4. Sınıflar Trafik Güvenliği Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

Trafik Güvenliği Dersi 4. Sınıflar 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

A) Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) yazınız. (20 puan)

 (…..)   Trafikte asıl önemli olan trafiğin akışıdır.

 (…..)   Okul taşıtlarında emniyet kemeri takmak zorunlu değildir.

 (…..)   Taşıt içinde giden kişiye yolcu denir.

 (…..)   Çocuklar aracın ön koltuğunda annesinin kucağında yolculuk yapabilir.

 (…..)   Emniyet kemeri ancak 18 yaşından sonra takılmalıdır.

 (…..)   Paten ve kaykay gibi araçlara binerken ilk kural bu araçları hızlı kullanmamaktır.

 (…..)  Trafik kurallarına uymak herkesin görevidir.

 (…..)  Yayalar, kırmızı ışık yandığında karşıya geçer.

 (…..)   Alkollü araç kullanmak, trafik kazalarına sebep olur.

 (…..) Yaya kaldırımı, yayaların güvenliği içindir.

B) Aşağıda verilen cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız. (30 Puan)

kurallarına     -  emniyet kemeri    -       üst geçit   –    yayaların   -   güvenli -    sürücü  -    dikkatsizlikleri -   trafik işaretleri   -    taşıt       -   hayatını

1) Trafikte araç kullanan kişilere ………………..…… denir.

2) Yaya kaldırımı sadece  ………………………… yürümesi için ayrılmıştır.

3) Trafik akışını kesmemek için taşıt yolunun üstünden geçen yaya  yoluna ........................ denir.

4) Kazalarda yaralanma riskini azaltmak için …………………………………… takılmalıdır.         

5) Trafik ……………………………..uymalıyız.

6) Karşıdan  karşıya geçerken…………….……… geçiş  yerlerini  tercih  etmeliyiz.

7) Kendi hayatımız kadar başkalarının …………………… da önemsemeliyiz.                        

8) Trafiği düzenlemek için kullanılan özel işaretlere ………………………………………… denir.

9) Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara …………………………… denir.

10) Trafik kazalarının çok büyük bölümü insanların ………………… yüzünden  meydana gelir.

 C) Aşağıda verilen kavramları anlamları ile eşleştiriniz. (10 puan)

   1- Trafik İşaretleri     (    )   Trafiği düzenlemekle görevli kişi

   2- Yaya Geçidi           (    )  Trafik akışını kesmemek için taşıt yolunun  üstünden geçen köprü şeklindeki yol

   3-  Alt Geçit               (    )   Trafiği düzenlemek için kullanılan ışıklı veya ışıksız tabelalar 

   4-  Trafik Işıkları        (    )   Yolda yayaların güvenle karşıya geçişlerini sağlayan çizgili  bölümler

   5-  Trafik Polisi          (    )   Trafik akışını kesmemek için taşıt yolunun altından geçirilen yol

   6-  Üst geçit               (    )   Okul olduğunu gösteren tabela

   7-  Okul yolu       (    )   Araç ve yayaların geçişlerini düzenleyen ışıklı cihaz.

D) Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.  (40 puan)
1- trsoru
    Yukarıdaki tabloda ulaşım araçları ile ulaşım yollarının doğru eşleştirmesi hangi seçenekte verilmiştir?

          A-  1-a ,  2-b , 3-c , 4- d                          B-  1-b , 2-d , 3-a , 4-c
          C-  1-c  , 2-b , 3-d , 4-a                           D-  1-d , 2-b , 3-a , 4-c
2- Trafik  eğitiminin  temel  amacı  nedir ? (5 puan)
A-  Ehliyet aldırmak                                                                B- Araç sürmeyi öğretmek 
   C-  Tehlike yaratmamak ve tehlikelerden korunmak           D-  Serbest hareket etmektir
3- Bisiklet, paten, kaykay ve kızak gibi araçları kullanırken güvenlik açısından aşağıda- kilerden  hangisini takmayız ? (5 puan)
A- Eldiven           B- Dizlik                    C- Dirseklik             D- Kask
4- Aşağıdaki  oyun  alanlarından  hangisi  en  güvenlidir ? (5 puan)
A- Sokak          B- Okul bahçesi       C- Etrafı açık bahçe     D- Yola yakın boş arsa
5- Aşağıdakilerden hangisi karşıdan karşıya geçişlerde diğerlerine göre en güvenli  yoldur ? (5 puan)
A- Yaya geçidi             B- Okul geçidi   C- Üst ve alt geçit   D- Işıklı trafik işaret cihazının bulunduğu yerler
    I)   Yolcuların rahat etmesini sağlar.
    II)   Yolcuların koltuktan fırlamalarını önler.
    III)   Yolcuların taşıtın kapısına çarpmasına neden olur.
    IV)    En az zarar görmelerini sağlar.

   6- Aşağıdaki cümlede noktalı yere, yukarıda verilen cümlelerden hangisini yazabiliriz?       

“Taşıtlardaki emniyet kemeri, taşıtın ani duruşunda, çarpma, devrilme, kazalarda veya vb durumlarda .............................................” (5 puan)    
    A- ll                     B- l                      C- lV                       D- lll
    7-  Yayaların geçmesi için  yolun üzerinde çizgilerle belirlenmiş alanlara ne denir?                             (5 puan)    
    A- Yaya geçidi                 B- Üst geçit              C- Taşıt               D- Yaya kaldırımı

8.  I – Yaya kaldırımsız yol

II – Trafik polisi olan yol

III – İş makinesi çalışan yol 

IV – Üzerinde inşaat olan yol
 Yukarıdaki yollardan hangisi ya da hangileri “güvenli olmayan yol” sayılabilir? (5 puan)

A- I , II ve IV              B- I , III ve IV                      C- I , II ve III               D- I, II, III  ve IV 

Sponsor Bağlantılar:

Üyeler tarafından paylaşılan bu içerik 6267 kez görüntülenmiş.

Trafik Güvenliği Dersi 4. Sınıflar 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları soru bankası soru sitesi indirmesiz sorular indirmeden sorular üyeliksiz çalışma soruları sınavlara hazırlık

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri