcede kullanınız

yedi ……………………………………………………………………………………

yedi……………………………………………………………………………………

saç…………………………………………………………………………………….

saç…………………………………………………………………………………….

 

18-Aşağıdaki sözcüklerin karşısına eş anlamlılarını yazınız

vatan     ……………        vazife        ….……….              cevap    ……………..           doktor     ………………               

hediye   ……………        duyuru     ………….                nasihat  …………….             öğrenci    ……………

.

19-Aşağıdaki sözcüklerin karşısına zıt anlamlılarını yazınız

yaşlı  ………….               kuru    …………….            savaş      ……………          karanlık     ………………….

taze  …………..              çürük  …………….              sert     ……………….          dar       …………………

 

20-Aşağıdaki sözcükleri hecelerine ayırarak yazınız.Hece sayısını karşısına yazınız.

Komutan               ko –mu- tan                      3  hece

Kooperatif          ……………………………………………………………………

Aile                  ……………………………………………………………………..

Trafik            ………………………………………………………………………..

Ellerimiz       ………………………………………………………………………..

Yetenekli       ………………………………………………………………………..

İlkokul           ………………………………………………………………………

Eminönü      ………………………………………………………………………..

Aslanağzı    …………………………………………………………………………

Başöğretmen    ………………………………………………………………………..

Kurt            …………………………………………………………………………….

BAŞARILAR

Sponsor Bağlantılar:

FİKRİYE YAVUZ tarafından paylaşılan bu içerik 1269 kez görüntülenmiş.

3. Sınıflar Türkçe dersi 1. dönem 1. değerlendirme sınav soruları soru bankası soru sitesi indirmesiz sorular indirmeden sorular üyeliksiz çalışma soruları sınavlara hazırlık

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri